LT   |   EN      Mano KU   |   
Surengtas 2-asis tarptautinis forumas „TEISĖ BŪTI SVEIKAM IR LAIMINGAM“

 

 

 

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedra 2021 m. birželio 1 d. surengė jau 2-ąjį tarptautinį forumą TEISĖ BŪTI SVEIKAM IR LAIMINGAM.

Forume diskutuota, pristatytos ir aptartos įvairios pedagogų patirtys dirbant ugdomąjį darbą karantino sąlygomis. Šio forumo akcentas buvo užsienio lituanistinių mokyklų, kurioms teko pandemijos metu dirbti ir tęsti lietuvybės sklaidą ir tradicijų perdavimą vaikams virtualioje aplinkoje. Forume pranešimus skaitė lietuvių bendruomenių atstovai ir lituanistinių mokyklų atstovai iš Suomijos, Norvegijos, Škotijos, Ispanijos bei Lietuvos.

Į sėkmingą Valensijos (Ispanija) lituanistinio vaikų ugdymo mokyklėlėse Lituanica ir ABC organizavimą, virtualių pamokų vedimą, puikias iniciatyvas COVID-19 pandemijos metu, nenuilstamą norą padėti vaikams išmokti lietuvių kalbą, ryšio su Lietuva ir lietuviškumu palaikymą bei sąlygų sudarymą vaikų saviraiškai lietuvių kalba įsijungė KU Vaikystės pedagogikos studijų programos studentai Gabija Ažondenytė, Martynas Budrys, Modesta Buivydaitė ir Karolina Daujotytė, kuriems buvo suteikta Lituanistinio švietimo ambasadoriaus nominacija.

2-ojo tarptautinio forumo TEISĖ BŪTI SVEIKAM IR LAIMINGAM leidinį galite rasti čia