fbpx Klaipėdos universitetas
LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Tęstinių studijų centras » Kvalifikacijos tobulinimas » Pedagogika » Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių planas
Kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas
Data, laikas
Vieta
Pastabos

PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

Mentorystė (Mentoriaus rengimo programa) Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos TSC*
Socialinių emocinių kompetencijų tobulinimas valdant konfliktines situacijas ugdymo institucijose Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos TSC
Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas, integruojant  informacines ir komunikacines technologijas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 2020 m. kovo 31 d.,
balandžio 17 d.,
gegužės 8 d.
10 val., registracija 9.30–10.00
TSC Šiuo metu vyksta
Kokybiško vadovavimo šiuolaikinei mokyklai metmenys Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos TSC Šiuo metu vyksta
STEAM ugdymas (-is) priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos TSC Šiuo metu vyksta
Ekologinių pradmenų ir etnokultūros ugdymo galimybė ruošiant vaiką mokyklai Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos TSC Šiuo metu vyksta
Vaikų dailinė veikla kūrybiškumo sklaidai Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos
Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vaikų pažinimo strategijos modeliuojant ugdymo(-si) programas Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos
Profesijos mokytojų andragoginės komepetencijos tobulinimo programa Atšaukiami dėl koronaviruso plitimo prevencijos

INSTITUCINIO LYGIO PROGRAMOS

Priešmokyklinio ugdymo programa (ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams) Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui
Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) programa mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui
Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) programa mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui
Užsienio kalbų programa mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui
Lietuvių kalbos (valstybinės) programa mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui

ATESTACINIAI RENGINIAI

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui
Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos ugdymas Mokymai prasidės susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui

 

*TSC – KU SHMF Tęstinių studijų centras, Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda (KU miestelyje, Mokslo ir technologijų parke)