LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikiname apgynus daktaro disertaciją!

Fakulteto bendruomenė nuoširdžiai sveikina Vadybos studijų programos absolventą ir Vadybos katedros dėstytoją Šarūną Banevičių

gruodžio 10 d. sėkmingai apgynus vadybos krypties disertaciją  „Regioninė partnerystė sveikatos turizmo valdymo sistemoje“.

Prasmingų ateities darbų ir sėkmės toliau einant mokslo keliu!