LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Naujienos ir aktualijos

Naujienos ir aktualijos

2018-05-08

2018 m. gegužės 2 – 4 d. Psichologijos katedroje pagal ERASMUS+ programą lankėsi ir paskaitas studentams skaitė dr. Ahu Öztürk (Uludag universitetas, Turkija).

Viešnia taip pat susitiko su katedros nariais.

2018-04-17

Akredituotos Pedagoginės psichologijos ir Konsultavimo psichologijos  magistro programos.

SKVC direktorės įsakymas

PP magistro studijų programos vertinimo išvados

2017-12-08

2017 m. gruodžio 4 d.  doc. dr. Reda Gedutienė dalyvavo Vilniaus universiteto organizuotoje konferencijoje „Mokymosi sunkumai aukštojoje mokykloje: kaip užtikrinti lygias galimybes studijuoti?ir skaitė pranešimą „Draugiška disleksijai aukštoji mokykla: nuo supratimo iki pagalbos“.

2017-11-23

2017 lapkričio 17 d. vyko seminaras psichologams „Konsultavimas internetu – neišvengiama ateitis ar tik papildoma paslauga“, kuris sulaukė didelio susidomėjimo.

2017-10-26

2017 m. spalio 24 d. fakultete vyko KU  KARJEROS DIENŲ 2017 renginiai. Psichologijos katedra pristatė du užsiėmimus moksleiviams ,,Šuo – psichologas“ (dalyvavo studentė Gabija Bružaitė su augintiniu) ir ,,Pažink  save: neuropsichologiniai testai“ (vedė studentė Gintarė Astrauskaitė).

2017-05-08

2017 m. gegužės 2 – 5 dienomis Psichologijos katedroje lankėsi profesorė iš Szegedo (Vengrija) universiteto  Marta Csabai.

2017-04-28

2017 m. balandžio 26 d. Psichologijos programos studentai susitiko su Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus vyr. specialistu  Vaidu Viršilu. Svečias pristatė savanoriavimo šioje tarnyboje galimybes.

2017-04-26

2017 m. balandžio 24 d. Psichologijos katedroje lankėsi Telšių gimnazistai. Moksleiviai susipažino ir išbandė modernią psichologinių tyrimų įrangą.

2017-04-10

Katedros vedėja dr. Roma Šimulionienė su Erasmus dėstymo vizitu 2017 m. kovo 27-31 dienomis lankėsi Vives University College (Belgija). Kaip tik tuo metu šioje aukštojoje mokykloje vyko Tarptautinės savaitės renginiai, kurių tema „Žmogaus teisės“. Tad buvo puiki galimybė ne tik pačiai pravesti seminarą, bet ir sudalyvauti kitų Europos universitetų mokslininkų bei tarptautinių organizacijų atstovų paskaitose bei seminaruose.

Susitikta ir su Psichologijos katedros vedėja bei universiteto dėstytojais, atsakingais už psichologijos nuotolinių studijų organizavimą bei darbą su specialiųjų poreikių turinčiais studentais. Aptartos konkrečios sritys, kuriose galėtumėme sėkmingai bendradarbiauti. Flandrijos vyriausybė universitetams iškėlė tikslą siekti dar didesnio tarptautiškumo, tad mes galėtumėme prisidėti kolegoms padedant šį tikslą realizuoti. Su Psichologijos katedros vedėja aptartos trumpalaikių Vives University College studentų vizitų galimybės, sudarant sąlygas kartu su mūsų psichologijos bakalauro programos studentais įgyvendinti bendrus projektus.

2017-03-22

KU organizuojamas projektas moksleiviams ,,Iškeisk pamoką į paskaitą!“.

2017 m. kovo 21 d. doc. dr. Romos Šimulionienės paskaita Taikomosios psichologijos atsiradimas.

2016-11-22

2016 m. lapkričio 12-17 d. jau ketvirtą kartą Psichologijos katedroje lankėsi profesorius James E. Maddux iš George Mason universiteto (JAV). Svečias skaitė paskaitas Konsultavimo psichologijos magistro, taip pat ir kitų programų studentams. Susitikime su katedros darbuotojais buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Profesorius davė vertingų patarimų Konsultavimo psichologijos programai tobulinti.

