LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Ekonomikos katedra » Naujienos ir renginiai

 

Š.m. rugsėjo 17-18 d. Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros iniciatyva buvo kviečiami diskutuoti universiteto bendruomenė ir Klaipėdoje veikiančių profesinių mokyklų atstovai žaliojo augimo tematika.

Tarptautinėje Apskritojo stalo diskusijoje buvo atkreiptas dėmesys į Žaliojo augimo sampratą ir sritis, pasidalinta patirtimi apie Baltijos jūros regione esamą situaciją ir perspektyvas, diskutuota apie tai, kiek Žaliasis augimas įtakoja tam tikras profesinių veiklų sritis ir kiek šiuose deklaratyviuose teiginiuose slypi mados elementų. Svečiai iš Vokietijos ir Lenkijos aktyviai įsiliejo į diskusiją apie Žaliojo augimo situaciją versle ir laukiamus pokyčius. Susitikimo metu nemažai dėmesio buvo skiriama diskusijoms apie tai, kaip perteikti Žaliojo augimo idėjas studentams per profesinio mokymo ir aukštojo mokslo formalaus ir neformalaus mokymo praktikas, taipogi kaip motyvuoti jaunus žmones tiek asmeniškai labiau įsitraukti į Žaliojo augimo įgyvendinimo priemones, tiek aktyviau siekti profesinių žinių ir jų panaudojimo tobulinant savo profesines kompetencijas.

Į šias diskusijas aktyviai įsitraukė ir studentai, pasidalindami savo įžvalgomis apie asmeninę atsakomybę ir požiūrį į tausojantį vartojimą, į rūšiavimą ir į formalaus mokymo programas bei jų turinį, susietą su Žaliojo augimo tematikomis. Jaunieji dalyviai taipogi pakomentavo, kas jaunąją kartą motyvuoja įsitraukti į panašias iniciatyvas ir tvirtai parodė, jog jaunimui tai rūpi ir tai aktualu.

Tikimasi, kad tokių profesinių diskusijų socialiai atsakingomis temomis Klaipėdos universitete tik daugės. Ši apskritojo stalo diskusija buvo inicijuota įgyvendinant Pietų Baltijos programos projektą (pagal Seed money finansavimo schemą) „SB Bridge“, kurio tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Baltijos jūros regiono šalyse veikiančių profesinio ugdymo ir aukštojo mokslo institucijų studijų programose esančių Žaliojo augimo tematikų turinį ir pasiūlyti labiau kooperuotis su Baltijos jūros regione veikiančiomis verslo įmonėmis, įvertinus verslo poreikį turėti kvalifikuotų specialistų konkrečiose Žaliojo augimo tematikose. Projektą įgyvendina Ekonomikos katedra kartu su vokiečiais (ATI mokslo, tyrimų ir bendradarbiavimo organizacija) ir lenkais (Gdansko verslumo fondu).

 


Klaipėdos universiteto leidykla išleido 2016 m. D. Labanauskaitės, H. Ruginės, V. Juščiaus Praktikos ataskaitų rengimo metodines rekomendacijas Ekonomikos studijų programos studentams. Jas galite įsigyti KU knygyne adresu H.Manto g. 84 (darbo laikas 10.00-15.00). Vienas knygos egzempliorius yra Socialinių mokslų fakulteto bibliotekoje.