LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Politikos ir komunikacijos mokslų katedra

Kvietimas į tarpdisciplininę tarptautinę mokslinę konferenciją
„Welfare in the 21th Century; Challenges and Solutions“
2-sios sekcijos „Welfare and Security in the 21 th Century: the Contexts of Post-Democracy“

KONFERENCIJOS  PROGRAMA 

Politikos ir komunikacijos mokslų katedra tęsia 2016 m. inicijuotą įvairių krypčių socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų tarptautinį bendradarbiavimą saugumo ir gerovės tyrimuose. Šiais metais rengiamoje konferencijoje  Klaipėdos universiteto, Lietuvos ir kitų šalių mokslininkai pristatys savo tyrimus apie šiuolaikinių visuomenių stabilumo, tvarumo, adaptyvumo, pažangos ir saugumo problemas demokratijos transformacijos sąlygomis. Konferencijos medžiagą ketinama išleisti atskiru leidiniu. Išsamesnė informacija apie konferenciją yra čia.

Pranešimai bus skaitomi KU Socialinių mokslų fakulteto organizuojamoje   XIII- oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Welfare in the 21 st Century: Challenges and Solutions“ 2-osios sekcijos darbe, kuri vyks 2018 m. gegužės 24 d.   Informaciją apie  renginį rasite čia.


Apie katedrą
Nuo 2016 metų liepos 1 d. įgyvendinant Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto restruktūrizacijos planą Komunikacijų bei Politikos mokslų katedros buvo sujungtos į vieną padalinį – Politikos ir komunikacijos mokslų katedrą.

1_kusmf-origin

Politikos ir komunikacijos mokslų katedros kolektyvas (Vasilijaus Bortniko nuotr.)

Politikos mokslų katedra nuo 1992 m. vykdė Politikos mokslų bakalaurų (nuolatinės ir ištęstinės studijos) studijų programą (trukmė − 3,5 m). Nuo 2010 m. buvo kuruojama Europos studijų magistrantūros programa (trukmė – 1,5 m.). 2015 m. pradėta vykdyti Nacionalinio saugumo magistrantūros (trukmė − 1,5 m.) programa. Komunikacijų katedra kuravo bakalauro studijų programą Žurnalistika (trukmė 4 m.) ir magistro studijų programą Medijos ir komunikacija (trukmė 1,5 m.). Nuo 2016 m. liepos 1 d. visų šių studijų programų vykdymas perduotas naujai Politikos ir komunikacijos mokslų katedrai. Taip pat pradėta vykdyti papildomų studijų Komunikacijos krypties programa (iki 1 m.), skirta asmenims, baigusiems kolegijas bei norintiems tęsti studijas Medijų ir komunikacijos magistrantūroje.

Katedros vykdomu studijų programų tikslas – siekti, kad KU baigę politikos mokslų bakalaurai ir magistrai įgytas žinias bei gebėjimus globalios konkurencijos sąlygomis kūrybiškai pritaikytų pasirinktos profesinės, politinės, akademinės karjeros srityse. Absolventai įgyja ne tik politologinį, bet ir platesnį socialinį-humanitarinį išsilavinimą, kuris leidžia jiems gilinti žinias ir lavinti įgūdžius, siekti akademinės karjeros Lietuvos ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų magistrantūros bei doktorantūros studijose. Katedros absolventai aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto, Vakarų Lietuvos regiono visuomeniniame ir politiniame gyvenime, užima politinius postus ir atsakingas pareigas Lietuvos atstovaujamosios valdžios ir vykdomosios valdžios institucijose. Magistrantūros programų absolventai įgyja politikos mokslų magistro laipsnį.

Studijuodami pagal Žurnalistikos studijų programą studentai įgyja spaudos, radijo, televizijos ir interneto portalų žurnalistui reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių. Magistro studijų programoje Medijos ir komunikacija studentai gilinasi į komunikacijos mokslą ir naujųjų medijų specifiką. Komunikacijos magistro studijose dėsto plataus spektro ir tarpdisciplininių studijų dalykų aukštos kvalifikacijos mokslininkai, savo srities žinovai: doc. dr. Daiva Sirtautienė; lekt. dr. Janina Pupelienė; prof. dr. Audronė Nugaraitė; prof. dr. Aldis Gedutis; prof. dr. Lauras Bielinis; prof. habil. dr. Axel Walter; prof. Frank Barnas ir kiti. Programa gali būti vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

2011–2012 m. m. prof. dr. Daivos Janavičienės iniciatyva, Žurnalistikos studijų programos studentams sukurtas mokomasis portalas Sociumas“.

