fbpx Klaipėdos universitetas
LT   |   EN      Mano KU   |   

DĖSTYTOJAI

Studijų administratorė
Vita Vasiliauskienė

El. p. vita.vasiliauskiene@ku.lt
Tel. 8 46 398582

MTP 118 kab.
(Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)

Dėstomi dalykai:

 • Asmeninės karjeros valdymas
 • Edukologijos mokslinių tyrimų metodologija
 • Informacinių technologijų taikymas suaugusiųjų švietime
 • Praktikos
 • Specialus kursas
 • Švietimas ir ugdymas

El. p. ilona.zubrickiene@ku.lt
Tel. 8 46 398570

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradienis 10.00 – 12.00, 114 kab. (Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Karjeros kompetencijų ugdymas
Andragogo profesinis kompetentingumas
Profesinio kompetentingumo tobulinimas veiklos tyrimu
Suaugusiųjų kompetencijos tobulinimas

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos teorijos
 • Andragogo veiklos tyrimai
 • Emocinio intelekto ugdymas
 • Lyderio gebėjimų ugdymas
 • Lyginamoji andragogika
 • Mokymosi grupėse teorija ir praktika
 • Mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas
 • Pedagoginės veiklos tyrimas
 • Projektų rengimas
 • Refleksijos gebėjimų ugdymas
 • Seminaro rengimo metodika
 • Švietimo vadybos pagrindai
 • Ugdymas heterogeninėse grupėse/mokymosi grupėje pagrindai
 • Ugdymo filosofijos pagrindai
 • Veiklos tyrimai ir perspektyvos projektavimas

El. p. adomaitiene.jurate@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadienis 11.00 – 13.00, 118 kab. (MTP, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Suaugusiųjų mokymasis ir švietimas
Suaugusiųjų mokymosi poreikiai
Mokymosi ir profesinės veiklos tobulinimo metodai
Profesinis kompetentingumas ir darnus vystymasis

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos ir pedagogikos harmonizavimas
 • Besimokančios organizacijos vadyba
 • Konsultavimo teorija ir praktika
 • Projektinė veikla
 • Projektų vadyba
 • Projektų valdymas
 • Suaugusiųjų švietimo kokybės vadyba

El. p. ruta.andriekiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Suaugusiųjų švietimo organizavimas ir planavimas
Suaugusiųjų švietimo sistemos analizė
Heterogeninių grupių valdymas ir jo strategijos
Andragogikos technologijos
Tęstinis profesinis mokymas
Neformalios patirties ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos įvadas
 • Andragogikos moksliniai tyrimai
 • Andragogo profesinis identitetas
 • Savimoka
 • Andragogikos technologijos
 • Kaučingo technologijos
 • Konsultavimo technologijos
 • Laiko vadyba
 • Suaugusių švietimo istorija
 • Suaugusiųjų švietimas ir heterogeniškumo valdymas
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Tutorystė ir mentorystė
 • Ugdomasis konsultavimas
 • Viešasis kalbėjimas

El. p. b.jatkauskiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 14.00 – 16.00
MTP 118, kab.
(Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Andragogikos technologijos
Andragogikos teorijos
Andragogo profesinis kompetentingumas
Tęstinio profesinio mokymo ypatumai
Heterogeninių grupių valdymas
Suaugusiųjų švietimo socializacijos ir autonomijos santykis bei raiška

Dėstomi dalykai:

 • Andragogikos didaktika
 • Andragoginės veiklos pagrindai
 • Andragogo profesinis pašaukimas
 • Bendroji didaktika
 • Dalykinės komunikacijos pagrindai
 • Karjeros savivalda
 • Kritinio mąstymo ugdymas
 • Mentorystė
 • Projektų komandos kūrimas ir valdymas
 • Socialinė profesinė integracija
 • Suaugusiųjų švietimo aktyvinimas

El. p. gitana.tolutienė@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 12.00 – 14.00,
(Mokslų ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10)
Individualų konsultacijų laiką derinti el.paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Suaugusiųjų sakytinės ir rašytinės kalbos aktyvinimas
Suaugusiųjų kritinio mąstymo ugdymas
Suaugusiųjų mokymasis ir švietimas
Andragogikos didaktika
Andragogikos technologijos
Suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

STUDIJOS

PROFESINĖS STUDIJOS PEDAGOGO KVALIFIKACIJAI ĮGYTI

Jeigu pasiryžote tapti Mokytoju ir turite dalyko bakalauro kvalifikacinį laipsnį, jeigu norite tapti inovatyviu ir šiuolaikišku, išradingu ir kūrybingu Mokytoju, kviečiame Jus stoti į Pedagogikos profesinių studijų programą.

Ši programa vykdoma kartu su Vytauto Didžiojo universitetu bendradarbiavimo sutarties pagrindu.