2016 m. lapkričio 14 d. prof. James E. Maddux ir Psichologijos katedros vedėja doc. dr. Roma Šimulionienė Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje susitiko su ministro patarėju prof. dr. A. Germanavičiumi bei Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovais K. Medžiaušyte ir D. Paulausku. Susitikime buvo aptartos psichikos sveikatos politikos Lietuvoje aktualijos, taip pat galimybės rengti bendrą projektą.

2016-11-17

2016 m. lapkričio 11 d.  vyko mokymai  psichologams ,,Kaip bendrauti su žiniasklaida?“.

Seminaro organizatoriai – Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) ir Klaipėdos universitetas.

Kartu su lektore Daiva Ausėnaite (Sveikatos žurnalistų asociacijos įkūrėja ir pirmininke), kalbėta apie tradicinę ir naująją žiniasklaidą bei moderniausius būdus tikslinei auditorijai pasiekti. Renginys atitiko EuroPsy sertifikato kvalifikacijos kėlimo standartus.

Po renginio įvyko susitikimas su LPS  prezidente dr. Neringa Grigutyte. Jo metu aptartos Klaipėdos psichologų bendruomenės ir LPS tolimesnio bendradarbiavimo galimybės bei nuspręsta sudaryti Vakarų Lietuvos psichologų grupę Facebooke. Joje psichologai turės galimybę dalintis aktualia informacija apie mūsų ir ne tik krašto įvykius, renginius, aptarti svarbius psichikos sveikatos klausimus.

2016-10-20

2016 m.  spalio 18 d. Psichologijos katedros nariai susitiko su LCC  tarptautinio universiteto atstovais ir aptarė bendradarbiavimo galimybes.

2016-04-27

2016 m. balandžio mėn. 18 – 23 d. pagal COST IS1401 veiklos Europiečių gebėjimų stiprinimas kuriant Europos raštingumo tyrėjų tinklą programą trumpalaikei mokslinei stažuotei pas KU HUMF Psichologijos katedros doc. dr. R. Gedutienę lankėsi Porto universiteto (Portugalija) doktorantė Ana Camacho. Stažuotės metu buvo dalinamasi moksline ir praktine patirtimi vykdant skaitymo ir rašymo psichologijos tyrimus.

2016-06-06

2016 m. birželio 1 d. Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete (S. Nėries  g. 5, 104 a.) vyko tradicinis paskutinis Psichologijos bakalaurų/magistrų studijas baigiančiųjų studentų ir katedros narių susitikimas. Neformalioje aplinkoje aptartos studijų aktualijos, pasikeista nuomonėmis studijų gerinimo klausimais.

2016-05-23

2016 m. gegužės 20 d. Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete S. Nėries g. 5, Klaipėda, 240 auditorijoje vyko teorinis – praktinis seminaras Vaikų netinkamo elgesio korekcija: ribų nustatymo žingsniai. Seminaras skirtas tiek specialistams, dirbantiems su vaikais (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams), tiek tėvams, auginantiems vaikus. Seminarą vedė psichologė-psichoterapeutė Diana Būtienė.

2016-05-12

2016 m. gegužės 12 d. Psichologijos katedros dėstytojos doc. dr. Roma Šimulionienė ir doc. dr. Liana Brazdeikienė dalyvavo metodologiniame seminare ,,Sąmonė, grynasis protas ir šachmatai“ kurį organizavo KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra.

Apie seminarą išsamiau

2016-05-12

2016 m. gegužės 9 d. Psichologijos katedroje lankėsi svečiai iš Daugpilio (Latvija) universiteto, Edukologijos ir vadybos fakulteto – Psichologijos dr. doc. Valerijs Dombrovskis su kolegomis.

Susitikime dalyvavo katedros vedėja doc. dr. Roma Šimulionienė, doc. dr. Povilas Žakaitis, doc. dr. Laimis Bakševičius, asistentė bei laborantė Raimonda Sadauskaitė, administratorė Dalia Garjonytė.

Svečiai papasakojo apie jų universitete vykdomas psichologijos studijų programas, studijų organizavimą ir  mokslinę  veiklą, susipažino su katedros įranga naudojama studijoms ir tyrimams.

