LT   |   EN      Mano KU   |   
TARPDALYKINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TRADICIJOS IR MODERNYBĖS SĄVEIKA“

2019 m. lapkričio 20–21 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyks 5-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos atkūrimo 30-ečiui.

Konferencijos programa – http://bit.ly/33HI4zK

Konferencijos dalyvių pranešimų santraukų rinkinys – http://bit.ly/2X6XATs