LT   |   EN      Mano KU   |   

DĖSTYTOJAI

Studijų administratorė
Vita Vasiliauskienė

El. p. vita.vasiliauskiene@ku.lt
Tel. 8 46 398582

MTP 118 kab.
(Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)

Dėstomi dalykai:

 • Asmeninės karjeros valdymas
 • Edukologijos mokslinių tyrimų metodologija
 • Informacinių technologijų taikymas suaugusiųjų švietime
 • Praktikos
 • Specialus kursas
 • Švietimas ir ugdymas

El. p. ilona.zubrickiene@ku.lt
Tel. 8 46 398570

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradienis 10.00 – 12.00, 114 kab. (Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Karjeros kompetencijų ugdymas
Andragogo profesinis kompetentingumas
Profesinio kompetentingumo tobulinimas veiklos tyrimu
Suaugusiųjų kompetencijos tobulinimas

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos teorijos
 • Andragogo veiklos tyrimai
 • Emocinio intelekto ugdymas
 • Lyderio gebėjimų ugdymas
 • Lyginamoji andragogika
 • Mokymosi grupėse teorija ir praktika
 • Mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas
 • Pedagoginės veiklos tyrimas
 • Projektų rengimas
 • Refleksijos gebėjimų ugdymas
 • Seminaro rengimo metodika
 • Švietimo vadybos pagrindai
 • Ugdymas heterogeninėse grupėse/mokymosi grupėje pagrindai
 • Ugdymo filosofijos pagrindai
 • Veiklos tyrimai ir perspektyvos projektavimas

El. p. adomaitiene.jurate@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadienis 11.00 – 13.00, 118 kab. (MTP, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Suaugusiųjų mokymasis ir švietimas
Suaugusiųjų mokymosi poreikiai
Mokymosi ir profesinės veiklos tobulinimo metodai
Profesinis kompetentingumas ir darnus vystymasis

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos ir pedagogikos harmonizavimas
 • Besimokančios organizacijos vadyba
 • Konsultavimo teorija ir praktika
 • Projektinė veikla
 • Projektų vadyba
 • Projektų valdymas
 • Suaugusiųjų švietimo kokybės vadyba

El. p. ruta.andriekiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Suaugusiųjų švietimo organizavimas ir planavimas
Suaugusiųjų švietimo sistemos analizė
Heterogeninių grupių valdymas ir jo strategijos
Andragogikos technologijos
Tęstinis profesinis mokymas
Neformalios patirties ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos įvadas
 • Andragogikos moksliniai tyrimai
 • Andragogo profesinis identitetas
 • Savimoka
 • Andragogikos technologijos
 • Kaučingo technologijos
 • Konsultavimo technologijos
 • Laiko vadyba
 • Suaugusių švietimo istorija
 • Suaugusiųjų švietimas ir heterogeniškumo valdymas
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Tutorystė ir mentorystė
 • Ugdomasis konsultavimas
 • Viešasis kalbėjimas

El. p. b.jatkauskiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 14.00 – 16.00
MTP 118, kab.
(Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Andragogikos technologijos
Andragogikos teorijos
Andragogo profesinis kompetentingumas
Tęstinio profesinio mokymo ypatumai
Heterogeninių grupių valdymas
Suaugusiųjų švietimo socializacijos ir autonomijos santykis bei raiška

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos didaktika
 • Andragoginės veiklos pagrindai
 • Andragogo profesinis pašaukimas
 • Bendroji didaktika
 • Dalykinės komunikacijos pagrindai
 • Karjeros savivalda
 • Kritinio mąstymo ugdymas
 • Mentorystė
 • Projektų komandos kūrimas ir valdymas
 • Socialinė profesinė integracija
 • Suaugusiųjų švietimo aktyvinimas

El. p. gitana.tolutienė@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 12.00 – 14.00,
(Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Suaugusiųjų sakytinės ir rašytinės kalbos aktyvinimas
Suaugusiųjų kritinio mąstymo ugdymas
Suaugusiųjų mokymasis ir švietimas
Andragogikos didaktika
Andragogikos technologijos
Suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

BAKALAURO STUDIJOS

Informacija ruošiama

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Informacija ruošiama