Studijų metu įgysite kompetencijų, kaip kurti sėkmingą mokiniams mokymosi aplinką, kaip pažinti mokinį, derintis prie jo turimos patirties, kaip realizuoti ugdymo turinį, tinkamai parenkant metodus ir priemones, kaip vertinti mokymosi pasiekimus ir kt.

Karjera

Profesionalių, nuolat tobulėjančių, mokytojo darbą ir mokinius mylinčių, kūrybingų mokytojų laukia mokyklos, kuriose reikalaujama pedagogo kvalifikacijos.

Priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą.
Programa ir priėmimo sąlygos

BAKALAURO STUDIJOS

Kviečiame visus turinčius patirtį andragogikos (darbas su suaugusiaisiais) srityje rinktis šią programą, prieš tai įsivertinant savo mokymosi pasiekimus, įgytus neformaliuoju bei savišvietos būdu ir juos formalizuojant (pripažinti) studijų dalykų kreditais

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Andragogikos magistrantūros studijos – perspektyvi investicija į karjerą.
Ši studijų programa unikali, vienintelė, kurią vykdo mūsų universitetas.
Programa padės siekti karjeros aukštumų, padės gilintis į andragogikos technologijas, suaugusiųjų švietimo, mokymosi, savišvietos organizavimą, realizavimą, rinkodarą, kokybės užtikrinimą, mokymosi ir karjeros sąsajas, tyrimus ir kt., įvairiose organizacijose ir verslo įmonėse.

Karjera

Darbas suaugusiųjų švietimo sistemoje tiek valstybiniuose, tiek privačiuose sektoriuose reikalauja profesionalumo, nuolatinio kompetencijų tobulinimo.
Todėl studijuodami ir baigę šias studijas Jūs galėsite:

 • Kilti karjeros laiptais – tapti suaugusiųjų švietimo institucijų vadovais, pavaduotojais, personalo vadovais, dėstytojais, analitikais – tyrėjais, konsultantais ir kt.
 • Kurti individualų verslą (suaugusiųjų švietimo institucijos ir pan.).
 • Stoti į Andragogikos doktorantūros studijas.

Programa ir priėmimo sąlygos

Bendradarbiaujant su Pedagogikos katedra siūlome pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims įgyti papildomų kompetencijų:

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modulis (65 k.)

 Pedagoginės specializacijos modulis skirtas klausytojams, turintiems pedagogo kvalifikaciją. Modulis skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos kompetencijoms įgyti. Baigus modulį išduodamas studijų pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad klausytojas įgijo kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Šis pedagoginės specializacijos modulis yra Vaikystės pedagogikos (valstybinis kodas 6121MX054) studijų programos dalis.

 1. Pradinio ugdymo modulis (65 kr.)

Pedagoginės specializacijos modulis skirtas klausytojams, turintiems pedagogo kvalifikaciją. Modulis skirtas pradinio ugdymo pedagoginės specializacijos kompetencijoms įgyti. Baigus modulį išduodamas studijų pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad klausytojas įgijo kompetencijas dirbti pagal pradinio ugdymo programas. Šis pedagoginės specializacijos modulis yra Vaikystės pedagogikos (valstybinis kodas 6121MX054) studijų programos dalis.

 1. Socialinės pedagogikos modulis (64 kr.)

Pedagoginės specializacijos modulis skirtas klausytojams, turintiems pedagogo kvalifikaciją. Modulis skirtas socialinės pedagogikos pedagoginės specializacijos kompetencijoms įgyti. Baigus modulį išduodamas studijų pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad klausytojas įgijo kompetencijas dirbti socialiniu pedagogu. Šis pedagoginės specializacijos modulis yra Vaikystės pedagogikos (valstybinis kodas 6121MX054) studijų programos dalis.

 

Pedagoginės specializacijos modulio kredito kaina: 49,18 Eur
Studijų trukmė: 1 metai

Studijų tvarkaraštis – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus numatytu laiku. Studijų trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Dalis studijų gali vykti nuotoliniu studijų tvarkaraščiu.

Prašymų studijuoti pateikimas

Stojantieji į 3 modulius turi pateikti šiuos dokumentus:
elektroninę paraišką priimti į modulio studijas;
• asmens dokumento kopiją;
• pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio išsilavinimo dokumento (diplomo ir jo priedėlio) kopiją;
• dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
Prašymų pateikimas pasirinktinai į 3 modulius vyksta internetu nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki birželio 30 d. 17:00 val.

Dokumentų kopijas prašome įkelti dokumentų įkėlimo formoje arba sudėjus į vieną aplanką siųsti el. paštu: vita.vasiliauskiene@ku.lt

2020 m. liepos 10 d. bus skelbiamas priėmimas į studijas el. paštu.

Detalesnė informacija:
Vyresnioji specialistė Vita Vasiliauskienė
El.p.: vita.vasiliauskiene@ku.lt

tel. 8 46 398582