LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Filologijos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos leksikologija
 • Vokiečių kalbos stilistika
 • Sociolingvistika
 • Semantika ir pragmatika
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. la.kupriene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 12.00–14.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Pokalbio analizė

Sociolingvistika

Pragmatika

Užsienio kalbos dėstymo metodika

Dėstomi dalykai:

 • Baltų mitologija;
 • Lyginamoji mitologija;
 • Baltų simbolių intertekstualumas.

El. p. rimantas.balsys@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

MOKSLINIAI INTERESAI

Etnologija

Mitologija

Folkloristika

Dėstomi dalykai:

 • Baltų kalbotyra;
 • Fonetika;
 • Lotynų kalba;
 • Sociolingvistikos pagrindai;
 • Prūsų kalba;
 • Lietuvių kalba užsieniečiams.

El. p. dalia.pakalniskiene@gmail.com

Tel. nr. 8 46 398524

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 12.00–13.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Baltų kalbos

Lietuvių kalbos istorija

Geolingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Vakarų Europos literatūra nuo viduramžių iki XIX a.;
 • Visuotinė literatūra (XIX a.);
 • Antikinė literatūra;
 • Senoji lietuvių literatūra;
 • Lietuvių literatūra (XIX a.).

El. p. roma.bonckute@ku.lt; romabonckute@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 11.00–12.00 val., 211 kab.

Dėl individualios konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių literatūros istorija

Tekstologija

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Sintaksė;
 • Funkcinė lingvistika;
 • Meninio teksto redagavimas;
 • Raštvedyba ir dokumentų kalba.

El. p. albinas.drukteinis@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 15.30–16.30 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių kalbos sintaksė

Sintaksinė semantika

Kalbos vartosenos teorija ir praktika

Jūreivystės terminija

Dėstomi dalykai:

 • Kalbotyros įvadas;
 • Morfologija ir žodžių daryba;
 • Latvių kalba ir kultūra;
 • Lyginamoji baltų kalbų gramatika.

El. p. dalia.kiseliunaite@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 10.00–11.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Baltų kalbos

Geolingvistika

Onomastika

Sociolingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Specialybės kalba;
 • Rašytinio teksto redagavimas;
 • Kalbos kultūra ir tvarkyba;
 • Lietuvių kalbos kultūra.

El. p. vaida.dru@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Dėl konsultacijos tartis el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji kalbotyra

Sintaksinė semantika

Kalbos dėstymas kitakalbiams

Dėstomi dalykai:

 • Literatūros teorijos įvadas;
 • Lietuviųliteratūra (XX a.);
 • Literatūros kritika;
 • Kūrybinis rašymas.

El. p. emsidla@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių literatūros istorija

Literatūros kritika

Literatūros sociologija

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalba (7-8)
 • Anglų kalbos stilistika
 • Mokslinio darbo pagrindai
 • Dalykinė anglų kalba
 • Diskurso analizė
 • Anglų kalbos istorija

El. p. liolita.bernotiene@ku.lt

Konsultacijų laikas :

Pirmadieniais 11.30-12.30 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos struktūra (1-2)
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vertimo praktikumas (vokiečių-lietuvių)
 • Dalykinė vokiečių kalba
 • Verslo diskursas vokiečių kalba
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. imbrasienealma@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Antradieniais 14.00-15.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Kalbos istorija

Mažosios Lietuvos vokiškoji literatūra

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba

El. p. vnavicke@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 12.00-13.00 val., KU Sveikatos mokslų fakultetas, 113 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Lyginamoji kalbotyra

Anglų kalbos dėstymo metodika

Dėstomi dalykai:

 • JAV istorija ir kultūra
 • Anglų ir amerikiečių drama ir poezija

El. p. profsrobbins@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

pirmadieniais 11.30-12.00 val., 211 kab.

ketvirtadieniais 11.30-12.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Literatūros estetika

Akademinis rašymas

Dž. R. R. Tolkino studijos

Dėstomi dalykai:

 • Scenos kalba;
 • Vaidyba.

