LT   |   EN      Mano KU   |   

Tarptautins seminaras „Eastern European Regions 1945-1960: The Formation of a New Society and its Reflections in Family Stories“ Varšuvoje

Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, bendradarbiaudami su Vokietijos istorijos institutu Varšuvoje 2018 m. kovo 22–23 d. surengė tarptautinį seminarą „Eastern European Regions 1945-1960: The Formation of a New Society and its Reflections in Family Stories“. Renginys inicijuotas Klaipėdos universiteto vykdomo projekto „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ rėmuose.

Seminare dalyvavo keliolika tyrinėtojų, nagrinėjančių paribio regionų ir konfliktinių zonų istoriją ir dabartį. Savo tyrimus pristatė žymi lenkų mokslininkė prof. Beata Halicka, švedų bažnyčios istorikas prof. Anders Jarlet, taip pat tyrėjai iš Čekijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.

Pranešimus seminare skaitė projekto „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ vykdytojos: dr. Sigita Kraniauskienė (projekto vadovė), prof. dr. Ruth Leiserowitz, doc. dr. Silva Pocytė ir Irena Šutinienė.

Išsamiau apie projektą

2016 m. rugsėjo 1 d.  – 2018 m. gruodžio 31 d. KU BRIAI kartu su Socialinių pokyčių studijų centru (SPSC) vykdo Lietuvos mokslo tarybos iš Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos lėšų finansuojamą projektą „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ (LIP-091/2016). Projektą vykdo vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Sigita Kraniauskienė (projekto vadovė, SPSC), Prof. Dr. Ruth Leiserowitz (BRIAI), doc. dr. Silva Pocytė (BRIAI) ir Irena Šutinienė (SPSC). Projektu siekiama, pasitelkiant interviu metodą, Klaipėdos krašto senbuvių ir naujai po Antrojo Pasaulinio karo čia apsigyvenusių šeimų gyvenimo istorijas, ikonografinę bei rankraštinę medžiagą, atskleisti pokario visuomenės kūrimosi procesus ir dabar veikiančias šio laikotarpio atminties struktūras. Projekto rezultatai bus apibendrinti 2018 m. išleistoje monografijoje bei straipsniuose.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LIP-091/2016).