LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Europos kalbų katedra » Mokslinių ir metodinių darbų sąrašas

Mokslinių ir metodinių darbų sąrašas

2016 metai

Bernotienė L. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression TELL ME ‘2016. 2016. 04.25. Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinių mokslų fakultete.

Čėsnienė Ž. Leksikos variantiškumas ir konkurencija Europos Sąjungos dokumentų vertimuose // 2016, Logos Nr. 86.

Čėsnienė Ž. Pranešimas Loanwords in Translated European Union Texts: A Critical Approach tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tell Me 2016 „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė“, Kaunas, 2016 04 26-27. Organizatorius: Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Germanų filologijos katedra.

Darginavičienė I., Navickienė V. (2016). Social Medias: Opportunities for Learning / Teaching English in Higher Education. Tiltai, vol. 73, No 1, p. 239 – 252. ISSN 1392-3137 (Print), ISSN 2351-6569 (Online). [IndexCopernicus].

Darginavičienė I. (2016). Multiple Intelligences Profiles: Students Versus Teachers. Changing Education in a Changing Society. Vol. 1, p. 57 – 63. ISSN 1522-2196 (Print), ISSN  2351-6550 (Online).

Darginavičienė I. Pranešimas konferencijoje Multiple intelligences Profiles. Tarptautinė Klaipėdos universiteto konferencija  2016 ATEE Spring Conference. 2016 gegužės 26-28 d.

Degtiar S. (bendraautorius) Relations in Political Speeches: A Critical Discourse Analysis Approach // Tarptautinė konferencija „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 2016“, 2016 m. balandžio 24-26 d., VU.

Degtiar S. Parengtas straipsnis Social and Power Relations in Political Speeches: A Critical Discourse Analysis Approach konferencijos pranešimo tema ir atiduotas spaudai.

Degtiar S. Dalyvavimas konferencijoje „Tarp Eilučių: Lingvistikos, Literatūrologijos ir Medijų Erdvė: TELL ME’ 16” Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete 2016m. balandžio 26-27d. ir pranešimo’’Social and Power Relations in Political Speeches: A Critical Analysis Approach’’ skaitymas.

Derukaitė J. MOKSLINIS TESKTAS: K. Vazkuezas-Uljoa. Ramonas Maria Aljeris Uljoa – dvasininkas ir astronomas iš Galisijos (vertė Jūratė Derukaitė) : Lietuvos dangus 2016 ((ISSN 1392-0987); SPECIALIOJI LITERATŪTA: Moksliukų enciklopedija / Sean Callery, Clive Gifford, Mike Goldsmith ; [iš anglų kalbos vertė Jūratė Derukaitė]. – Vilnius : Aktėja, [2016] – ISBN 978-9955-21- 434-2;  GROŽINĖ LITERATŪRA: Gunterio žiema / Juan Manuel Marcos; Iš ispanų k. vertė Jūratė Derukaitė. – Vilnius : Vaga, 2016 – ISBN:978-5-415-02448-3.

Gruslyte M. Bridget Jones Building Bridges: Attempts to Extend the Chick Lit Formula // Kultūrų tiltai ir patiltės. Tarptautinės konferencijos pranešimų tezės. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija ir Lietuvos edukologijos universitetas, 2016, p. 23-24.

Gruslyte M. Bridget Jones Building Bridges: Attempts to Extend the Chick Lit Formula. Tarptautinė konferencija,,Kultūrų tiltai ir patiltės“. Lietuvos edukologijos universitetas, 2016 m. rugsėjo 23-24 d.

Gruslyte M. Chick Lit and Diary: Reflected Relation. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė – TELL ME“. Vilnius Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2016 m. balandžio 26 d.

Gruslyte M. Vertimas. Hagaman, Jessica L.; Casey, Kathryn J. Mokinių, turinčių dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimą, mokymosi poreikių supratimas ir parama // Specialusis ugdymas. Šiaulių universitetas, 2016 m.

Gruslyte M. Vertimas. Mooney, Paul; Lastrapes, Renée E.; Marcotte, Amanda M.; Matthews, Amy B. S. Bendrųjų gamtos pažinimo ir socialinių mokslų mokymosi rezultatų vertinimo validumas // Specialusis ugdymas. Šiaulių universitetas, 2016 m.

Gruslyte M. Vertimas. Ostašenkovas, Aleksandras. Pratarmė // Ostašenkovas, Aleksandras. Būsenos [fotoalbumas]. Šiauliai: Vizualiojo meno kūrėjų asociacija, 2016.

