LT   |   EN      Mano KU   |   

Rekomenduojame skaitymui Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedros 2020 m. lapkričio 20 d. organizuotos prof. habil. dr. Antano Seiliaus mokslinės konferencijos „Iššūkiai vadybos moksle ir studijose“ tezių ir straipsnių rinkinį Nr. 2.