LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Tęstinių studijų centras

TĘSTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Tęstinių studijų centras
Vilhelmo Berbomo g. 10, LT – 92221 Klaipėda
(KU miestelis, 7 korpusas)

Vadovė Ilona Zubrickienė
El. paštas ilona.zubrickiene@ku.lt
Tel. +370 46 398570

Tęstinių studijų centras (toliau – TSC) įgyvendina Klaipėdos universiteto mokymosi visą gyvenimą strategiją, užtikrinant aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo tęstinumą (tęstinį mokymąsi, neformalųjį suaugusiųjų švietimą).

TSC uždaviniai:

  • Organizuoti ir vykdyti perkvalifikavimo ir tęstines studijas, plėtoti mokslinius tyrimus.
  • Vykdyti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą asmenims, siekiantiems įgyti aukštojo mokslo diplomą pagal nustatytą KU Senato tvarką.
  • Tobulinti klausytojų profesines ir asmenines kompetencijas, teikiant kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, konsultacijas ir kitą pagalbą.
  • Padėti klausytojams pasirengti atestacijai, organizuojant reikiamus kvalifikacijos tobulinimo renginius.
  • Inicijuoti, rengti ir vykdyti formaliojo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi nacionalinius ir tarptautinius projektus.
  • Bendradarbiauti su Klaipėdos universiteto padaliniais, kitomis šalies ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, suaugusiųjų švietimo ir kitomis įstaigomis, socialiniais partneriais ir kt.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

TSC yra sukaupęs 25 metų suaugusiųjų švietimo srityje patirtį rengiant ir įgyvendinant įvairių sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas. TSC parengtos specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo programos yra registruotos įvairių ministerijų registruose, akredituotos, jas baigusiems išduodamas patvirtintos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Daugiau žr. Kvalifikacijos tobulinimas

STUDIJOS

TSC vykdomos studijų programos:

  • Andragogika (bakalauro ir magistrantūros studijos);
  • Pedagogika (profesinės studijos)
  • Perkvalifikavimo studijos turintiems pedagogo kvalifikaciją

Daugiau žr. Studijos

NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS

TSC sudaromos galimybės įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą mažinant laiko ir finansinius išteklius.

Daugiau žr. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas

Naujienos