LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Tęstinių studijų centras » Kvalifikacijos tobulinimas » Gydytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai

GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ TEMŲ SĄRAŠAS

Susirinkus grupėms, organizuojame kursus:

 

Programos pavadinimas,
vadovas, rengėjai
Paskirtis Kaina Kursų data
(susidarius grupėms)
Sarginio limfmazgio nustatymas sergant įvairios lokalizacijos melanoma.
Trukmė 36 val.
Doc. dr. A. Čižauskaitė
doc. dr. A. Plieskienė, doc. dr. J. Kasnauskienė, A. Česas, J. Česienė, D. Petrauskas, G. Gelžinis, M. Sakalauskaitė, G. Smailys, Z. Šulženko, V. Andriejaitienė
Gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos) 168 € Gegužės mėn.
Gyvybei pavojingos būklės ir skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems.
Trukmė 36 val.
Dr. G. Virketis
Aleksandr Gembickij, Dovilė Antonovičienė, Ričardas Žalys, Artūras Siaurys, Žydrūnas Dominas, Šarūnas Varnas, Lina Končienė, Simonas Žutautas.
Gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos)  185 € Vasario 3–7 d.
Bendravimas ir bendradarbiavimas specialistų komandoje.
Trukmė 36 val.
Prof. habil. dr. A. Kriščiūnas
N. Šostakienė
Gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos)
148 € Kovo mėn.
Paliatyvioji pagalba: šiuolaikinis patyrimas ir ateities perspektyvos.
Trukmė 36 val.
Prof. D. Drungilienė
R. Kabašinskienė, prof. habil. dr. G. Žiliukas
Gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos) 148 € Vasario 17–21 d.
Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos galimybės šiuolaikinėje medicinos praktikoje.
Trukmė 36 val.
J. Anušauskienė, prof. habil. dr. G. Žiliukas, D. Stasaitytė
Gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos) 148 € Vasario 10-14 d.
Sveikas senėjimas: depresijų ir demencijų prevencija.
Trukmė 36 val.
Doc. dr. J. Sučylaitė,  J. Vaitkuvienė
Gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos) 148 € Gegužės mėn.

PASTABA: visi kursai mokami.


Programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir registruotos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS.

Detalesnė informacija ir registracija:
Tel.: (8 46) 398 956, el. p.: jorika.buivydaite@ku.lt
KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centras
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda

Tikslinės grupės:

BPS – Bendrosios praktikos slaugytojai
K – Kineziterapeutai
SD – Socialiniai darbuotojai
VS – Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
E – Ergoterapeutai
R – Radiologijos technologai

 

Programos pavadinimas ir tikslas
 
Tikslinė grupė val. sk. 
 
Kaina
 
BPS E|K|SD VS R
Bendravimas ir bendradarbiavimas specialistų komandoje.

Supažindinti kursantus su žmogaus charakterio ir temperamento ypatumais, jo reakcija į ligą, bendravimo ir bendradarbiavimo specialistų komandoje principais, komandos formavimo procesu ir šio proceso praktine būtinybe.

Išmokyti įvertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbant komandoje, bendrauti su ligoniais/klientais bei įvairią negalią turinčiais asmenimis, konstruktyviai spręsti konfliktus, palaikyti gerą atmosferą darbe bei skatinti komandinį darbą.

     36  65 €
Bendravimo ypatumai su pacientais turinčiais negalią

Supažindinti klausytojus su pacientų, turinčių negalią, bendravimo ypatumais  ir atskleisti proceso efektyvinimo galimybes sveikatos ir socialinės priežiūros institucijose.

     36  65 €
Ergonomika slaugoje.

Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie saugaus darbo principus,  saugias darbo priemones, atskleisti medicininės ergonomikos esmę, orientuojantis į slaugytojų profesinių ligų  prevenciją, praktinius saugaus darbo įgūdžius, slaugant  pacientus.

     36  65 €
Galvos smegenų kraujagyslių susirgimai.

Supažindinti dalyvius su galvos smegenų kraujagyslių susirgimų etiopatogeneze, diagnostika, gydymu, profilaktika, reabilitacija ir slaugos ypatumais, diagnostikos ir gydymo naujienomis.

       36  65 €
Galvos smegenų navikiniai  susirgimai.

Supažindinti klausytojus su pagrindinėmis galvos smegenų navikų  grupių susirgimų etiopatogeneze, diagnostika, gydymu, profilaktika, reabilitacijos ir slaugos ypatumais ir gydymo naujienomis.

       36  65 €
Geriatrija: senėjimo įtaka sveikatai ir gyvenimo kokybei.

Gilinti žinias ir supratimą apie darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis specifiką, analizuojant šios grupės pacientų sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinius poreikius.

     36  65 €
Geriatrija: žmogaus senėjimo bio-psichologiniai aspektai.
Programa taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą. Pateikiamos bazinės ir naujausios žinios reikalingos praktiniame darbe tiek ambulatorijose, tiek ir stacionaruose su vyresnio amžiaus ligoniais.
         130 €
Infekcijos prevencija ir kontrolė chirurginių profilių skyriuose ir operacinėje.

