LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Tęstinių studijų centras » Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Pedagogų kompetencijų tobulinimas

Atestaciniai renginiai

Institucinio lygio programos

 

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vilija Trumpickienė
El.p. tsi.seminarai@yahoo.com
tel. 846 398586

Norintiems dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vilija Trumpickienė
El.p. tsi.seminarai@yahoo.com
tel. 846 398586

Aukštųjų mokyklų dėstytojams

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398580

Gydytojams 

Atsakingas asmuo
Jorika Buivydaitė

Kitiems sveikatos priežiūros specialistams

Bendrieji kursai

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Ana Abudejeva
El.p. ana.abudejeva@ku.lt
tel. 846 398585

Kviečiame registruotis į šiuos vykstančius kursus:
Vykstančių kursų tvarkaraštis 


Skubios medicinos pagalbos kursai

Atsakingas asmuo
Jorika Buivydaitė
Tel.: (8 46) 398 956,
el. p.: jorika.buivydaite@gmail.com


Programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir registruotos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Organizuojame mokymus pagal poreikį.

Vienos dienos (8 ak. val.) kurso kaina 15 € vienam klausytojui. Kursas rengiamas, jei susirenka 20 klausytojų.

Siūlomos seminarų temos

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Šiuo metu neorganizuojami. Kursai bus atnaujinti, priėmus atitinkamus įstatymo pakeitimus. Apie atnaujintus kursus skelbsime šioje svetainėje. Daugiau informacijos

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Dalia Jakulytė
El.p. dalia.jakulyte@ku.lt
tel. 846 398586

Seminarai ir kt. renginiai.
Mokymų temos ir pradžia numatoma atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas – galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą!
Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tikslas – įvertinti suaugusiųjų mokymosi pasiekimus, įgytus neformaliuoju bei savišvietos būdu ir juos formalizuoti (pripažinti) studijų dalykų kreditais, užtikrinant galimybę tęsti universitetines studijas pasirinktoje programoje.

PRIĖMIMO TVARKA
REIKALINGI DOKUMENTAI

PROCEDŪRA:
• Kandidatų registracija;
• Dokumentų pateikimas;
• Konsultacijos, kaip pasirengti vertinimui;
• Mokymosi pasiekimų aplanko rengimas;
• Ekspertinis vertinimas;
• Akademinių kreditų suteikimas (sėkmės atveju);
• Kandidatui priimtinos tolimesnių studijų formos pasiūlymas.

Įvertinus ir pripažinus suaugusiojo mokymosi pasiekimus, gali būti įskaityta iki 50 proc. atitinkamos studijų programos apimties studijų kreditais. Iš karto įskaitomas visas studijų dalykas, o ne jo dalis ir išduodama akademinė pažyma, kuri gali tapti (pretendento pageidavimu) atitinkamų bakalauro studijų pagrindu. Kandidatui bus pasiūlytas individualus studijų planas.

Atsakingas asmuo
Vyresnioji specialistė Vita Vasiliauskienė
El.p. vita.vasiliauskiene@ku.lt
tel. 846 398582

Programos, kuriose galima tęsti studijas
• Andragogika
• Anglų filologija
• Informatika
• Kineziterapija
• Kūno kultūra ir sporto pedagogika
• Rekreacija ir turizmas
• Slauga
• Socialinė pedagogika
• Socialinis darbas
• Vadyba
• Vaikystės pedagogika
• Viešasis administravimas
• Visuomenės sveikata