LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra

Dėstomi dalykai:

 • ES viešojo administravimo sistema
 • Viešieji finansai ir biudžetas
 • Korupcija ir jos prevencija
 • Tarpinstituciniai organizaciniai tinklai
 • Regionų programų vertinimas

 

El. p. jaroslav.dvorak@ku.lt

Tel. 8 46 398 655

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 13.40-14.40 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

ES politika ir administravimas

Bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas)

Korupcija ir jos prevencija

Valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena

Programų vertinimas

Dėstomi dalykai:

 • Politinė sociologija
 • Vidaus saugumas
 • Lietuvos visuomenė ir politika

El. p. vaidutis.laurenas@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais (nelyginėmis savaitėmis) 15.00-17.00 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Politinė teorija

Postkomunizmo politinė sociologija

Žinių valdymas

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių mokslų tyrimo metodologija
 • Viešosios politikos analizė

El. p. juskevic9@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Trečiadieniais 14.00-15.00 220 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Tyrimų metodologija

Socialinio teisingumo viešoji politika

Etikos valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos viešojo administravimo sistema
 • Kokybės vadyba viešajame administravime
 • Darni organizacijų plėtra
 • Regioninės plėtros projektų ruošimas

El. p. valentina@inkarokaimas.lt

Konsultacijų laikas ir vieta

Antradieniais  15.50-16.50 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Darnus vystymasis

Viešasis administravimas

Viešųjų organizacijų vadyba

Kokybės vadyba

Regioninės plėtros projektų vadyba

Turizmo vadyba

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinė sistema
 • Europos integracija
 • ES bendroji užsienio ir saugumo politika

El. p. julius.zukas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Antradieniais  11.00-11.40 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Europos integracijos istorija

Klaipėdos krašto ir Baltijos jūros regiono socialinė ir ekonominė istorija

RF Kaliningrado srities socialinė politinė raida

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinės minties istorija
 • Politinė filosofija
 • Saugumo politinės filosofijos problemos

El. p. siliauskas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Pirmadieniais  16.00-17.00 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos teorijos

Politinės minties istorija

Demokratizacijos procesai Lietuvoje 21 a.

Dėstomi dalykai:

 • Tarptautinių santykių įvadas
 • Trečio pasaulio problemos
 • Europos politika
 • Lyginamoji politika
 • Nacionalinio saugumo istorija ir teorija
 • Nacionalinio saugumo transnacionalizacija
 • Europos geopolitika

El. p. serpetisk@gmail.com

Tel. nr. 8 46 39 86 63

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais  11.00-12.00 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių mokslų metodologija

Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų prieigos

Politinės komunikacijos disciplinos

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo valdymo reformos
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime
 • Žmonių išteklių vadyba viešajame sektoriuje
 • Dalyvaujamoji valdysena regionuose

El. p. remigijus.riekasius@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Dėl konsultacijos tartis elektroniniu paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo valdymo reformos

Politinis dalyvavimas

Piliečių dalyvavimas viešajame valdyme

Dalyvaujamoji valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Teisė

El. p. vaidotas.granickas@dest.smk.lt

Konsultacijų laikas ir vieta

Pirmadieniais  10.40-11.20 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Darbo sutartys

Darbo ginčai

Darbo teisės teorija

Dėstomi dalykai:

 • Valstybės tarnyba
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime

El. p. dr.stumbraite@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Dėl konsultacijos tartis elektroniniu paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Piliečių dalyvavimas valdyme

Viešųjų paslaugų teikimas

Piliečių pasitenkinimo tyrimai

NVO veiklos galimybės

Valstybės tarnyba

Piliečių ir valdžios institucijų santykiai

Dėstomi dalykai:

 • Politinės technologijos
 • Politinės partijos ir ideologijos
 • Europos studijos
 • Politinis dalyvavimas
 • Valstybės teorijos

El. p. arvivakarai@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Dėl konsultacijos tartis elektroniniu paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Pilietinė visuomenė Lietuvoje ir jos problemos

Lietuvos partinės sistemos raida

Dėstomi dalykai:

 • Vietos savivaldos modeliai,
 • Viešųjų organizacijų administravimas
 • Regionų administravimas

El. p. gabriele.burbulyte@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Antradieniais (lyginėmis savaitėmis) 14.00-15.00 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Regioninė politika

Vietos savivalda

Visuomenės (gyventojų) dalyvavimas

Dėstomi dalykai:

 • Elektroninė valdžia
 • Viešojo administravimo praktika

El. p. dudamantas@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Ketvirtadieniais  13.00-13.40 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešojo administravimo teorijos

Darni plėtra

Elektroninė valdžia

Elektroninė demokratija.

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo administravimo etika

El. p. s.statneckyte@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Dėl konsultacijos tartis elektroniniu paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Valstybės tarnyba

Europeizacijos procesai

Dėstomi dalykai:

 • Politikos mokslo įvadas
 • Praktika

 

Tel. 8 46 398 655

El. p. alvyda.obrikiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 10.00-10.30 val. 105-3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos ir demokratizacijos raida

Politinis dalyvavimas

Socialinė nelygybė