Suteikti slaugytojams naujausių mokslo žinių ir įgūdžių apie infekcijos prevenciją ir kontrolę chirurginio profilio skyriuose ir operacinėje. Infekcijos valdymo būdus bei galimybes, siekiant sumažinti hospitalinės infekcijos plitimą, siekiant išvengti komplikacijų ir (ar) nepageidaujamų įvykių darbe.

       36  65 €
Integrali pagalba namuose neįgaliesiems bei senyvo amžiaus žmonėms.

Apmokyti klausytojus neįgaliųjų biopsichosocialinių funkcijų įvertinimo ir reabilitacijos  programų sudarymo principų, supažindinti su teisiniais aktais, kurie apibrėžia reabilitacijos namuose teikimo galimybes, bei jos metodais, priemonėmis.

     36  65 €
Konstruktyvaus dialogo su pacientu pagrindai (sunkaus atvejo analizė).

Įgalinti klausytojus kurti su pacientu reikalingą bendradarbiavimo aljansą ir apsisaugoti nuo emocinės įtampos.

     
Kraujo transfuzija: nuo teisingo kraujo paėmimo iki procedūros atlikimo,  paciento slauga, dokumentavimas.

Suteikti naujausių mokslo žinių ir įgūdžiųapie kraujo ir kraujo komponentų transfuziją; galimas problemas ir komplikacijas; paciento priežiūrą kraujo transfuzijos bei jo komponentų metu,  siekiant išvengti komplikacijų ir (ar) nepageidaujamų įvykių darbe.

       36  65 €
Lėtinės neinfekcinės ligos ir jų nemedikamentinė korekcija.

Supažindinti su lėtinių neinfekcinių ligų modifikuojamais rizikos veiksniais, jų įtaka šių ligų išsivystymui, nemedikamentinio gydymo metodais ir priemonėmis bei jų efektyvumu.

     18  33 €
Lėtinis širdies nepakankamumas ir jo korekcija.

Supažindinti su lėtinį širdies nepakankamumą skatinančiais veiksniais, patogeneze, klinikinėmis formomis, nemedikamentinio gydymo metodais ir priemonėmis.

     18  33 €
Pacientų judėjimas ir pozicionavimas įvairių būklių metu. Slaugos ypatumai.

Suteikti klausytojams naujausių mokslo žinių ir įgūdžių apie pacientų pozicionavimo būdus ir galimybes, teisingą judėjimą, prieš ir po operacijos, siekiant išvengti komplikacijų bei nepageidaujamų veiksnių, gerinti pacientų sveikimą.

     36  65 €
Pacientų mityba. Enterinis ir parenterinis maitinimas. Slauga, dokumentavimas.

Suteikti slaugytojams naujausių mokslo žinių ir įgūdžių apie pacientų mitybą, parenterinio ir enterinio maitinimo būdus, siekiant išvengti komplikacijų ir (ar) nepageidaujamų įvykių darbe, siekiant greitesnio pacientų sveikimo.

       36  65 €
Pacientų, turinčių judėjimo sutrikimų, slauga ir reabilitacija.

Supažindinti ir išanalizuoti situacijas, su kuriomis susiduria pacientai, turintys judėjimo sutrikimų.

 

     36  65 €
Pacientų/klientų agresija: kaip elgtis? Filosofiniai, psichologiniai ir sociologiniai aspektai.

Supažindinti klausytojus su agresija ir jos kontrolės galimybėmis sveikatos ir socialinės priežiūros institucijose; supažindinti darbuotojus su agresijos valdymo strategijomis bei modeliais, leidžiančiais apsisaugoti agresijos situacijoje.

   36 65 
Pagyvenusių ir senų žmonių gyvenimo kokybė.

Gilinti žinias ir supratimą apie darbo su pagyvenusias ir senais žmonėmis specifiką, analizuojant šios grupės pacientų sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinius poreikius bei tų poreikių tenkinimo galimybes, užtikrinant jų gyvenimo kokybę.

     36  65 €
Pagyvenusių ir senų žmonių psichikos sveikatos priežiūros aktualijos.

Supažindinti klausytojus su pagyvenusių ir senų žmonių psichikos sveikatos sutrikimo požymiais ir veiksniais, didinančiais pagyvenusių žmonių depresiškumą, pristatyti depresijos poveikį kognityvinėms funkcijoms bei šių ligų prevencijos, valdymo bei sveiko senėjimo galimybes.

     36  65 €
Paliatyvioji pagalba: šiuolaikinis patyrimas ir perspektyvos.

Gilinti klausytojų žinias ir supratimą apie darbo paliatyviosios pagalbos komandoje specifiką, analizuojant šios grupės pacientų gydymo, slaugos poreikius bei tų poreikių tenkinimo pagalbos strategijas  naudojantis inovatyviomis technologijomis, diagnostikos ir gydymo naujovėmis.