2012 m. lapkričio 8 d. įkurta Medijų laboratorija, kurioje sumontuota naujausia moderni aparatūra: kompiuteriai, pritaikyti darbui su aukštos kokybės vaizdo technika, profesionali programinė įranga, garso ir vaizdo įrašymo įrenginiai, video kameros su įvairiais priedais. Medijų laboratorijos vedėjas – Vidas Valinčius. Medijų laboratorijoje Žurnalistikos studijų programos studentai praktiškai mokosi darbo televizijoje ir radijuje ypatumų (dalyko dėstytoja lekt. Edita Valinčienė). KU studentų Medijų laboratorijoje parengtus reportažus galima pamatyti čia.

Pagal studijų mainų programas studentai turi galimybę gilinti žinias užsienio šalių universitetuose: daugiausiai politologų vyksta į Hogskolan Dalarna (Švedija), Umea University (Švedija), Metripolitan University Prague (Čekija), Lapland University (Suomija), International University of Catalonia (Ispanija), Genova University (Italija), Pultusk Academy of Humanities (Lenkija).

Politikos ir komunikacijos mokslų katedros dėstytojai savo profesinius ir mokslinius interesus realizuoja, pedagoginę kvalifikaciją kelia, administracinio darbo įgūdžius tobulina dalyvaudami tarptautiniuose projektuose ir stažuotėse Karaliaučiuje, Sankt Peterburge, Olštyne, Torunėje, Pultuske (Lenkija), Briuselyje, Londone, Roksildėje (Danija), Barselonoje, Turine, Greifsvalde, Zalcburge, Karlskronoje, Gotlande, Dalarnoje (Švedija), Helsinkyje, Budapešte ir kitose mokslo ir studijų institucijose.

Socialiniai partneriai. Politikos ir komunikacijos mokslų katedra bendradarbiauja su daugeliu Klaipėdos regiono žiniasklaidos institucijų, kuriose studentai atlieka žurnalistikos praktikas, vykdo tyrimus rengiamiems bakalauro ir magistro darbams. Katedra taip pat bendradarbiauja su:

 • Fulbright‘o mokslinių mainų programa (JAV)
 • Valdostos valstybiniu universitetu (JAV)
 • Wrocławo universitetu (Lenkija)
 • Lenkijos biblioterapijos draugija (Wrocławas, Lenkija)
 • Nikolajaus Koperniko universitetu (Torūnė, Lenkija)
 • Voldos universitetine kolegija (Norvegija)
 • Tamperės universitetu (Suomija)
 • Socialinių mokslų kolegija
 • Vilniaus dailės akademija
 • Šiaulių universitetu
 • Vytauto Didžiojo universitetu
 • Vilniaus universitetu

Politikos mokslų katedros istorija:

KU Politikos mokslų katedra, įkurta 1994 m., iki 2012 m. vadinosi Politologijos katedra.

1996 metais katedra išleido pirmąją Lietuvoje politikos mokslų bakalaurų laidą.

Iki 2003 metų katedra rengė viešojo administravimo magistrus.

Iki 2009 metų katedra kuravo Politikos teorijos magistrantūros studijų programą.

Katedros vedėjai:

Prof. V. Laurėnas – 1992−1994 m.

Prof. A. Bučinskas –1994−1999 m.

Doc. S. Šiliauskas – nuo 1999 m.

 

Mąstykime moksliškai, komunikuokime žmogiškai!

Komunikacijų katedros istorija:

2009 metų kovo mėnesį pertvarkant Klaipėdos universiteto vidinę struktūrą, įkuriama Komunikacijų katedra. Ji sujungė iki tol buvusias Bibliotekininkystės ir Komunikacijos katedras.

Žurnalistikos studijos Klaipėdos universitete pradėtos 2000 metais, įkūrus Komunikacijos katedrą Socialinių mokslų fakultete. Komunikacijos katedrai 2000–2009 metais vadovavo prof. dr. Juozapas Vytas Urbonas.

2002–2012 metais Bibliotekininkystės (nuo 2009 m. Komunikacijų) katedroje vykdytos nuolatinės ir ištęstinės Informologijos studijos. Nuo 2009 metų priėmimas į dienines Informologijos studijas, o nuo 2012 metų ir į neakivaizdines studijas, nutrauktas.

2012–2013 m. m. Komunikacijų katedroje parengta, akredituota ir nuo 2012 metų veikia magistro studijų programa „Medijos ir komunikacija“. Komunikacijos magistro studijose dėsto plataus spektro ir tarpdisciplininių studijų dalykų aukštos kvalifikacijos mokslininkai, savo srities žinovai: doc. dr. Daiva Sirtautienė; lekt. dr. Janina Pupelienė; prof. dr. Audronė Nugaraitė; prof. dr. Aldis Gedutis; prof. dr. Lauras Bielinis; prof. habil. dr. Axel Walter; prof. Frank Barnas ir kiti. Programa gali būti vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

Mūsų facebook