LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Psichologijos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Mokslinio darbo metodologija
 • Psichologo etika ir profesinės veiklos standartai
 • Psichologijos istorija
 • Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose
 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Konflikto psichologija
 • Asmenybės ir socialinė psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija

El. p. roma.simulioniene@ku.lt

Tel. (8 46) 398628

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Kalbos psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija
 • Tyrimų metodologija

Konsultacijų laikas ir vieta:

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Raidos psichologija II
 • Šeimos psichologija
 • Suaugusiųjų psichologija
 • Psichologo darbas švietimo sistemoje
 • Asmens psichologinio pažinimo metodai

El. p. ramcepiene@gmail.com

Tel. nr.: (8 46) 39 86 05

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

‌–

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos ir pedagoginė psichologija
 • Šeimos psichologija

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Emocijos ir motyvai
 • Įvadas į psichologijos studijas.

El. p. mindaugas.rugevicius@ku.lt

Tel. (8 46) 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Emocijų psichologija
 • Sveikatos psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultuojama elektroniniu paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Asmenybės psichologija
 • Raidos psichologija I
 • Ugdymo psichologija
 • Karjeros psichologija
 • Karjeros konsultavimas
 • Pozityvioji psichologija.

El. p. audrone.liniauskaite@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Laiko psichologija
 • Raidos psichologija
 • Pedagoginė psichologija
 • Karjeros psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultuojama elektroniniu paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Evoliucinė psichologija
 • Vaiko raidos sutrikimai ir jų korekcija

El. p. albins.bagdons@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė psichologija
 • Bendravimo psichologija
 • Asocialaus elgesio psichologija
 • Organizacinė psichologija

El. p. zakpov@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Karo psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultuojama elektroniniu paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Pažintinė praktika
 • Mokomoji praktika
 • Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas
 • Pedagoginė psichologija
 • Krizių psichologija
 • Mokymosi sutrikimai
 • Krizių ir traumų psichologija

El. p. reda.gedutiene@ku.lt

Tel. (8 46) 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Skaitymo ir rašymo psichologija
 • Disleksija
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Būtina išankstinė registracija el. paštu.

Ketvirtadieniais 16.30-18.30 nuotoliniu būdu Zoom platformoje

Paskyros Nr. 347603

Meeting ID: 865-920-456

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai I: jutimas, suvokimas, dėmesys
 • Psichologinio įvertinimo metodai
 • Intelekto įvertinimas
 • Vaiko psichologinis įvertinimas
 • Neuropsichologija

El. p. brazdeikieneliana@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Vaikystės psichologija
 • Neuropsichologija
 • Kūrybos psichologija
 • Religijos psichologija

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Ketvirtadieniais 9.00–10.00 nuotoliniu būdu Zoom platformoje

 

Dėl konsultacijos galima kreiptis ir elektroniniu paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Psichologijos metodai
 • Bendravimo psichologija
 • Socialinė psichologija su socialinių įgūdžių praktikumu
 • Eismo psichologija

El. p. renata.arlauskiene@balticum-tv.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Organizacinė psichologija
 • Sveikatos psichologija
 • Rizikingas elgesys
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Dėl konsultacijos kreiptis elektroniniu paštu

Dėstomi dalykai:

 • Psichologijos metodai
 • Raidos psichologija
 • Asmenybės ir socialinė psichologija
 • Žaidimo psichologija
 • Bendravimo psichologija

El. p. aldonazak@gmail.com

Tel. 8 (46) 39 86 05

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos psichologija
 • Psichologijos metodai ir tyrimo proceso ypatumai
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Trečiadieniais 15.00‌–17.00 nuotoliniu būdu Zoom platformoje

Dėstomi dalykai:

 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Projekciniai asmenybės tyrimo metodai
 • Psichologinio konsultavimo procesas
 • Vaiko konsultavimas ir psichoterapija
 • Konsultavimo teorija ir praktika
 • Pedagoginės psichologijos praktika

El. p. diana.butiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Egzistencinė psichologija
 • Psichoterapija
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Dėl konsultacijos kreiptis elektroniniu paštu

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė psichologo etika
 • Psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo technikos
 • Konsultavimo teorija ir praktika I
 • Grupinės patirties praktikumas
 • Vaiko konsultavimas ir psichoterapija

El. p. dkujaliene@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Klinikinė psichologija
 • Grupių konsultavimas
 • Asmenybės funkcionavimo sunkumai
 • Psichologinis konsultavimas

El. p. viktorija.taroziene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Klinikinė psichologija

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Dėl konsultacijos kreiptis elektroniniu paštu

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos psichologija
 • Šeimos ir vaiko konsultavimas
 • Konsultavimo teorija ir praktika

El. p. mindaugas.radusis@gmail.com

Dėstomi dalykai

 • Asmenybės psichologija
 • Pažinimo procesai I: jutimas, suvokimas, dėmesys
 • Psichologinio įvertinimo metodai
 • Streso įveikimo technikos

El. p. mbernote@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai
 • Emocijos ir motyvai

El. p. jelena.sachraj@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Mokomoji praktika

El. p. raimonda.sadauskaite@ku.lt

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Krizių ir traumų psichologija
 • Krizių ir dvasinių traumų psichologija
 • Psichologinis konsultavimas

El. p. teresa.sausaitis@gmail.com

Psichologijos katedra įsteigta 1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą. Katedros dėstytojai psichologijos disciplinas dėsto visuose Klaipėdos universiteto fakultetuose. Iš viso parengta ir realizuojama 60 bakalauro ir 30 magistro studijų pakopų sandai. Psichologijos katedra yra pasirašiusi Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Belgijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Portugalijos, Slovakijos ir Turkijos aukštosiomis mokyklomis. Katedros dėstytojai yra Lietuvos psichologų sąjungos, Lietuvos disleksijos asociacijos, ICOPE (International Council of Psychology Educators) ir ISSBD (International Society for the study of Behavioral Development) nariai.

Katedroje vykdomos bakalauro (pirmoji pakopa) ir magistrantūros (antroji pakopa) studijos. 2000 m. pradėta vykdyti Psichologijos bakalauro studijų programa, nuo 2003 m. – Pedagoginės psichologijos magistro programa. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti pirmoji Lietuvoje Konsultavimo psichologijos magistro programa.

Studijos Bakalauro Magistrantūros
Studijų programa Psichologija Pedagoginė psichologija Konsultavimo psichologija
Studijų forma Nuolatinės Ištęstinės Nuolatinės sesijinės (sutrumpintos) Ištęstinės Nuolatinės sesijinės
Studijų trukmė 4 metai Iki 6 metų 3 metai 3 metai 2 metai
Kokio pasirengimo asmenys priimami Turintys vidurinį išsilavinimą Turintys universitetinį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą arba baigę socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas Turintys psichologijos bakalauro laipsnį
Studijų apimtis ECTS kreditais 240 240 180 120 120
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras Socialinių mokslų magistras