LT   |   EN      Mano KU   |   

Bakalaurinio darbo recenzija

Magistrinio darbo recenzija

Magistrinio darbo atmintinė

Metodiniai patarimai rengiantiems kultūros ir medijų filosofijos baigiamąjį bakalauro darbą

Magistrantūros studijų programų absolventų baigiamųjų darbų temos  2017 m.

 Profesinė etika ir etikos auditas magistrantūros studijų programos absolventų baigiamųjų darbų

temos 2017 m.

 

Toliušis Lukas

                                                       HMNPE15      Profesinė etika ir etikos auditas

 Tema: Profesinės etikos reikšmė XXI a. bioetikoje    „The Significance of Professional Ethics in Bioethics of the 21st. Century“

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacijos magistrantūros studijų programos absolventų baigiamųjų darbų temos  2017 m.

Jocytė Ieva

HMNBG15

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

    Tema: Klaipėdos miesto architektūrinio paveldo diskursas pirmojo pokarinio dešimtmečio spaudoje

    „Architectural Heritage Discourse of Klaipėda City in the First Post-War Decade Press“

Končiutė-Mačiulienė Rūta

HMNBG15

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

   Tema:  Reformacijos paveldas Mažeikių rajone. Protestantiškų konfesijų kultūros tradicijų ženklai kapinėse

    „Reformation Heritage in Mazeikiai District. Marks of Protestant Confession Cultural Traditions in Cemeteries“

Viršilienė Jurgita

HMNBG15

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

    Tema: Šilalės rajono archeologinis paveldas, jo apsauga ir pritaikymo galimybės

    „Archaeological Heritage: its Protection and Application Guidelines in Šilalė District“

Žilinskaitė Viktorija

HMNBG15

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

    Tema: Lietuvių jūriniai žygiai 1988–1993 m. ir jų įprasminimas istorinėje atmintyje

    „Lithuanian Maritime Campaigns in 1989-1993 and their Actualization in Historical Memory“

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos bakalauro studijų programos absolventų baigiamųjų darbų temos  2017 m. 

Kavaliauskaitė Kamilė

HDKMF1201

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos

   Tema: Sielos nemirtingumo įrodymai Platono dialoguose

    The Arguments of Soul‘s Immortality in Plato‘s Dialogues

 

Absolventų baigiamųjų darbų temos 2015-2016 m.

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos bakalauro studijų programos absolventų baigiamųjų darbų temos  2016 m. 

 

Antanavičiūtė Raminta Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
    Tema: Postmodernistinės muzikos samprata naujosiose medijose
    The Concept of Postmodern Music in New Media 
Aušra Paulius Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
   Tema: Medijų visuomenė: naujos poveikio formos
    Media Society: New Forms of Influence 
Dargytė Šarūnė Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
   Tema: Neil Postman: komunikacijos problema medijuotoje visuomenėje
    Neil Postman: the Problem of Communication in Mediated Society 
Firantas Jonas Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
   Tema: Muzika ir garsas vizualinio kūrinio vertybiniame kontekste
    Music and Sound in the Valuable Context of a Visual Work 
Jakūbaitytė Vilija Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
    Tema: Laiko ženklai Lietuvos fotografijoje: nuo pradžios iki šių dienų
    The Signs of the Times in Lithuanian Photography: from the Beginning to the Present Day 
Juodsnukis Paulius Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
   Tema: Medijų laikas ir laikas medijose: laiko patirties transformacijos šiuolaikinėse medijose
    Media Time and Time in Media: Time Experience Transformations in Modern Media 
Kapačauskaitė Ūkana Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
    Tema: Religingumo aspektai šiuolaikinių medijų kontekste
    Religious Aspects in the Context of Modern Media 
Piliutytė Giedrė Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
   Tema: Friedrich Nietzsche: moralės genealogija
    Friedrich Nietzsche: Genealogy of Morals 
Rudzytytė Gintarė Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
    Tema: Vartotojų visuomenės samprata Jeano Baudrillard‘o filosofijoje: kritinė analizė
    The Concept of Consumer Society in Jean Baudrillard’s Philosophy: Critical Analysis 
Tunaitytė Aistė Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
    Tema: Lev Manovich: „naujųjų medijų“ poveikis kultūrai
    Lev Manovich: The Impact of „New Media“ on Culture 

 

 

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacijos magistrantūros studijų programos absolventų baigiamųjų darbų temos  2016 m.

 

Dumbrauskaitė Aida Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Kultūros paveldo apsaugos ir valdymo veiklos tobulinimas: Kuršių Nerijos nacionalinio parko atvejis
    Improvement of Cultural Heritage Protection and Managament: the Case of Kuršių Nerija National Park 
Mockaitytė Gintautė Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Kultūros paveldo apsaugos ir darnaus vystymosi sąveika Šilutės mieste
    Interaction of Cultural Heritage Protection and Sustainable Development in the Šilutė Town 
Navackienė Lina Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Kultūros paveldo apsaugos ir darnaus vystymosi sąveika Nemuno deltoje
    Interaction of Cultural Heritage Protection and Sustainable Development in the Nemunas Delta 
Norbutienė Vaida Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Klaipėdos senamiesčio gatvės kaip istorinis-urbanistinis paveldas
    Streets of Klaipėda Old Town as Historical-Urban Heritage 
Vaičiulytė Dovilė Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Monumentalioji skulptūra ir jos erdvinė kompozicija Klaipėdoje
    Monumental Sculpture and it’s Spatial Composition in Klaipėda 
Vengalienė Aušra Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
   Tema: Memorialinės vietos Klaipėdoje: keturių laikotarpių analizė
    Memorial Places in Klaipėda: Analysis of Four Historical Periods 
Verikaitė Roberta Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
   Tema: Kuršių marių pakrantės naratyvinės tautosakos vizualizacija
    Visualization of the Folk Narratives in the Coastal Area of the Curonian Lagoon 

 

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacijos magistrantūros studijų programos absolventų baigiamųjų darbų temos  2015 m.

 

Kelevišienė Lina Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Žemaitijos ir Kuržemės regionų kultūros paveldo lyginamoji analizė
    „A Comparative Analysis of the Cultural Heritage in Žemaitija and Kuržeme Regions“ 
Samuitienė Evelina Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Žvejyba šiaurinėje Kuršių marių dalyje: materialusis XIX–XX a. pirmosios pusės paveldas
    „Fishing in the Northern Part of the Curonian Lagoon: Tangible Heritage of the 19th and the First Half of the 20th Centuries“ 
Stanevičiūtė Ilona Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Germanų paveldas Mažosios Lietuvos architektūroje
    „The Germanic Heritage Architecture of Klaipėda“ 
Šimanskis Vytautas Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
    Tema: Paveldo samprata Antano Maceinos kultūros filosofijoje
    „The Conseption of Heritage in Antanas Maceina‘s Philosophy of Culture“