     36  65 €
Pažangi perioperacinė slauga po įvairių chirurginių operacijų,  taikytų anestezijos būdų, pacientų mokymas.

Suteikti antestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojams naujausių mokslo žinių ir praktinių gūdžių apie anestezijos ypatumus periopereciniu laikotarpiu  įvairių chirurginių operacijų metu, galimas anestezijos komplikacija, jų valdymo būdus bei galimybes, siekiant sumažinti anestezinę riziką, pagerinti pacientų saugumą.

       36  65 €
Pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimų įvertinimas ir korekcija.

Supažindinti su pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimų priežastimis, klinikiniais požymiais, korekcijos kineziterapijos metodais ir priemonėmis, galimybėmis.

     18  33 €
Šiuolaikinė stomų priežiūra.

Supažindinti klausytojus su stomų priežiūros problemomis ir naujienomis.

       36 65 € 
Slaugos proceso derinimas valdant lėtines ligas. Bendravimas ir bendradarbiavimas.

Supažindinti su kokybišku fizinės bei psichinės sveikatos slaugos paslaugų teikimu ir kaip tinkamai valdyti lėtines ligas; supažindinti su efektyvios tarpasmeninės komunikacijos principais.

     36  65 €
Slaugos ypatumai kardiovaskulinių ligų atveju.

Supažindinti su saugos ypatumais kardiovaskulinių ligų atveju.

       36  65 €
Vaikų slaugos aktualijos.

Supažindinti su vaikų slaugos principais bei ypatumais.

         65 €
Slaugos technikos teorijos ir praktikos        

Programos pavadinimas,

valandų skaičius

Tikslinė grupė Programos tikslas Kaina,

 Eur

Kursų

data (susidarius grupėms)

Skubiosios medicinos pagalbos aktualijos vaikams ir suaugusiesiems.

Trukmė 36 val.

Bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos), akušeriai paramedikai, masažuotojai. Išmokti laiku atpažinti gyvybei grėsmingus sindromus, įvertinti sveikatos būklės sunkumą ir suteikti kvalifikuotą pagalbą pacientams SMP reikalaujančių būklių metu.

 

85,00  Kovo mėn.
Skubiosios medicinos pagalbos ir medicininio rūšiavimo aktualijos vaikams ir suaugusiesiems.

Trukmė 36 val.

 

Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos)

 

Išmokti laiku atpažinti gyvybei grėsmingus sindromus, įvertinti sveikatos būklės sunkumą ir tinkamai rūšiuoti pacientus pagal sveikatos būklės sunkumą ir pagalbos teikimo skubumą, suteikti kvalifikuotą pagalbą pacientams SMP reikalaujančių būklių metu. 85,00 Kovo mėn.
Pirmoji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems.

Trukmė 24 val.

 

Kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai, radiologijos technologai. Suteikti kursų dalyviams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių teikiant pirmąją medicinos pagalbą vaikams ir suaugusiems.

 

57,00  Kovo mėn.

PASTABA: visi kursai mokami.

Programos suderintos su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir registruotos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS

 

Detalesnė informacija ir registracija: KU internetiniame tinklapyje:

Tel.: (8 46) 398 956, el. p.: jorika.buivydaite@gmail.com

KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centras

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda

 

Slaugos specializacijos kursai skirti bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams

 

Anestezija ir intensyvioji slauga (960 val.). Teorija – 80 val., praktika – 880 val. Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams, siekiantiems verstis anestezijos ir intensyviosios slaugos praktika.
Mokymų kaina – 134,00 Eur*

Anestezija (480 val.). Teorija – 40 val., praktika – 440 val. Programa skirta akušeriams, siekiantiems verstis anestezijos praktika.
Mokymų kaina – 72,00 Eur*

Operacinė slauga (480 val.). Teorija – 80 val., praktika – 400 val. Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams, siekiantiems verstis operacinės slaugos praktika.
Mokymų kaina –  134,00 Eur*

Bendruomenės slauga (480 val.). Teorija – 160 val., praktika – 320 val. Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams, siekiantiems verstis bendruomenės slaugos praktika.
Mokymų kaina – 152,00 Eur*

Psichikos sveikatos slauga (640 val.). Teorija – 160 val., praktika – 480 val. Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams, siekiantiems verstis psichikos sveikatos slaugos praktika.
Mokymų kaina – 152,00 Eur*

*Mokymų kaina nurodyta teorinės dalies.

 

DĖMESIO! Slaugos specializacijų neformaliojo švietimo programų teorines dalis siūlome išklausyti pasirinktais būdais: kontaktiniu ar/ir nuotoliniu. 

Dalyvaujant kursuose nuotoliniu būdu galite mokytis Jums patogiu laiku bei pageidaujamu intensyvumu, taip pat neturėsite papildomų finansinių ir laiko sąnaudų.