El. p. v.kochanskyte@gmail.com

Konslultacijų laikas ir vieta derinami elektroniniu paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Teatrologija

Renginių scenarijaus kūrimas

Režisūra

Viešasis kalbėjimas

Dėstomi dalykai:

 • Teatro meno pagrindai;
 • Teatrologinės minties raidos bruožai;
 • Dramos ir spektaklio analizė;
 • Performanso teorija ir praktika;
 • Socialinis teatras.

El. p. j.grigaitiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 11.00–12.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Teatro pedagogika

Vaikų ir jaunimo teatras

Šiuolaikinis lietuvių teatras

Lėlių teatras

Socialinis teatras

Mokyklinis teatras

Dėstomi dalykai:

 • Skaitmeninės technologijos filologijoje;
 • Lietuvių kalbos istorijos pradmenys;
 • Lotynų kalba;
 • Senoji graikų kalba.

El. p. dalia.jakulyte@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotolinės konsultacijos Zoom platformoje:
Studentams
pirmadieniais 15:00–15:40
Dėstytojams
pirmadieniais 13:00–13:40
Kaip prisijungti

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10, 114 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių kalbos istorija

Skaitmeninės technologijos filologijoje

Filologinių duomenų bazių kūrimas

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Stilistika;
 • Lietuvių kalba užsieniečiams.

El. p. daiva.pagojiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji kalbotyra

Dėstomi dalykai:

 • Scenos menų vadyba;
 • Drama mokykloje.

El. p. giedre.straksiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Meno ir mokslo komunikacija

Komunikacinės kompetencijos ugdymas

Teatrinė komunikacija

Teatro sociologija

Dėstomi dalykai:

Anglų kalba (5-6)

Anglų kalbos leksikologija

 

El. paštas: raisaryte@gmail.com

 

Konsultacijų laikas ir vieta:

ketvirtadieniais 13.30-14.30 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Diskurso analizė

Taikomoji kalbotyra

MOKSLINIAI INTERESAI

Etnologija

Etnomuzikologija

Etninio ir kultūrinio tapatumo tyrimai

Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kultūra

 

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

El. p. laurinitta@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Leksikologija ir leksikografija;
 • Dialektologija ir geolingvistika.

El. p. jurate.lf@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 17.00–18.00 val., JTGMF, 216 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Leksinė semantika

Dialektologija

Geolingvistika

Etnolingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Viešasis kalbėjimas;
 • Retorika;
 • Kalbotyros įvadas;
 • Morfologija ir žodžių daryba.

El. p. balciuniene.asta@inbox.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 10.00–11.00 val., 315 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių kalbos morfologija

Etnolingvistika

Geolingvistika

MOKSLINIAI INTERESAI

Senosios religinės literatūros baltų kalbomis tyrimai

Prūsijos, Baltijos šalių ir Rusijos Liuteronų Bažnyčios istorija

Liturginės tradicijos

Bažnyčios poveikis kultūrai

El. p. darius.petkunas@liuteronai.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

El. p. kristina.blockyte-naujoke@ku.lt

Dėstomi dalykai:

 • Tradicinės lietuvių kultūros ženklai šiuolaikiniame gyvenime;
 • Tradicija ir dabartis lietuvių tautosakoje;
 • Lietuvių kalba užsieniečiams;
 • Specialybės kalba užsieniečiams.