Gruslyte M. Vertimas. Narušytė, Agnė. Vandeninė metafizika // Ostašenkovas, Aleksandras. Būsenos [fotoalbumas]. Šiauliai: Vizualiojo meno kūrėjų asociacija, 2016.

Gruslyte M. Vertimas. Pabeninskas, Tomas. Iš buvusios praeities // Ostašenkovas, Aleksandras. Būsenos [fotoalbumas]. Šiauliai: Vizualiojo meno kūrėjų asociacija, 2016.

Imbrasienė A. Poetinio vertimo iššūkiai verčiant G. Graso eilėraštį Klekenburg // Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė: TELL ME 2015 – 2016, Vilniaus universitetas, p. 129-141, (ISSN 2345-0703).

Imbrasienė A. Pranešimas: Morfologinės ir sintaksinės transformacijos mokslinių ir publicistinių tekstų vertimuose arba „Kodėl nepadeda google vertėjas“. // Tarptautinėje konferencijoje „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 2016“, 2016 m. balandžio 24-26 d., VU.

Imbrasienė A. Pranešimas: Exklusive baltisch-germanisch-slawische Verbwurzeln // VII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“ 2016 m. gegužės 5–6 d. LEU.

Kuprienė L. Medijų raštingumo ugdymas aukštojoje mokykloje //Studijos šiuolaikinėje visuomenėje  7(1), 2016, p. 293-302.

Kuprienė L. Virtualios bendruomenės komunikacijos tekstų funkcionalumas // Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos ir medijų erdvė: TELL ME 2015. Vilnius, 2016, p. 30-42.

Robbins S. Beauty in Language: Tolkien’s Phonology and Phonaesthetics as a Source of Creativity and Inspiration for  The Lord of the Rings / Grožis kalboje: Tolkieno fonologija ir fonetinė estetika kaip „Žiedų valdovo“ kūrybiškumo ir įkviėpimo šaltinis. Žmogus ir Žodis (Man and the Word) Vilnius, Vol. 15, No. 1, 2013,  183–191.    ‌‍‎‫

Robbins S. Old English, Old Norse, Gothic: Sources of Inspiration and Creativity for J. R. R. Tolkien’s The Hobbit and The Lord of the Rings. Žmogus ir Žodis, 2015 t., 17, Nr. 3, 66-76.

Robbins S.  Pranešimas: The Theory, Formation, Use, and Translation of Names in Modern Fantasy: JRR Tolkien and JK Rowling. Lietuvos Edukologijos Universitetas, Lituanistikos Fakultetas, 21 amžiaus kalbos tyrimai NUO GARSO IKI TEXTO. 2016-09-15

Žegunienė V. Kalbinis profesinis mokymas(is): inovatyvių metodų ir technologijų taikymas recenzuojamame leidinyje, publikuojančiame tarptautinės konferencijos „Studijos-verslas-visuomenė: dabarties ir ateities įžvalgos II“ medžiagą, ISBN 978-609-454-229-9.

Žegunienė V. Foreign language learning difficulties in HEI, Tarptautinė konferencija „Studijos-verslas-visuomenė: dabarties ir ateities įžvalgos II“, 2016-09-20.

Žegunienė V. Metodinis seminaras „Spark Learning“ 2016-03-07, pažymėjimas Nr. 201602526. Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokausi kitaip“, 2016-03-23, pažymėjimas Nr. 3598. Tarptautinė konferencija „Study-Business-Society: Present and Future Insights“ 2016-09-20, pažymėjimas be numerio. Individualus kvalifikacijos kėlimas užsienyje: Short-term Joint Staff Training, Teachers Training Centre, Tuclea, Romania, pažymėjimas be numerio, 2016-10-02 – 07 (5 d.d.)

2015 metai

Walter E. A., Steiger J. A., Jahn B. (ed.) Johann Rist (1607-1997). Profil und Netzwerke eines Pastors, Dichters und Gelehrten. Berlin, 2015, S. 710, ISBN 0934-5531.

Walter E. A. Ulrich Schoenborn: Kristijonas Donelaitis (1714-1780). Zwischen Theologie und Poesie. // Annaberger Annalen 23, 2015, S.  321-325. ISSN 0300-693x.

Darginavičienė I., Navickienė V. Use of native language in learning English for specific purposes // Tiltai, p. 109-123, 2015 (2),  ISSN 1392-3137 (Print), ISSN 2351-6569 (Online).

