LT   |   EN      Mano KU   |   

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2021-12-03 SURENGTO SEMINARO „AKADEMINIŲ TEKSTŲ KALBOS IR RAŠTINGUMO  TRŪKUMAI“ MEDŽIAGA

Prof. dr. Albinas Drukteinis. Disertacijų kalba ir raštingumas.

Doc. dr. Vaida Drukteinytė. Dalyko programų (sandų) tekstų kalba ir raštingumas.

Doc. dr. Daiva Pagojienė. Universiteto dokumentų kalbos ir raštingumo klaidos.