LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikinimai gražios sukakties proga!

 

 

 

Lapkričio 24 dieną žymus KU Filologijos katedros profesorius dr. Albinas Drukteinis švenčia savo 70-metį. Tai labiausiai Klaipėdos universiteto vardą garsinantis dabartinės lietuvių kalbos specialistas. Nėra nė vieno lituanisto ar kalbos aktualijomis besidominčio žmogaus, kuris nežinotų mūsų Profesoriaus: jis daug metų buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, jos Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės pirmininkas (narys), yra parengęs leidinį „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (2020), jūreivystės terminų duomenyną, parašęs gausybę mokslo bei jo populiarinimo publikacijų, vedęs tūkstančius paskaitų, seminarų, konsultacijų… Kol gyvavo Lietuvių kalbos katedra, dr. Albinas Drukteinis buvo nepakeičiamas jos vedėjas, energingai telkęs kolegas diskusinei minčiai bei pedagoginei bendrystei. Dabar, be kitų kalbos tvarkybos, mokslo ir ugdomųjų veiklų, daug laiko ir širdies atiduoda kraštui kaip Lietuvių kalbos draugijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, Savivaldybės gatvėvardžių komisijos, KU Senato narys…

Atsakingumą ir meilę lietuvių kalbai Profesorius yra perdavęs šimtams studentų, skatindamas pajusti jos vertę, suvokti galimybes ir mėgautis tuo. Mes didžiuojamės savo tarpe turėdami ne tik vieną geriausių Lietuvos sintaksės, skyrybos specialistų, bet ir paslaugų kolegą, linksmą bičiulį.

Mielas Profesoriau Albinai, nuoširdžiai sveikiname Jus Jubiliejaus proga, linkime sveikatos, naujų svarių darbų, palankių aplinkybių jiems įgyvendinti. Tegu visos veiklos leidžia Jums toliau puikiai derinti skvarbų protą ir dvasios polėkį, atsakingą žvilgsnį ir skambų kūrybiškumą, jaunatvišką veržlumą ir kitų negožiančią išmintį! Ir tesukrinta šie darbai į Lietuvos ir jos kalbos lobyno kraitę!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bendražygiai ir kolegos