LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Tęstinių studijų centras

TĘSTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Tęstinių studijų centras
Vilhelmo Berbomo g. 10, LT – 92221 Klaipėda
(KU miestelis, 7 korpusas)

Vadovė Ilona Zubrickienė
El. paštas ilona.zubrickiene@ku.lt
Tel. +370 46 398570

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Tęstinių studijų centras (toliau – TSC) įgyvendina Klaipėdos universiteto mokymosi visą gyvenimą strategiją, užtikrinant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo tęstinumą (tęstinį mokymąsi, neformalųjį suaugusiųjų švietimą). TSC organizuoja kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, tęstines studijas ir kitas paslaugas įvairių sričių specialistams.
TSC yra penkeriems metams akredituotas kaip mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą vykdanti institucija (nuo 2015-04-10 iki 2020-04-09). Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 070, išduotas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. V-335. Dalyviams, išklausiusiems programą ir atlikusiems numatytas užduotis, išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Daugiau žr. Kvalifikacijos tobulinimas

STUDIJOS

Informacija ruošiama
Daugiau žr. Studijos

Naujienos