LT   |   EN      Mano KU   |   

Ernesta Molotokienė

Katedros vedėja

Humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė

El. paštas: irama@inbox.lt

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV – informacija atnaujinama

Publikacijos – informacija atnaujinama

Mokslinių interesų sritys: medijų filosofija, sąmonės filosofija, medijų etika, postfenomenologija.

Dėstomi dalykai: medijų etika, filosofija, simuliacijos procesas ir naujųjų medijų etika, vaizduotės fenomenologija.

Gintautas Vyšniauskas

Humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, profesorius

El. paštas: gintautas.vysniauskas@ku.lt

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Publikacijos

Mokslinių interesų sritys: metafizika, bioetika, informaciniai karai.

Dėstomi dalykai: Filosofija, meno istorija, Antikos kultūros filosofija, Naujųjų amžių kultūros filosofija, Istorijos filosofija, Aristotelio praktinė filosofija, Utilitarizmo etika.

Dalia Marija Stančienė

Humanitarinių mokslų (filosofija) habilituota daktarė, profesorė

El. paštas: dalia.stanciene@ku.lt

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Publikacijos

Mokslinių interesų sritys: filosofijos istorija, viduramžių filosofija, metafizika, fenomenologija, kultūros ir medijų filosofija, socialinė etika, ugdymo filosofija.

Dėstomi dalykai: Filosofija, Kultūros filosofija, Viduramžių kultūros filosofija, Fenomenologija, Kultūros paveldo fenomenologija, Dialogo filosofija, Šiuolaikinė krikščioniškoji etika, Vizualiosios kultūros fenomenologija.

Algimantas Jarukaitis

Lektorius

El. paštas: jarukaitis@inbox.lt

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Mokslinių interesų sritys: kino medijos.

Dėstomi dalykai: Kino medija kultūros sistemoje, Judesio vizualizacija, Audio ir video praktika.

Rūta Bagdanavičiūtė

Humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė, docentė

El. paštas: rutavec@gmail.com

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Publikacijos

Mokslinių interesų sritys: hermeneutika, grožinė literatūra, menas, socialinės teorijos, medijos.

Dėstomi dalykai: Kultūros semiotikos įvadas, Medijų ontologija, Audiovizualinė kultūra.

Remigijus Treigys

Docentas

El. paštas: r.treigys@gmail.com

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Publikacijos

Mokslinių interesų sritys: meno istorija, kino menas, dizainas, fotografijos istorija, filosofija.

Dėstomi dalykai: Kino medija kultūros sistemoje, Fotografinio vaizdo estetika, Vaizdo ir technikos santykiai.

Mindaugas Urbaitis

Profesorius

El. paštas: mindaugas.urbaitis@lmta.lt

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Publikacijos

Mokslinių interesų sritys: kompozicija, šiuolaikinės muzikos istorija, naujosios technologijos.

Dėstomi dalykai: Muzika audiovizualinėse medijose.

Gerda Antanaitytė

Lektorė

El. paštas: 

antanaityte.gerda@gmail.com

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Mokslinių interesų sritys: naujosios medijos, architektūra, interaktyvus dizainas.

Dėstomi dalykai: Skaitmeninės medijos.

Linas Baublys

Socialinių mokslų (teisė) daktaras, docentas

El. paštas:

 linas.baublys@teismas.lt

Tel. nr.: (846) 39 85 17

Mokslinių interesų sritys: teisės filosofija, teisės istorija, teisingumo įgyvendinimas, teisės teorija, teisinės minties istorija.

Dėstomi dalykai: Ombudsmeno institucija: teisės ir etikos dermė, Tiriamasis darbas (etikos kodeksų projektas).

Tomas Kavaliauskas

Humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, profesorius

El. paštas:

 tomaskavaliauskas@yahoo.com.lt

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV 

Publikacijos

Mokslinių interesų sritys: Filosofija,teologija, gramatika, semantika, semiotika, sintaksė

Dėstomi dalykai: Modernioji ir postmodernioji kultūra, Lietuvos filosofijos pagrindai, Kultūrologinė religijos semiotika, Profesinė verslo etika.

Gytis Gaurilčikas

Lektorius

El. paštas: gytisgaurilcikas@gmail.com

Tel. nr.: (846) 39 85 17

CV

Mokslinių interesų sritys: teisės istorija, etika ir teisė, sporto teisė.

Dėstomi dalykai: Ombudsmeno institucija: teisės ir etikos dermė, Tiriamasis darbas (etikos kodeksų projektas).

Dėstytojai iš kitų KU padalinių

Padalinys

Dėstytojas

Dėstomas kursas

Baltų filologijos katedra Prof. dr. R. Balsys Baltų simbolių intertekstualumas, Mitologijos paveldo vizualizacija
Baltų filologijos katedra Prof. dr. Roma Bončkutė Lotynų kalba, Drama nuo Aristotelio iki Lessingo, retorika
Europos kalbų katedra Lekt. S. Markova Anglų kalba
Socialinės geografijos katedra Doc. dr. E. Spiriajevas Kultūrinio paveldo geografija ir medijos
Europos kalbų katedra Doc. dr. A. Imbrasienė Nematerialusis paveldas baltų ir germanų kalbų sankirtoje
Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra Prof. dr. P. Grecevičius Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir tvarkyba
Vadybos katedra Prof. dr. L. Šimanskienė Kultūros vadyba, organizacinės kultūros kūrimas
Istorijos ir archeologijos katedra Lekt. dr. V. Vaikevičius Sakralinis-ritualinis kraštovaizdis
Evangeliškosios teologijos centras Doc. dr. A. Baublys Mažosios (Prūsų) Lietuvos Bažnyčios istorija
Istorijos ir archeologijos katedra Lekt. dr. K. Perminas Jūrinis kultūros paveldas
Baltų filologijos  katedra Prof. dr. D. Pakalniškienė Prūsų kalbos tyrinėjimai
Socialinės geografijos katedra Doc. dr. A. Bučienė Regionai ir regionų politika
Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra Doc. dr. J. Genys Kultūrinio kraštovaizdžio genezė
Baltų filologijos  katedra Dr. D. Pagojienė Specialybės kalba
Baltų filologijos  katedra Dr. J. Grigaitienė Socialinio teatro pedagogika; performanso teorija ir praktika
Socialinių mokslų fakultetas Doc. A. Gedutis Logika
Psichologijos katedra Prof. dr. Ramutė Čepienė Asmens psichologinio pažinimo metodai
Pedagogikos katedra doc. dr. Rasa Jautakytė Projektinių darbų rengimo metadologija
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas Prof. dr. Olga Anne Aplikos apsaugos teisinis reguliavimas ES
Sveikatos mokslų fakultetas Lekt. dr. Arvydas Juozaitis Sporto etika
Socialinių mokslų fakultetas Asist. Darius Burgis Kultūros projektų valdymas
Sveikatos mokslų fakultetas Prof. dr. Arnoldas Jurgutis Sveikatos politika ir etika