LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentai gvildeno žaliojo augimo temą įmonėje UAB „Litana ir Ko“

Š. m. balandžio 17 d. Klaipėdos universiteto studentai, kurie domisi žaliuoju augimu ir dalyvauja tarptautinio projekto „SB BRIDGE“ iniciatyvose, lankėsi įmonėje UAB „Litana ir Ko“.

Šio studijų vizito akcentas – žaliosios technologijos, žaliasis augimas, atsakingas įmonės socialinis verslumas, inovacijos (projektavimo procese ir kt.), strateginiai planavimo dalykai, taršos valdymas, aplinkosauginiai reikalavimai ir kiti svarbūs žaliojo augimo elementai, su kuriais įmonė susiduria savo kasdienėje veikloje.

Vizito metu studentai, lydimi Ekonomikos katedros vedėjo profesoriaus Vytauto Juščiaus, itin domėjosi, kaip įmonė prisideda prie žaliojo augimo, perdirbdama metalo atliekas ir panaudodama cikliniuose gamybos procesuose plastiko likučius.

Universiteto atstovus įmonėje pasitiko ir studijų vizito metu lydėjo Projektavimo skyriaus direktoriaus pavaduotojas Vilius Bruzdeilinas. Studentams buvo pademonstruotas modernus projektavimo procesas, pakviesta apsilankyti gamybiniame ceche ir sandėlyje, pakomentuota moderniai organizuojama gamybos eiga. Įmonė socialiai atsakingo verslo principus pirmiausiai yra nukreipusi į įmonės darbuotojų gerovės kūrimą ir palaikymą per įvairias socialines garantijas, aktyvų turiningą laisvalaikį, įvairias komandines sportines veiklas, pagalbą sprendžiant individualias problemas.

Įmonė turi gamybinius padalinius Rusijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Ukrainoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. Studentams paliko didžiulį įspūdį įmonės gamybinės veiklos optimizavimo ypatumai, modernus metalo gaminių projektavimo procesas bei metalo ir metalo gaminių perdirbimo galimybės. Pristatyti ir pakomentuoti pagrindiniai strateginiai klientai – Skandinavijos šalyse veikiančios įmonės, plačiai pakomentuoti įmonėje įdiegti kokybės standartai. Studentams didžiulį įspūdį palikusi sėkminga įmonės plėtros istorija pažadino aktyvesnę diskusiją apie magistrantų galimybes atlikti praktiką šioje įmonėje ar net įsidarbinti. Įmonės atstovas motyvavo studentus konkrečiais naujų darbuotojų pritraukimo pavyzdžiais ir sėkmingomis darbuotojų karjeros istorijomis.

Įmonės UAB „Litana ir Ko“ pagrindinės grupės veiklos sritys: pramoninės ir civilinės paskirties objektų statybos organizavimas, skirtingos paskirties pastatų projektavimas ir statyba, metalinių konstrukcijų ir vamzdynų projektavimas, gamyba ir montavimas bei laivų statyba ir remontas.

Šis studijų vizitas buvo organizuojamas įgyvendinant tarptautinį projektą „SB BRIDGE – Tiltų statymas žaliųjų technologijų ateičiai“ (angl. „Building bridges for green tech future“), finansuojamą Pietų Baltijos programos lėšomis. Projekto metu bus organizuojamos žaliojo augimo stovyklos, olimpiados žaliųjų technologijų tematika, sukurta duomenų bazė neformaliam kvalifikacijos kėlimui ir kt.