LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra

Dėstomi dalykai:

 • ES viešojo administravimo sistema
 • Viešieji finansai ir biudžetas
 • Korupcija ir jos prevencija
 • Tarpinstituciniai organizaciniai tinklai
 • Regionų programų vertinimas

 

El. p. jaroslav.dvorak@ku.lt

Tel. 8 46 398 655

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 16.00–17.00, 105/3 kab., arba nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

ES politika ir administravimas

Bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas)

Korupcija ir jos prevencija

Valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena

Programų vertinimas

El. p. greta.gricenkaite@ku.lt

Tel. 8 46 398 655

105/3 kab.

Studijų koordinatorės darbo laikas:

Pirmadieniais 8.00-16.30        pietų pertrauka 12.00-12.30

Antradieniais 8.00-16.30         pietų pertrauka 12.00-12.30

Trečiadieniais 8.00-12.00

Ketvirtadieniais –

Penktadieniais –

Dėstomi dalykai:

 • Politinė sociologija
 • Vidaus saugumas
 • Lietuvos visuomenė ir politika

 

El. p. vaidutis.laurenas@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 13.30–14.00, Zoom 7400904929;

Trečiadieniais 15.00–16.00, 105/3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Politinė teorija

Postkomunizmo politinė sociologija

Žinių valdymas

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių mokslų tyrimo metodologija
 • Viešosios politikos analizė

 

El. p. linute.juskeviciene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 13.40–14.40, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Tyrimų metodologija

Socialinio teisingumo viešoji politika

Etikos valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos viešojo administravimo sistema
 • Kokybės vadyba viešajame administravime
 • Darni organizacijų plėtra
 • Regioninės plėtros projektų ruošimas

 

El. p. valentina.burksiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Darnus vystymasis

Viešasis administravimas

Viešųjų organizacijų vadyba

Kokybės vadyba

Regioninės plėtros projektų vadyba

Turizmo vadyba

Tel. 8 46 398 617, 120 kab.

El. p. kestutis.serpetis@ku.lt

 

Dėstomi dalykai:

 • Tarptautinių santykių įvadas
 • Trečio pasaulio problemos
 • Europos politika
 • Lyginamoji politika
 • Nacionalinio saugumo istorija ir teorija
 • Nacionalinio saugumo transnacionalizacija
 • Europos geopolitika

 

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradienis 15.00–16.00, 120 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių mokslų metodologija

Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų prieigos

Politinės komunikacijos disciplinos

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo valdymo reformos
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime
 • Žmonių išteklių vadyba viešajame sektoriuje
 • Dalyvaujamoji valdysena regionuose

 

El. p. remigijus.riekasius@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo valdymo reformos

Politinis dalyvavimas

Piliečių dalyvavimas viešajame valdyme

Dalyvaujamoji valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Valstybės tarnyba
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime

 

El. p. edita.stumbraite-vilkisiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Penktadieniais 15.30 val. (suderinus iš anksto), 105/3 kab.
Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Piliečių dalyvavimas valdyme

Viešųjų paslaugų teikimas

Piliečių pasitenkinimo tyrimai

NVO veiklos galimybės

Valstybės tarnyba

Piliečių ir valdžios institucijų santykiai

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo administravimo etika

 

El. p. simona.statneckyte@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 11.20–12.00, 105/3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Valstybės tarnyba

Europeizacijos procesai

Dėstomi dalykai:

 • Politinės technologijos
 • Politinės partijos ir ideologijos
 • Europos studijos
 • Politinis dalyvavimas
 • Valstybės teorijos

 

El. p. arvydas.cesiulis@ku.ltarvivakarai@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadienis 16.30–17.30, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – susiderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Pilietinė visuomenė Lietuvoje ir jos problemos

Lietuvos partinės sistemos raida

Dėstomi dalykai:

 • Vietos savivaldos modeliai,
 • Viešųjų organizacijų administravimas
 • Regionų administravimas

 

El. p. gabriele.burbulyte-tsiskarishvili@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Regioninė politika

Vietos savivalda

Visuomenės (gyventojų) dalyvavimas

Dėstomi dalykai:

 • Politikos mokslo įvadas
 • Praktika

 

El. p. alvyda.obrikiene@ku.lt

Tel. Nr. 8 46 398 616

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadienis 15.00–15.20, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos ir demokratizacijos raida

Politinis dalyvavimas

Socialinė nelygybė

Dėstomi dalykai:

 • Elektroninė valdžia
 • Viešojo administravimo praktika

 

El. p. mantas.duda@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Kas antrą antradienį 11.00–12.00, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešojo administravimo teorijos

Darni plėtra

Elektroninė valdžia

Elektroninė demokratija.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – susiderinus el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 16.00–17.00, VMA

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Gitana Tauraitė Janušauskienė

Gerda Baltutytė

Indrė Narbutienė