LT   |   EN      Mano KU   |   

Mokslas

 

Filosofijos ir kultūrologijos katedros dėstytojų pagrindinė mokslinių tyrimų tema:
Kultūrinė atmintis postmodernybės kontekste.

 

Tikslas

Mobilizuoti katedros dėstytojus tyrinėti kultūros raidą filosofiniais ir vizualiniais metodais Baltijos regione, siekiant atskleisti kultūrinio pasaulio būtį kaip nuolat kintantį gyvenamąjį pasaulį.

Uždaviniai

  1. Tirti filosofiniais metodais ontologines ir metafizines kultūros fomavimosi ir kaitos prielaidas.
  2. Analizuoti kultūrinę regioninę atmintį vizualiniais metodais (fotografija, video), siekiant išsaugoti kultūrinį-istorinį regionų paveldą.
  3. Tirti etines implikacijas, transformuojantis tradicinei vertybių sampratai.
  4. Analizuoti medijų vaidmenį, performuojant ir kuriant naujus identitetus.

 

 

 

Projektai

  1. Laimėtas COST projektas: IS1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. (2013-2017). Vadovas prof. habil. (hp) dr. D. Stančienė, dalyviai: prof. dr. Gintautas Vyšniauskas, doc. dr. Tomas Kiauka, dr. Ernesta Molotokienė.
  2. Vykdomas 2014 m. projektas Kultūrų dialogas ir medijos. Vadovas prof. dr. G. Vyšniauskas. Finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
  3. Kiekvienais metais organizuojama Tarptautinė Tomo Akviniečio vasaros mokykla, bendradarbiaujant su Hiustono Šv. Tomo universitetu (JAV), Tarptautinė Tomo Akviniečio asociacija (SITA, Italija) ir Lietuvos mokslo taryba. Vadovė prof. habil. (hp) dr. D. M. Stančienė
  4. Moksleiviams organizuojama „Platono akademija“. Vadovė dr. E. Molotokienė.
    (žr. Platono akademija)