LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Tęstinių studijų centras » Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Artimiausių renginių planas

Bendra informacija

Norintiems dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vilija Trumpickienė
El.p. tsi.seminarai@yahoo.com
tel. 846 398586

Aukštųjų mokyklų dėstytojams

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398580

Programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir registruotos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Organizuojame mokymus pagal poreikį.

Vienos dienos (8 ak. val.) kurso kaina 15 € vienam klausytojui. Kursas rengiamas, jei susirenka 20 klausytojų.

Siūlomos seminarų temos

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398580

Sporto specialistų mokymai
parengti pagal naujus reikalavimus asmenims, teikiantiems sporto  specialisto paslaugas (daugiau informacijos)

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Mokymų temos ir pradžia numatoma atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus

Nuotolinio kurso organizavimas mokymosi aplinkoje MOODLE ir vaizdo konferencijų platformoje ZOOM

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas – galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą!
Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tikslas – įvertinti suaugusiųjų mokymosi pasiekimus, įgytus neformaliuoju bei savišvietos būdu ir juos formalizuoti (pripažinti) studijų dalykų kreditais, užtikrinant galimybę tęsti universitetines studijas pasirinktoje programoje.

PRIĖMIMO TVARKA
REIKALINGI DOKUMENTAI

PROCEDŪRA:
• Kandidatų registracija;
• Dokumentų pateikimas;
• Konsultacijos, kaip pasirengti vertinimui;
• Mokymosi pasiekimų aplanko rengimas;
• Ekspertinis vertinimas;
• Akademinių kreditų suteikimas (sėkmės atveju);
• Kandidatui priimtinos tolimesnių studijų formos pasiūlymas.

Įvertinus ir pripažinus suaugusiojo mokymosi pasiekimus, gali būti įskaityta iki 50 proc. atitinkamos studijų programos apimties studijų kreditais. Iš karto įskaitomas visas studijų dalykas, o ne jo dalis ir išduodama akademinė pažyma, kuri gali tapti (pretendento pageidavimu) atitinkamų bakalauro studijų pagrindu. Kandidatui bus pasiūlytas individualus studijų planas.

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vita Vasiliauskienė
El.p. vita.vasiliauskiene@ku.lt
tel. 846 398582

Programos, kuriose galima tęsti studijas