Darginavičienė I., Janulienė A.  Blended Learning /Teaching of English in Tertiary Education // Verbum, p.248-259, 2015 (6), ISSN 2029-6223. http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/issue/view/777

Kuprienė L. Socialinės medijos užsienio kalbos mokymo/si procese // Profesinės studijos: teorija ir praktika, p. 120-129, 2015/6(1),  ISSN 2029-431X.

Navickienė, D. Kavaliauskienė, S. Pevcevičiūtė. Aspects of ESP Learning Motivation in Tertiary Education. Tiltai, KU, 2015

2014 metai

Darginavičienė I. Is Intersemiotic Translation a Translation? // Multidisciplinary Translation: From Science to Arts. Riga, 2014, p. 62-66. ISBN 978-9984-47-090-0 . ISBN UDK 82.03(063)>Mu 247

Čėsnienė Ž. Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse // Logos, 2014/78, p. 194-202, ISSN 0868-7692.

Čėsnienė Ž. MULTIDISCIPLINARY TRANSLATION: From Science to Arts, Volume II: Research Paper (Ed. Kristīne Užule) // Baltic International Academy Rīga, p. 113-120, 2014, ISBN UDK 82.03(063) > Mu 247 / ISBN 978-9984-47-090-0.

Walter E. A. Die literatursprachliche Konzeption von Johann Heinrich Voß // Einst in Penzlin daheim – heute in der deutschen Literatur zu Hause. Perspektiven auf den Dichter, Schriftsteller und Übersetzer Johann Heinrich Vos. Dettelbach, 2014, S. 129-155, ISBN 978-3-89754-457-4.

Rinau I. Der Auslandskorrespondent als kultureller Übersetzer // Interkulturalität und (literarisches) Übersetzen, Band 32. Tübingen, 2014, S. 301-309, ISSN 0948-3357.

Čėsnienė Ž. Lexical Features of Legalese in the Context of Plain Language Principles // RES HUMANITARIAE, XVI, 2014, p. 37-53, ISSN 1822-7708. http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/1011

Čėsnienė Ž., Daračienė R. Compatibility of Syntactic Features of Legal English and Plain English // RES HUMANITARIAE, XVI, 2014, p. 22-36, ISSN 1822-7708. http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/1010

Kuprienė L., Mačiūnė M. Education of Communicative Competence in Higher Education School // Pragmatyzm edukacyjny w  kontekscie zmian, 2014, p. 73-84, ISBN 978-83-63981-18-1.

2013 metai

Robbins S. Beauty in Language: Tolkien’s Phonology and Phonaesthetics as a Source of Creativity and Inspiration for The Lord of the Rings (Grožis kalboje: Tolkieno fonologija ir fonetinė estetika kaip “Žiedų valdovo” kūrybiškumo ir įkvėpimo šaltinis) // Žmogus ir Žodis (Man and the Word) Vilnius, Vol. 15, no. 1, 2013,  183-191.

Bernotienė L. Stylistics of Subjectivity and Individuality in English Public Speeches // Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos, 2013, Vilnius: Edukologija, p. 47-55, ISBN 978-9955-20-903-4.

Kuprienė L. Komunikacinių kompetencijų taikymas darbuotojų atrankos pokalbių metu // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje, 2013 4(1), p. 178-183, ISSN 2029-431X

Kuprienė L. Zur Struktur des Gesprächs: Eröffnungs- und Beendigungsphase // Žmogus kalbos erdvėje, 2013/7, p.728-734, ISBN 978-609-459-209-6

Kuprienė L. Dalykinio pokalbio struktūra ir jos taikymas interviu metu // Profesinės studijos: teorija ir praktika, 2013/12, p. 104-108, ISSN 1822-3648

Stankevičiūtė R. Metateatralioji šiuolaikinės Lietuvos scenos kalbos interpretacija // Logos, 2013/74, p. 213-216, 2013/75, p. 193-198, ISSN 0868-7692

Motuzienė R. A Task-Based Language Teaching Approach in Teaching ESP // Cypriot Journal of CJES Educational Sciences (CJES). Volume 08, Issue 3,(September, 2013), p.331-340. ISSN 1305-9076 (print); ISSN 1305-905X (online)

Daračienė, R. Grigolienė. Lifelong Learning and Competence Recognition within Bologna Process. // Applied Research in Studies and Practice. 2013 No. 2 (9). p. 111-117. ISSN 2029-1280.

V. Navickienė, D. Kavaliauskienė, S. Pevcevičiūtė. Practical Writing, elektroninė versija. 2013 m.

2012 metai

Darginavičienė I. Sokrato metodo vaidmuo anglų kalbos mokymuisi // Logos, 2012,  Nr. 73. ISSN 0868-7692  p. 182-188.

