LT   |   EN      Mano KU   |   

Džiaugiamės, jog mūsų studentai yra aktyvūs savanoriai įvairiose organizacijose.

Kviečiame prisijungti!

Savanoriai dalijasi mintimis apie savanorystės patirtį:

Arnoldas

Pradėjęs savanorių apmokymus Jaunimo Linijoje supratau, kad anksčiau tikrai nemokėjau bendrauti emociškai sunkiomis temomis ir jos mane net baugindavo. Tačiau įgijęs patirties pasijutau daugiau pasitikintis savo jėgomis ir jaučiu didelį dėkingumą sau, kad nusprendžiau savanoriauti Jaunimo Linijoje. Esu psichologijos studentas ir esu užtikrintas, kad čia įgyta patirtis yra labai vertinga šiai profesijai. Gebėjimas išbūti su žmogumi jam sunkiomis akimirkomis yra ypač svarbus įgūdis, be kurio darbas su klientais nebūtų toks efektyvus. Kalbėti apie įvairias situacijas ir ką jose būtų galima daryti yra naudinga, tačiau susidurti ir išlikti ramiam, kritiškam bei supratingam sudėtingose situacijose yra išmokstama tik per praktiką. Jei jauti, kad tau trūksta tokių įgūdžių, tuomet rekomenduoju tapti Jaunimo Linijos savanoriu ir įgyti vertingos patirties, kuri gali būti pritaikoma ne tik profesiniame, bet ir asmeniniame gyvenime.

Aistė

Savanoriauju Jaunimo linijoje jau penkerius metus ir jaučiu, kad čia gaunu netgi daugiau negu duodu pati. Profesiniu atžvilgiu tai buvo ta vieta, kuri davė daugiausia praktinės patirties ir įgūdžių. Čia pažinau įvairiausių žmonių – tiek skambinančiųjų / rašančiųjų, tiek savanorių – kurių kitu atveju nebūčiau sutikusi, todėl iš tiesų praplėčiau savo akiratį. Dalyvauju nemokamuose seminaruose, kurie ne tik pravertė teikiant emocinę paramą, bet davė naudos ir asmeniniame gyvenime. Čia jaučiu galimybę išreikšti save, pasirinkusi man tinkamiausią savanorystės būdą, prisidėti prie svarbių organizacijos klausimų sprendimo ir užsiimti prasminga veikla.

Rūta

Kaip taikliai yra pasakęs P. Coelho „visa tai, ko ligi šiol mokeisi, turės prasmę tik tuo atveju, jeigu tai panaudosi gyvenime“. Jaunimo linija buvo vieta, kurioje mano sukauptos žinios įgavo prasmę. Džiaugiuosi, kad vos pradėjusi psichologijos studijas išdrįsau ateiti į organizaciją. Per šimtus valandų praktikos įgavau daug vertingos patirties, sustiprėjau tiek profesiškai, tiek asmeniškai. Jaučiuosi labai dėkinga Jaunimo linijai. Matau prasmę šioje veikloje, tad skatinu išdrįsti prisijungti.