LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Psichologijos katedra

El. paštas jurate.sucylaite@ku.lt

Kab. 206, tel. 8 46 398628

MOKSLINIAI INTERESAI

VEDĖJOS PRIĖMIMO LAIKAS

Kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Mokslinio darbo metodologija
 • Psichologo etika ir profesinės veiklos standartai
 • Psichologo darbas ir etika švietimo sistemoje
 • Psichologijos istorija
 • Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose
 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Konflikto psichologija
 • Asmenybės ir socialinė psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija

El. paštas roma.simulioniene@ku.lt

Kab. 206, tel. 8 46 398628

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Kalbos psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija
 • Tyrimų metodologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadieniais 11.00-12.30, 206 kab.

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Raidos psichologija II
 • Šeimos psichologija
 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Psichologo darbas ir etika švietimo sistemoje
 • Asmens psichologinio pažinimo metodai
 • Vaiko ir šeimos konsultavimas

El. paštas ramcepiene@gmail.com

Kab. 243, tel.  8 46 39 86 05

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos ir pedagoginė psichologija
 • Šeimos psichologija

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Emocijos ir motyvai
 • Įvadas į psichologijos studijas.

El. paštas mindaugas.rugevicius@ku.lt

Kab. 242, tel. 8 46 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Emocijų psichologija
 • Sveikatos psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Asmenybės psichologija
 • Raidos psichologija I
 • Ugdymo psichologija
 • Karjeros psichologija
 • Karjeros konsultavimas
 • Pozityvioji psichologija.

El. paštas audrone.liniauskaite@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Laiko psichologija
 • Raidos psichologija
 • Pedagoginė psichologija
 • Karjeros psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Evoliucinė psichologija

El. paštas albins.bagdons@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė psichologija su socialinių įgūdžių praktikumu
 • Asocialaus elgesio psichologija
 • Organizacinė psichologija
 • Komunikacijos psichologija

El. paštas zakpov@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Karo psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Ketvirtadieniais 13.30-15.00, 326 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Pažintinė praktika
 • Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas
 • Pedagoginė psichologija
 • Krizių psichologija
 • Mokymosi sutrikimai
 • Krizių ir traumų psichologija
 • Vaiko psichologinis pažinimas (su praktikumu)

El. paštas reda.gedutiene@ku.lt

Kab. 242, tel. 8 46 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Skaitymo ir rašymo psichologija
 • Disleksija
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai I: jutimas, suvokimas, dėmesys
 • Psichologinio įvertinimo metodai
 • Intelekto įvertinimas
 • Vaiko psichologinis įvertinimas
 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Neuropsichologija

El. paštas brazdeikieneliana@gmail.com

Kab. 244, tel. 8 46 398604

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Vaikystės psichologija
 • Neuropsichologija
 • Kūrybos psichologija
 • Religijos psichologija

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Psichologijos metodai su stebėjimo ir interviu praktikumu
 • Bendravimo psichologija
 • Socialinė psichologija su socialinių įgūdžių praktikumu
 • Eismo psichologija
 • Į sprendimą orientuota trumpalaikė psichoterapija

El. paštas renata.arlauskiene@balticum-tv.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Organizacinė psichologija
 • Sveikatos psichologija
 • Rizikingas elgesys
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Įvadas į psichologijos studijas
 • Psichologijos metodai su stebėjimo ir interviu praktikumu
 • Raidos psichologija II
 • Asmenybės ir socialinė psichologija

El. paštas aldonazak@gmail.com

Kab. 243, tel. 8 46 39 86 05

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos psichologija
 • Psichologijos metodai ir tyrimo proceso ypatumai
KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė psichologo etika
 • Psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo technikos
 • Konsultavimo teorija ir praktika I
 • Neįsisąmoninami psichikos reiškiniai

El. paštas dkujaliene@gmail.com

Studentams dėl konsultacijų kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Klinikinė psichologija
 • Grupių konsultavimas
 • Asmenybės funkcionavimo sunkumai
 • Psichologinis konsultavimas

El. paštas viktorija.taroziene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Klinikinė psichologija

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Studentams dėl konsultacijų laiko kreiptis el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos psichologija
 • Intelekto įvertinimas
 • Konsultavimo teorija ir praktika I

El. paštas mindaugas.radusis@gmail.com

Dėstomi dalykai

 • Asmenybės psichologija
 • Streso įveikimo technikos
 • Personality and Social Psychology

El. paštas mbernote@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai I, II, III
 • Emocijos ir motyvai

El. paštas jelena.sachraj@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Bendravimo psichologija
 • Mokomoji praktika

El. paštas raimonda.sadauskaite@ku.lt

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Krizių ir traumų psichologija
 • Psichologinis konsultavimas

El. paštas teresa.sausaitis@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Konsultavimo teorija ir praktika I, II
 • Psichologinio konsultavimo procesas
 • Psichologinis dvasinis konsultavimas

El. paštas navijola@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Anomalioji psichologija

El. paštas dalius.kurlinkas@gmail.com

Psichologijos katedra įsteigta 1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą. Katedros dėstytojai psichologijos disciplinas dėsto visuose Klaipėdos universiteto fakultetuose. Iš viso parengta ir realizuojama 60 bakalauro ir 30 magistro studijų pakopų sandai. Psichologijos katedra yra pasirašiusi Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Belgijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Portugalijos, Slovakijos ir Turkijos aukštosiomis mokyklomis. Katedros dėstytojai yra Lietuvos psichologų sąjungos, Lietuvos disleksijos asociacijos, ICOPE (International Council of Psychology Educators) ir ISSBD (International Society for the study of Behavioral Development) nariai.

Katedroje vykdomos bakalauro (pirmoji pakopa) ir magistrantūros (antroji pakopa) studijos. 2000 m. pradėta vykdyti Psichologijos bakalauro studijų programa, nuo 2003 m. – Pedagoginės psichologijos magistro programa. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti pirmoji Lietuvoje Konsultavimo psichologijos magistro programa.

Studijos Bakalauro Magistrantūros
Studijų programa Psichologija Pedagoginė psichologija Konsultavimo psichologija
Studijų forma Nuolatinės Ištęstinės Nuolatinės sesijinės (sutrumpintos) Ištęstinės Nuolatinės sesijinės
Studijų trukmė 4 metai Iki 6 metų 3 metai 3 metai 2 metai
Kokio pasirengimo asmenys priimami Turintys vidurinį išsilavinimą Turintys universitetinį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą arba baigę socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas Turintys psichologijos bakalauro laipsnį
Studijų apimtis ECTS kreditais 240 240 180 120 120
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras Socialinių mokslų magistras