LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikinimai gražios sukakties proga!

 

 

Visų bendražygių ir kolegų vardu nuoširdžiai sveikiname prof. habil. dr. Julių Ramanauską gražios sukakties proga.

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Lai būsimieji metai būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!