El. p. vixvele@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Dėl konsultacijos tartis el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių etnokultūra

Folkloras

Lietuvių kalbos ir kultūros mokymas kaip užsieniečių integravimo priemonė

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalbos struktūra (1-2)
 • Kalbotyros įvadas
 • Sociolingvistika
 • Teksto lingvistika

El. p. sandra.degtiar@hotmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 11.00-12.00 val., 119 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Vertimo teorija
 • Vertimo teorija ir praktikumas (anglų-lietuvių-anglų)
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Anglų kalba (1-8)
 • Šiuolaikinės lingvistikos kryptys
 • Mokslinio darbo metodologija

El. p. zaneta.cesniene@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Antradieniais 12.30-13.30 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Vertimo teorija ir praktika

Teisinė kalba

Stilistika

Dėstomi dalykai:

 • Švedų kalba (1-8)
 • Švedų kalbos struktūra
 • Norvegų kalba A1-A2

El. p. svenska.ku@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 14.00-15.00 val., 305 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lyginamoji kalbotyra

Vertimas

Lyginamosios kultūrų studijos

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba

El. p. dkavaliauskiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

  Pirmadieniais 18.30-19.30 val.,  113 aud., KU Sveikatos mokslų fakultetas

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų komunikacija
 • Anglų kalba (5-6)
 • Praktika

El. p. vaidazeg@gmail.com

Konsultacijų laikas:

ketvirtadieniais 13.30-14.30 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Anglų kalbos mokymas(-sis)

Novatoriški anglų kalbos mokymo(-si) metodai

Specializuota (verslo) anglų kalba

El. p. m.maciune@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 11.30-12.30 val., 121 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

Dėstomi dalykai:

 • Prancūzų kalba (1-8)
 • Prancūzų kalbos struktūra
 • Prancūzijos kultūra ir visuomenė
 • Verslo diskursas prancūzų kalba
 • Vertimo praktikumas (prancūzų-lietuvių)

El. p. andina1967@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 13.00-14.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Prancūzų kalbos mokymas(-sis)

Dėstomi dalykai:

 • Ispanų kalba

El. p. aekulvietis@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 12.00–13.00 val., 211 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Ispanų kalbos mokymas(-sis)

Kalbotyra

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba
 • Didžiosios Britanijos istorija ir kultūra
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Amerikiečių apsakymas ir romanas

El. p. emilijaradusiene@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Anglų ir amerikiečių literatūra

Užsienio kalbų mokymo metodologija

Psicholingvistika

Arina Ivanickaja

Žydrūnė Šalaviejūtė

Ksenija Kazarinova

Irma Žąsytienė

Rita Balsevičiūtė

Gailė Vanagienė

Ilze Rudzāte

Indrė Ignotaitė, el. p. Indersmbox@gmail.com, moksliniai interesai: Interneto lingvistika, Naujųjų medijų lingvistika, Diskurso analizė, Sociolingvistika, Psicholingvistika

BAKALAURO STUDIJOS

LIETUVIŲ FILOLOGIJA

Studijos skirtos kūrybingiems, laisviems žmonėms, kuriems svarbi ir įdomi lietuvių kalba ir kultūra, jos vieta pasauliniame kontekste. Būsimieji filologai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus, suteikiančius bendrųjų žinių iš kitų sričių mokslų; studijų krypties dalykus, skirtus ugdyti filologinei-socialinei kompetencijai, formuoti profesinei terminijai, analizuoti kultūros ir literatūros sąsajoms bei pasaulinės ir lietuvių literatūros raidai, pažinti kalbos sistemai ir jos dėsningumams, plėtoti filologinei kompetencijai. Atliekamos dvi filologinės praktikos. Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis.

Suteikiama gretutinių Vaikystės pedagogikos studijų galimybė.

Karjera

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti švietimo, kultūros ir kitose įstaigose kalbos tvarkytojais ir redaktoriais, administratoriais, referentais, žurnalistais, viešųjų ryšių specialistais bei, įgijus gretutinę pedagogo profesinę kvalifikaciją, dirbti pedagogu vaikų lopšeliuose / darželiuose, priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse / klasėse, ugdymo centruose, kitose švietimo paslaugas teikiančiose institucijose bei institucijose pagal pasirinktą pedagoginę specializaciją, ir / arba tęsti studijas magistrantūroje.

