LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijų vizito UAB „RETAL Baltic“ metu studentai domėjosi žaliosiomis technologijomis

Š. m. balandžio 10 d. Klaipėdos universiteto studentai, aktyviai palaikantys ir prisijungę prie žaliojo augimo iniciatyvų skatinimo ir inovacijų plėtros, dalyvavo pirmajame išvykstamajame studijų vizite UAB „RETAL Baltic“ įmonėje, veikiančioje Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje.

Šio studijų vizito tikslas buvo geriau pažinti regione veikiančias įmones, kurios kasdien sprendžia žaliojo augimo iššūkius. Vizito dalyviams buvo aktualu gauti atsakymus į tai, kaip lankomoje įmonėje kuriamos ir realizuojamos inovacijos, kokie inovatyvūs produktai kuriami pastaruoju metu, kokios yra ateinančios į rinką naujovės, kaip įmonė tai sužino ir atitinkamai pritaiko gamybos procesą. Vizito metu domėtasi, kiek svarbus įmonėje atsakingas požiūris į žaliąjį augimą, su kokiais iššūkiais ir problemomis susiduria ir kaip tai sėkmingai realizuoja, kaip keičiasi klientų požiūris ir supratimas į tausųjį vartojimą.

Studentus pasitikęs produkcijos vadovas Alvydas Pelenis pirmiausiai supažindino su įmonės gaminamais produktais ir technologinės plėtros etapais, pristatė įmonės atsakingą požiūrį į kokybės reikalavimus ir taršos prevencijos ypatumus, atkreipė dėmesį į technologinių inovacijų svarbą. Studentams rūpėjo plastiko kaip žaliavos ateitis ir kiek šis produktas yra tobulinamas, kad atitiktų visus saugos ir kokybės parametrus. Produkcijos vadovas įdomiai pristatė naujausius saugos ir kokybės reikalavimus, keliamus plastiko produkcijai, kurie įsigalios 2025 metais, ir ypač kamštelių tvirtinimo ypatumus. A. Pelenis įtaigiai pademonstravo, jog net ir vartotojo akimis mažiausiose produkto pakuotės detalėse, tokiose kaip kamšteliai ir A-PET plėvelė, kuri skirta tiek maisto, tiek nemaisto pakuočių gamybai, yra tiek daug svarbių technologinių ir inovacinių bei intelektinės apsaugos niuansų. Studentai aktyviai diskutavo apie šalyje veikiančius plastiko taros rūšiavimo ypatumus, užsieniečiai studentai dalijosi savo kilmės šalių patirtimi rūšiavimo srityje.

Po išsamaus pristatymo, studentai buvo pakviesti susipažinti su gamybos procesu ir pagamintų produktų sandėliavimo sistema. Sertifikuotas gamybos procesas, dalyvavimas rūšiavimo iniciatyvose, antrinės žaliavos panaudojimas gamybos procese, pagarba darbuotojui, modernios automatizuotos gamybos sistemos, nuolat diegiamos technologinės inovacijos, produkcijos realizavimas pasaulinėse rinkose ir pozityviai nusiteikęs sutiktas kiekvienas dirbantysis studentams paliko puikius įspūdžius ir ypač užsieniečiams pažadino norą stengtis studijuoti taip, kad jie būtų atrinkti kaip tinkami praktikantai ar net darbuotojai šioje įmonėje. Studentus šio vizito metu lydėjo projekto vadovė doc. dr. Rasa Viederytė.

Šis studijų vizitas buvo organizuojamas įgyvendinat tarptautinį projektą „SB BRIDGE – Tiltų statymas žaliųjų technologijų ateičiai“ (angl. „Building bridges for green tech future“), finansuojamą Pietų Baltijos programos lėšomis. Projekto metu bus organizuojamos žaliojo augimo stovyklos, olimpiados žaliųjų technologijų tematika, sukurta duomenų bazė neformaliam kvalifikacijos kėlimui ir kt.

UAB „RETAL Baltic“ yra įmonių grupės RETAL Industries Ltd., jungiančios 17 įmonių bei užsiimančios PET granulių ir pakuočių gamyba, narė. Ukrainos kapitalo įmonių grupei priklausanti bendrovė ženkliai investavo į gamybos inovacijas, pagrįstas nišinių produktų kūrimu. UAB „RETAL Baltic“ užsiima A-PET (polietilentereftalato) plėvelės bei didelio tankio polietileno (HDPE) kamštelių buteliams gamyba. Įmonė siūlo kamštelių spalvų pasirinkimą, taip pat skaidrią, spalvotą ir metalizuotą plėvelę bei teikia plėvelės metalizavimo paslaugą.