LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Vokiečių verslo kultūros ir etikos centras

Vokiečių verslo kultūros ir etikos centras

Vizija ir tikslas

Klaipėdos mieste ir regione ugdyti bei skatinti vokiškąją verslo kultūrą, paremtą aukštais etiniais verslo organizacijų elgesio standartais. Klaipėdos universitete (KU) Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete (HUMF) įkuriamas Vokiečių verslo kultūros ir etikos centras (Centras), sekant geriausiomis pasaulinėmis tokių centrų funkcionavimo tradicijomis. Centras sutelktų Vokietijos ir Lietuvos etikos teoretikų ir praktikų pajėgas, besispecializuojančių verslo, teisės, viešųjų ryšių, etikos ir kt. srityse) ir būtų orientuotas į gana skirtingas auditorijas (pvz., Lietuvos-Vokietijos verslo įmonių darbuotojai, visuomeninis ir privatus sektorius). Centras teiktų įvairias paslaugas (vietinis etikos auditas, poreikių įvertinimas, etikos kodeksų kūrimas ir revizija, krizių valdymas ir kt.), organizuotų ir vykdytų verslo, etikos konsultacijas ir komunikaciją, seminarus, konferencijas, kultūrines programas, dirbtuves, teiktų tarptautinius sertifikatus ir kt. Centras turėtų savo biblioteką, kompiuterių laboratoriją ir kitą būtiną įrangą. Centras būtų remiamas atskirų asmenų, korporacijų ir fondų, dalis lėšų būtų gaunama už teikiamas paslaugas, išleistus leidinius ir kt. produkciją.

Misija

Viena iš pagrindinių tokio centro misijų būtų vokiečių verslo kultūros sklaida, etinių verslo standartų puoselėjimas, talentų ir ateities lyderių pritraukimas, skatinant glaudesnį Klaipėdos regiono ir Vokietijos bendradarbiavimą. Šiuo metu Klaipėdos regione yra apie 70 sėkmingai veikiančių Lietuvos-Vokietijos verslo įmonių. Vokiečių verslo kultūros ir etikos centras galėtų skatinti Lietuvos-Vokietijos verslo įmonių bendradarbiavimą, idėjų sklaidą, prisidėti prie įmonių konsultantų, partnerių pritraukimo, plečiant veiklas, vykdant rinkos analizę, viešinant ir puoselėjant vokiečių verslo kultūrą ir verslo įmonių etiką.

Funkcijos / laukiami rezultatai

  1. Vokiečių verslo kultūros ir etikos reprezentavimas ir sklaida Klaipėdos regione;
  2. Verslo įmonių, biudžetinių įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas, mokymų, seminarų, konferencijų, dirbtuvių, susijusių su vokiečių verslo kultūros ir etikos pažinimu, organizavimas ir vykdymas (sertifikatų teikimas);
  3. Mokslinių tyrimų, tarptautinių projektų vykdymas, rekomendacijų, etinių kodeksų rengimas;
  4. Investicijų iš Vokietijos į Klaipėdos regioną pritraukimas, siekiant dvišalės tvarios partnerystės ir efektyvaus Lietuvos ir Vokietijos verslo sektorių bendradarbiavimo;
  5. Jaunųjų Klaipėdos regiono talentų pritraukimas (edukaciniai užsiėmimai, konkursų organizavimas mokyklose, gimnazijose;
  6. Vokiečių mecenavimo tradicijų puoselėjimas, ieškant ir remiant inovatyvias proveržio idėjas, kuriant tarptautines vokiečių – lietuvių verslo įmones.

Paslaugos

Centro akademinės paslaugos Centro kultūrinės / visuomeninės funkcijos Centro paslaugos verslui
1. Sudaromos sąlygos įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą: Centras siūlo adaptuotus įvairaus intensyvumo mokymo kursus lietuvių ir vokiečių kalbomis, kuriuos veda kompetentingi dėstytojai (KU HUMF ir kviestiniai).

Šiuo metu HUMF pagal vykdomas studijų programas gali pasiūlyti šiuos mokymo kursus:

Verslo diskursas vokiečių kalba 6 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Lyderystė ir verslo etika  6 kr. (Doc. dr. S. Robbins);

Vokiečių kalba A1 3 kr. (doc. dr. Laima Kuprienė);

Vokiečių kalba A2 3 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Vokiečių kalba B1 3 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Vokiečių kalba B2 3 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Vokietijos kultūra ir visuomenė 3 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Dalykinė vokiečių kalba 5 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Vertimo praktikumas (vokiečių – lietuvių – vokiečių) 6 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Taikomoji retorika (vokiečių kalba) 4 kr. (doc. dr. A. Imbrasienė);

Lietuvių ir vokiečių santykiai XIX–XX a. 6 kr. (lekt. dr. Hektoras Vitkus);

Nacionalizmo problema Vokietijos istorijoje 5 kr. (doc. dr. Nijolė Strakauskaitė);

Verslo etika 6 kr. (dr. Ernesta Molotokienė);

Etikos auditas (20 akad. val.) (prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, dr. Ernesta Molotokienė);

Etiniai iššūkiai ir grėsmės virtualioje aplinkoje (20 akad. val.) (prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, dr. Ernesta Molotokienė);

Profesinė etika ir etinių konfliktų valdymas (20 akad. val.) (prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, dr. Ernesta Molotokienė);

Etikos kodeksų projektų kūrimas (6 kr.) ((prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, dr. Ernesta Molotokienė);

Dokumentų įforminimas ir jų kalba (8 akad. val.) (prof. dr. Albinas Druteinis);

Įtaigus viešasis kalbėjimas (8 akad. val.) (dr. Daiva Pagojienė);

Etc.

 

1. Kultūriniai renginiai, minėjimai, šventės, visokeriopas vokiečių kultūros puoselėjimas ir sklaida.

2. Intensyvus (tęstinis) darbas su Klaipėdos regiono gimnazijomis pagal iš anksto patvirtintą Centro tradicinių renginių kalendorinį planą: jaunųjų regiono lyderių ugdymas ir pritraukimas, konkursų, dirbtuvių organizavimas.

4. Projektinė veikla: projektai kultūros ir verslo skatinimo bei plėtros srityse.

5. Šiuo metu Centras kartu su Filosofijos ir kultūrologijos katedra vykdo bendrą projektą – dokumentinio filmo apie fakultetą kūrimą:

„KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto legenda: tada ir dabar“ .

 

1. Bendradarbiavimas, parama ir paslaugos verslui kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas ir projektus.

2. Centro infrastruktūros panaudos paslaugos (KU HUMF auditorijos ir inventorius) komerciniams tikslams: verslo konferencijoms, dalykiniams susitikimams ir kt.

3. Mokymo, kvalifikacijos kėlimo etc. paslaugos (Centro akademinių funkcijų realizavimas).

Socialiniai partneriai ir draugai

– Vokietijos Federacinės Respublikos Ambasada Vilniuje;

– Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai AHK (Lietuvos biuras);

– Goethe‘s institutas Vilniuje;

– Simono Dacho namai (Klaipėdos vokiečių bendrija);

– Klaipėdos krašto išeivių “Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.“  draugija;

– Mažosios Lietuvos muziejus;

– Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

– Klaipėdos pramoninkų asociacija;

– Klaipėdos miesto savivaldybė.


Projekto koordinatorė

Dr. Ernesta Molotokienė

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas

Klaipėdos universitetas

Tel.: 846398517

El. paštas: irama@inbox.lt