Bernotienė L.  Relational linguistic means in the English academic discourse // Res Humanitaria Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.

Bernotienė L. Stylistics of Subjectivity and Individuality in English Public Speeches (Anglų viešųjų kalbų subjektyvumo ir individualumo stilistika): pranešimų tezės.  Vilnius, 2012.

Bernotienė L.  Metodinė priemonė An Introduction to the Linguistic Trends (Internete, AF katedros tinklapyje)

Walter A. E. Simon Dachs Durchbruch als Dichter 1638/39 // Simon Dach im Kontext preußischer Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit. Hg. von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen und Klaus Garber.– Berlin: Dunkler & Humblot 2012 (= Literarische Landschaften; 13), S. 39–128. ISSN: 1439-1201

Šarkytė R., Pakalniškienė D. Mikalojaus Daukšos raštų intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai natūraliosios morfologijos požiūriu // Res Humanitariae, Klaipėda, 2012, p. 149 – 170, ISSN 1822-7708

Kuprienė L. Lesebuch für Fortgeschrittenen (Skaitiniai studijuojantiems vokiečių kalbą), ISBN 978-9955-893-12-7

2011 metai

Bernotienė L.  The relational structure of the English academic discourse // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units : pranešimų tezės. Klaipėda, 2011. ISBN 9789955185895. p. 33-34.

Walter A. E. Medien und Praktiken intersubjektiver Kommunikation in der späthumanistischen Gelehrtenrepublik. Am Beispiel der Beziehungen von Julius Wilhelm Zincgref zur Familie Lingelsheim // Julius Wilhelm Zincgref und der Heidelberger Späthumanismus. Zur Blüte- und Kampfzeit der calvinistischen Kurpfalz. In Verbindung mit Hermann Wiegand hg. von Wilhelm Kühlmann.– Ubstadt-Weiher [e.a.]: verlag regionalkultur 2011 (= Mannheimer historische Schriften; 5), S. 347–408. ISBN: 978-3-89735-660-3

Čėsnienė Ž., Pagojienė D.  Duomenų bazės EUR-Lex taikymas verčiant specialiuosius tekstus // Mokslas ir edukaciniai procesai. 2012, Nr. 12/1(16). P. 22-32. ISSN 1822-4644.

2010 metai

Darginavičienė I. Feedback at university level studies // Socialinis darbas: mokslo darbai. 2010, Nr. 9(1).  ISSN 1648-4789 p. 132-140.

Darginavičienė I. Argument forming schemes in doctoral programme applicants’ essays // Specialybės kalba ir turinys. ISBN 978-9955-19-201-5. Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 62-69.

Darginavičienė I. Insights into the IT for English teachers courses // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education: IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 120-121.

Darginavičienė I. Užsienio kalbų mokymo raida Mykolo Romerio universitete // Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys // Mykolo Romerio universitetas; atsak. red. G.Mesonis. ISBN 97899. 2010, p. 761-774.

Darginavičienė I. Dictation in the ESP Classroom: a tool to Improve Language Proficiency // English for Specific Purposes World: ESP world : Online Journal for Teachers. [Elektroninis išteklius]. [London] : International Association of Technical English Trainers (IATET). ISSN 1682-3257. 2009, Vol. 8, iss. 2(23). -p. 1-10.

Robbins S. Ethics and Aesthetics of Style: The Affective Import of Stylistic Choices in Academic Prose // Filologija, 2010, Nr. 15, p. 114-123.

Walter A. E. Identities and individuality – Some remarks on the role of the self in the context of identity-discourses // Kultūrų dialogas ir asmenybė – Cultural dialogue and personality. Hg. von Dalia Marija Stančienė.– Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla 2010, S. 103–110. ISBN: 978-9955-18-504-8

Čėsnienė Ž., Daračienė R. Absolventų įsitvirtinimo darbo rinkoje probleminiai aspektai (Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos pavyzdžiu) // Mokslas ir edukaciniai procesai. 2010 Nr. 1 (10). P. 24-48. ISSN 1822-4644.

Čėsnienė Ž., Daračienė R.  Specialistų rengimo vertimo paslaugų rinkai aktualijos // Mokslas ir edukaciniai procesai. 2010, Nr. 2(12). P. 7-20. ISSN 1822-4644.

