LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Medijų etika
 • Logika
 • Filosofija

El. paštas irama@inbox.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Naujųjų medijų etika
 • Kūrybos filosofija
 • Logika
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Pirmadieniais 10.00-13.00 val., 203 aud.

Antradieniais 10.00-13.00 val., 203 aud.

Trečiadieniais 9.00-13.00 val., 203 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Kraštovaizdžio architektūros teorija ir istorija
 • Pastatų ir įrenginių tipologija
 • Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir tvarkyba
 • Šiuolaikinės kraštovaizdžio teorijos
 • Aplinkos planavimo ekonomika ir politika
 • Teritorijų planavimas

El. paštas petras.grecevicius@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Konsultacijos laiką derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kraštovaizdžio architektūra
 • Architektūra
 • Urbanistika
 • Rekreacinė architektūra
 • Teritorijų planavimas
 • Tolimųjų Rytų kultūriniai kraštovaizdžiai
 • Poveikio aplinkai vertinimas
 • Baltų kultūra

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Naujųjų amžių kultūros filosofija
 • Aristotelio praktinė filosofija
 • Modernioji ir postmodernioji kultūra
 • XX ir XXI amžių kultūros filosofija
 • Bioetika
 • Sveikatos politika ir etika
 • Utilitarizmo etika

El. p. gv98689@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Penktadieniais 17.00–19.00 val., 203 aud.

Susitikimą derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Filosofija
 • Bioetika
 • Postmodernizmas
 • Kultūros istorija

Dėstomi dalykai:

 • Komunikacijos teorija
 • Reklamos teorija ir praktika
 • Socialinių mokslų tyrimų metodologija
 • Masinės komunikacijos teorija

El. paštas vytasir@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Konsultacijos laiką derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Komunikacijos teorija
 • Kalbinis bendravimas
 • Reklama
 • Spaudos žurnalistika

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Religija
 • Meno istorija

El. paštas kiaukatomas@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Ketvirtadieniais 10.00-11.00 val., 203 aud.

Susitikimą derinti iš anksto el. paštu.

 

 • Tarpdisciplininiai filosofijos
 • Meno ir religijos klausimai
 • Fenomenologija
 • Meno filosofija
 • Dialogo ir hermeneutinė filosofijos

Dėstomi dalykai:

 • Teritorijų planavimas GIS kraštovaizdžio planavime
 • Susisiekimo sistemos
 • Kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino studija 3
 • Priešdiplominė kraštovaizdžio projektavimo praktika
 • Regiono (miesto) kraštovaizdžio valdymas ir ekonomika
 • Rekreacinės gyvenvietės kraštovaizdžio planavimas
 • Architektūrinė kompiuterinė grafika
 • Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija

El. paštas j.abromas@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Konsultacijos laiką derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kraštovaizdžio architektūra
 • Vėjo elektrinės
 • Kaimo kraštovaizdis
 • Vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinas

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Antikos istorija
 • Politinės minties istorija

El. paštas kazlauskasrai@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Antradieniais 12.00-13.30 val., 203 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Politinė filosofija
 • Antikos filosofija
 • Antikos istorija
 • Civilizacijos istorija

Dėstomi dalykai:

 • Edukacinė žurnalistika

El. paštas rosita.vaiciule@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Ketvirtadieniais 12.00-13.30 val., 111 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

Medijos ir socializacija

Medijų ekologija

Viešieji ryšiai

Dėstomi dalykai:

 • Informacijos valdymas

El. paštas janina.pupeliene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Antradieniais 12.00-13.00 val., 205 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Mokslo komunikacija

Dėstomi dalykai:

 • Reporterio darbas žiniasklaidoje
 • Televizijos ir radijo montažas
 • Video praktikumas
 • Audio praktikumas

El. p. edita@mediadia.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Dėl konsultacijų tartis el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Integruota rinkodaros komunikacija
 • Ryšiai su visuomene
 • Ryšiai su žiniasklaida

Dėstomi dalykai:

 • Fotožurnalistika
 • Teksto praktikumas

El. paštas nastopka@inbox.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Konsultacijos laiką derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Periodinės spaudos skaitytojų auditorijos tyrinėjimai

Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedroje vykdomos studijų programos

Pirmosios pakopos studijų programos:

Integralioji menotyra (specializacija: Kraštovaizdžio architektūra, urbanistika ir dizainas)*

Medijų filosofija ir kūrybinė komunikacija

Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas

 

Antrosios pakopos studijų programos:

Integralioji menotyra (specializacija: Kultūrinio kraštovaizdžio architektūra)*

Medijos ir komunikacija

Profesinė etika ir etikos auditas

 

 

*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų

ir kvalifikacijų registre.