2016-05-12

2016 m. gegužės 4-5 dienos katedros dėstytojos  dalyvavo tradiciniame Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto organizuotame renginyje Klaipėdos universiteto inžinierių dienos.

Prof. Audronė Liniauskaitė skaitė paskaitą apie skirtingų kartų ypatumus, kartų skirtumus ir jų sąlyčio taškus, atsakė į klausytojų klausimus apie  skirtingo amžiaus žmonių susikalbėjimą.

Doc. Roma Šimulionienė supažindino su darbo aplinkoje pasireiškiančiais kultūrų skirtumais, jų  keliamais iššūkiais ir privalumais.

2016-05-06

2016 m. gegužės 5 d. Psichologijos katedros doc. dr. Reda Gedutienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Pagalba vaikui, šeimai, mokytojui. Gerosios patirties sklaida“ (Klaipėda) ir skaitė pranešimą „Pagalba vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų: nuo teorijos link praktikos“.

2016-05-06

2016 m. gegužės mėn. 2 d.  Psichologijos katedroje lankėsi Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijos (Riga Teacher Training and Educational Management Academy) biologijos mokslų profesorius Juris Porozovs ir psichologijos mokslų daktarė Aija Dudkina bei taikomosios psichologijos bakalauro programos tarptautinių ryšių koordinatorius Alan Veys ir dėstytojas Bart Vanhoenacker iš Vives universitetinio koledžo (Vives University College), Belgija.

Susitikime dalyvavo katedros vedėja doc. dr. Roma Šimulionienė, prof. dr. Ramutė Čepienė, doc. dr. Reda Gedutienė ir katedros asistentė bei laborantė Raimonda Sadauskaitė. Svečiai domėjosi  katedros moksline ir projektine veikla, studijoms ir moksliniams tyrimams naudojama įranga.  Aptartos bendradarbiavimo galimybės.

2016-04-05

2016 m. balandžio 1 d. KU HUMF vyko Psichologijos katedros vykdomo projekto Erasmus+ KA2 INFINITUS pilotinis seminaras Disleksija vėlyvojoje paauglystėje ir jauno suaugusiojo amžiuje: nuo teorijos iki pagalbos. Seminarą vedė Psichologijos katedros docentės dr. Reda Gedutienė ir dr. Roma Šimulionienė.

Seminare dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos, Klaipėdos Pedagoginės psichologinės tarnybos,  S. Šimkaus konservatorijos, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos, Klaipėdos technologijų mokymo centro, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos, Klaipėdos m. gimnazijų psichologai ir psichologijos programos studentai.

Seminaro metu buvo svarstomi klausimai – kaip reiškiasi disleksija vėlyvojoje paauglystėje ir jauname suaugusiame amžiuje, kaip kitos šalys vertina jaunuolių skaitymo ir rašymo sunkumus, kaip pritaikyti gerąją vertinimo patirtį Lietuvoje, kaip padėti besimokantiesiems su skaitymo ir rašymo sunkumais klasėje ir darbo vietoje, kad mokymas taptų draugiškas disleksijai.

 

2016-02-22

Klaipėdos universiteto Psichologijos katedra kartu su Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba pradeda ilgalaikį bandomąjį tyrimą įgyvendinant katedros mokslinio darbo temą „Mokymosi sunkumų psichologinis įvertinimas“ (2016 – 2020). Pradėto tyrimo tikslas – parengti metodikas, skirtas įvertinti vaikų skaitymo ir rašymo sunkumų riziką nuo priešmokyklinio amžiaus iki 11 metų. Tam tikslui įgyvendinti pirmame tyrimo etape dalyvauja daugiau kaip 600 priešmokyklinio amžiaus vaikų iš 19 Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų, įgyvendinančių priešmokyklinio ugdymo programas. Pirmame tyrimo etape renkama informacija apie priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius, motorinius ir kt. gebėjimus iš specialistų (logopedų ir pedagogų) bei tėvų.

Informaciją parengė

doc. dr. Reda Gedutienė, tyrimo koordinatorė KU

Rita Nemčiauskienė, tyrimo koordinatorė PPT