LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Medijų etika
 • Logika
 • Filosofija

 

El. p. ernesta.molotokiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultacijų formą (nuotolinė / auditorinė) derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Naujųjų medijų etika
 • Kūrybos filosofija
 • Logika

Dėstomi dalykai:

 • Kraštovaizdžio architektūros teorija ir istorija
 • Pastatų ir įrenginių tipologija
 • Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir tvarkyba
 • Šiuolaikinės kraštovaizdžio teorijos
 • Aplinkos planavimo ekonomika ir politika
 • Teritorijų planavimas

 

El. p. petras.grecevicius@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultacijų formą (nuotolinė / auditorinė) derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kraštovaizdžio architektūra
 • Architektūra
 • Urbanistika
 • Rekreacinė architektūra
 • Teritorijų planavimas
 • Tolimųjų Rytų kultūriniai kraštovaizdžiai
 • Poveikio aplinkai vertinimas
 • Baltų kultūra

Dėstomi dalykai:

 • Edukacinė žurnalistika

 

El. p. rosita.vaiciule@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 10.00 – 13.30 val., SHMF 208 aud.

 

Konsultacijų formą (nuotolinė / auditorinė) derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Medijos ir socializacija

Medijų ekologija

Viešieji ryšiai

Dėstomi dalykai:

 • Teritorijų planavimas GIS kraštovaizdžio planavime
 • Susisiekimo sistemos
 • Kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino studija 3
 • Priešdiplominė kraštovaizdžio projektavimo praktika
 • Regiono (miesto) kraštovaizdžio valdymas ir ekonomika
 • Rekreacinės gyvenvietės kraštovaizdžio planavimas
 • Architektūrinė kompiuterinė grafika
 • Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija

 

El. p. j.abromas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultacijų formą (nuotolinė / auditorinė) derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kraštovaizdžio architektūra
 • Vėjo elektrinės
 • Kaimo kraštovaizdis
 • Vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinas

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Antikos istorija
 • Politinės minties istorija

 

El. p. kazlauskasrai@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultacijų formą (nuotolinė / auditorinė) derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Politinė filosofija
 • Antikos filosofija
 • Antikos istorija
 • Civilizacijos istorija

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultacijų formą (nuotolinė / auditorinė) derinti iš anksto el. paštu.

El. p. martynas.vainorius@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

 

Konsultacijų formą (nuotolinė / auditorinė) derinti iš anksto el. paštu.

Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedroje vykdomos studijų programos

Pirmosios pakopos studijų programos:

Integralioji menotyra (specializacija: Kraštovaizdžio architektūra, urbanistika ir dizainas)*

Medijų filosofija ir kūrybinė komunikacija

Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas

 

Antrosios pakopos studijų programos:

Integralioji menotyra (specializacija: Kultūrinio kraštovaizdžio architektūra)*

Medijos ir komunikacija

Profesinė etika ir etikos auditas

 

 

*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų

ir kvalifikacijų registre.