LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra

Dėstomi dalykai:

 • ES viešojo administravimo sistema
 • Viešieji finansai ir biudžetas
 • Korupcija ir jos prevencija
 • Tarpinstituciniai organizaciniai tinklai
 • Regionų programų vertinimas

 

El. p. jaroslav.dvorak@ku.lt

Tel. Nr. 8 46 398 655

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 11.00 – 12.00 val., 105-3 kab.;

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

ES politika ir administravimas

Bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas)

Korupcija ir jos prevencija

Valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena

Programų vertinimas

Dėstomi dalykai:

 • Politinė sociologija
 • Vidaus saugumas
 • Lietuvos visuomenė ir politika

 

El. p. vaidutis.laurenas@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 15.30 – 16.00 val., Zoom 7400904929;

Trečiadieniais 15.00 – 16.00 val., 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Politinė teorija

Postkomunizmo politinė sociologija

Žinių valdymas

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių mokslų tyrimo metodologija
 • Viešosios politikos analizė

 

El. p. juskevic9@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 15.15 – 16.15 val., 105-3 kab.;

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Tyrimų metodologija

Socialinio teisingumo viešoji politika

Etikos valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos viešojo administravimo sistema
 • Kokybės vadyba viešajame administravime
 • Darni organizacijų plėtra
 • Regioninės plėtros projektų ruošimas

 

El. p. valentina@inkarokaimas.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Darnus vystymasis

Viešasis administravimas

Viešųjų organizacijų vadyba

Kokybės vadyba

Regioninės plėtros projektų vadyba

Turizmo vadyba

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinė sistema
 • Europos integracija
 • ES bendroji užsienio ir saugumo politika

 

El. p. julius.zukas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Europos integracijos istorija

Klaipėdos krašto ir Baltijos jūros regiono socialinė ir ekonominė istorija

RF Kaliningrado srities socialinė politinė raida

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinės minties istorija
 • Politinė filosofija
 • Saugumo politinės filosofijos problemos

 

El. p. siliauskas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais  15.30 – 16.30 val., 105-3 kab.;

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos teorijos

Politinės minties istorija

Demokratizacijos procesai Lietuvoje 21 a.

Dėstomi dalykai:

 • Tarptautinių santykių įvadas
 • Trečio pasaulio problemos
 • Europos politika
 • Lyginamoji politika
 • Nacionalinio saugumo istorija ir teorija
 • Nacionalinio saugumo transnacionalizacija
 • Europos geopolitika

 

El. p. serpetisk@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 13.00 – 14.00 val., Zoom 99240903045.

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių mokslų metodologija

Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų prieigos

Politinės komunikacijos disciplinos

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo valdymo reformos
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime
 • Žmonių išteklių vadyba viešajame sektoriuje
 • Dalyvaujamoji valdysena regionuose

 

El. p. remigijus.riekasius@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo valdymo reformos

Politinis dalyvavimas

Piliečių dalyvavimas viešajame valdyme

Dalyvaujamoji valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Valstybės tarnyba
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime

 

El. p. dr.stumbraite@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Piliečių dalyvavimas valdyme

Viešųjų paslaugų teikimas

Piliečių pasitenkinimo tyrimai

NVO veiklos galimybės

Valstybės tarnyba

Piliečių ir valdžios institucijų santykiai

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo administravimo etika

 

El. p. s.statneckyte@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 16.30 – 17.00 val., 105-3 kab.;

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Valstybės tarnyba

Europeizacijos procesai

Dėstomi dalykai:

 • Politinės technologijos
 • Politinės partijos ir ideologijos
 • Europos studijos
 • Politinis dalyvavimas
 • Valstybės teorijos

 

El. p. arvivakarai@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Pilietinė visuomenė Lietuvoje ir jos problemos

Lietuvos partinės sistemos raida

Dėstomi dalykai:

 • Vietos savivaldos modeliai,
 • Viešųjų organizacijų administravimas
 • Regionų administravimas

 

El. p. gabriele.burbulyte-tsiskarishvili@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 18.00 – 19.00 val. (ištęstinės studijos);

Trečiadieniais 15.15 – 16.15 val. (nuolatinės studijos).

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Regioninė politika

Vietos savivalda

Visuomenės (gyventojų) dalyvavimas

Dėstomi dalykai:

 • Elektroninė valdžia
 • Viešojo administravimo praktika

 

El. p. dudamantas@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 11.20 – 12.00 val., 105-3 kab.;

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešojo administravimo teorijos

Darni plėtra

Elektroninė valdžia

Elektroninė demokratija.

Dėstomi dalykai:

 • Politikos mokslo įvadas
 • Praktika

 

El. p. alvyda.obrikiene@ku.lt

Tel. Nr. 8 46 398 655

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 10.00 – 10.20 val., 105-3 kab.;

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos ir demokratizacijos raida

Politinis dalyvavimas

Socialinė nelygybė

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 17.30 – 18.00 val.

Nuotoliniu būdu susiderinus el. paštu.

Gerda Baltutytė

Indrė Narbutienė

Konstantinas Lotiuk

El. p. alvyda.obrikienė@ku.lt

Tel. Nr. 8 46 398 655

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais

08.00 – 12.00 val.

13.00 – 16.30 val. (105-3 kab.)