__________________________________

ANGLŲ IR KITA UŽSIENIO KALBA (ŠVEDŲ, ISPANŲ, VOKIEČIŲ)

Ši studijų programa grindžiama ne tik bendrojo pobūdžio lingvistikos studijomis anglų kalba, bet ir praktinio taikomojo pobūdžio anglų ir kitos užsienio kalbos (švedų, ispanų, vokiečių) studijomis ir yra skirta parengti kompetentingus lingvistikos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti lingvistines žinias ir komunikacines kompetencijas bendraujant dviem užsienio kalbomis. Programą baigusieji taip pat įgyja vertimo pagrindus ir geba šias žinias taikyti bendraujant ir bendradarbiaujant dviem užsienio kalbomis.

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS (120 kr.)

Tai tarpdalykinė programa, kurios pamatą sudaro baltų kalbų – latvių, prūsų bei lietuvių kalbos raidos – studijos, o kitus dalykus galima pasirinkti pagal interesus: literatūrologiją, etnologiją, mitologiją ar gilesnes kalbotyros studijas. Susikurk savąsias humanitarines studijas!

Studijos Tau atvers kelius studijuoti toliau, pasirinktos krypties doktorantūroje, arba dirbti įvairiausiose veiklos pasaulio srityse, kur reikia baltų kalbų, literatūrų ir kultūrų išmanymo, kūrybiškumo, gebėjimo sklandžiai komunikuoti, generuoti idėjas, vertinti baltiškąjį paveldą ir jo santykį su pasaulio kultūra. Tu būsi laukiamas švietimo, kultūros, žiniasklaidos ar bet kurioje kitoje įstaigoje kaip įvairiausių veiklų organizatorius, kultūrinių projektų kūrėjas, kvalifikuotas kalbos ir kultūros politikos formuotojas.

______________________________

TEATROLOGIJA

Studijos skirtos rengti kvalifikuotus teatro tyrėjus, gebančius analizuoti ir motyvuotai vertinti teatro diskursą, išmanančius šiuolaikinius teatro ir dramos analizės metodus, lietuvių teatro procesą, teatro ir humanistikos perspektyvas globalizacijos sąlygomis, tautinės ir pasaulinės, aukštosios ir masinės kultūros koegzistencijos galimybes. Studijuojami teatro istorijos, teorijos ir praktikos dalykai, teatrinio ugdymo teorijos, scenos menų vadyba. Erasmus+ programa teikia galimybių vieną semestrą studijuoti užsienio universitetuose Anglijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Islandijoje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Turkijoje, Vokietijoje ar kitur.

Karjera

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti kultūrinį darbą įvairiose valstybės, švietimo, kultūros įstaigose: atlikti mokslinius tyrimus, dirbti teatro žurnalistais, viešųjų ryšių darbuotojais, gimnazijų, vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojais (papildomai įgijus pedagogo kvalifikaciją), dėstytojais; studijuoti doktorantūroje.

___________________________

ANGLŲ IR KITA UŽSIENIO (VOKIEČIŲ / PRANCŪZŲ K.) KALBA IR VERSLO KOMUNIKACIJA

DOKTORANTŪROS STUDIJOS

Rengiami mokslininkai, gebantys savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas. Mokslo doktorantūra ją baigusiam ir mokslo daktaro laipsnį įgijusiam asmeniui turi užtikrinti pakankamą kompetenciją: pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių; specializuotų gebėjimų ir metodikų mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti; gebėjimą dirbti savarankiškai, mokslo ir profesijos išmanymą naujoms idėjoms ar procesams kurti ir panaudoti studijose bei kitoje veikloje.

Filologija

Jungtinė Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir Lietuvių kalbos instituto filologijos krypties doktorantūra.

Etnologija

Jungtinė Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto etnologijos krypties doktorantūra.

 

Katedros mokslinių tyrimų tema – Baltijos regiono kultūros tyrimai.

Katedros organizuojamos mokslinės konferencijos ir seminarai:

 • Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos
 • Baltų kalbos ir kultūros
 • Mokslinis-praktinis seminaras kartu su Lietuvių kalbos draugija