Pevcevičiūtė S. Mokymo priemonė inžinerijos specialybių studentams Supplementary reader for students of engineering. Elektroninė versija 2010 m. https://www.ku.lt/hmf/anglu_centras/doc/supplementary_reader.doc

Dalyvavimas konferencijose

2016 metai

Darginavičienė I. Pranešimas Multiple Intelligences ProfilesTarptautinė Klaipėdos universiteto konferencija  2016 ATEE Spring Conference „Education for Healthy Society“. 2016 gegužės 26-28 d

2015 metai

Čėsnienė Ž. Pranešimas Leksinių vienetų variantiškumas ir konkurencija ES dokumentų  vertimuose. Tarptautinė konferencija “Kalbos vienetų semantika ir struktūra”, Klaipėdos universitetas.

Imbrasienė A. Pranešimas Poetinio vertimo problemos. Tarptautinė konferencija “Kalbos vienetų semantika ir struktūra”, Klaipėdos universitetas.

Kuprienė L. Pranešimas Socialinės medijos užsienio kalbos mokymo/si procese. Tarptautinė konferencija “Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015”.

Kuprienė L. Pranešimas Virtualios bendruomenės komunikacijos tekstų funkcionalumas. Tarptautinė konferencija “Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 2015”, Vilniaus universitetas KHF.

2014 metai

Darginavičienė I. Pranešimas Is Globalization a Threat or a Good Chance for a National Language? Tarptautinė konferencija Identitetas ir globalizacija: etinės implikacijos. Klaipėdos universitetas

Čėsnienė Ž.  Pranešimas Loanwords in Translation of the EU Legislation: Threats and Opportunities. Tarptautinė konferencija Identitetas ir globalizacija: etinės implikacijos. Klaipėdos universitetas

2013 metai

Bernotienė L.  Pranešimas Syntax of the English Public Speeches. Tarptautinė konferencija Lingvistinių vienetų struktūra ir semantika. Klaipėdos Universitetas

Darginavičienė I. Pranešimas plenariniame posėdyje Learning Technologies for EFL . Regioninė metodinė-praktinė konferencija ESL: A Modern Lesson and Effective Teaching and Learning. Versmės progimnazija, Klaipėda

Darginavičienė I. Pranešimas Pagrindinės grožinės literatūros vertimo klaidos. Tarptautinė konferencija Lingvistinių vienetų struktūra ir semantika. Klaipėdos Universitetas

Darginavičienė I. Pranešimas Translatability in Intersemiotic Translation. Tarptautinė konferencija Rygoje Multidimensional Translation: From Science to Arts. Baltic International Academy, Ryga, Latvija

Mineikienė R. Pranešimas Prancūzų literatūrinio diskurso stilistinė struktūra. Tarptautinė konferencija Lingvistinių vienetų struktūra ir semantika. Klaipėdos Universitetas

Čėsnienė Ž. Pranešimas Legal English versus Plain English: Intralingual Translation Approach tarptautinėje konferencijoje Multidimensional Translation: From Science to Arts. Baltic International Academy, Ryga, Latvija

Čėsnienė Ž. Pranešimas Compatibility of Syntactic Features of Legal English and Plain English tarptautinėje konferencijoje Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje: Quo Vadis.  Klaipėdos Universitetas

Čėsnienė Ž. Pranešimas Intralingual Translation of Lexical Features of Legalese tarptautinėje konferencijoje Kalbos vienetų semantika ir struktūra. Klaipėdos Universitetas

2012 metai

Bernotienė L.  Pranešimas Stilistika. Šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste. Tarptautinė konferencija. Vilniaus Universitetas, Lietuvos Edukologijos Universitetas

Mineikienė R. Pranešimas Stilistika. Šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste. Tarptautinė konferencija. Vilniaus Universitetas, Lietuvos Edukologijos Universitetas

Čėsnienė Ž. Skaitytos paskaitos tema Stereotypes and Culture Shock .IP projektas. Using Schools for Developing European Citizenship. Sakarya University, Hendek/Sakaryja, Turkija

Čėsnienė Ž. Skaitytų paskaitų ciklas Lithuania: Myths and Stereotypes, Culture Shock. Dėstymo vizitas. Vestfold University College, Norvegija

Mokomosios priemonės

 

Robbins S. American History and Culture, 2016

Daračienė R., Čėsnienė Ž. Verslo anglų kalbos testai, 2015

Bernotienė L. Development of Linguistic Trends, 2011

Bernotienė L. Germanic Languages, 2010

Kita veikla

Darginavičienė I.  Recenzija knygai Maskaliūnienė N. (2013). Antoniminis vertimas. Vilnius: VUL. ISBN 978-9955-786-94-8.