LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Socialinių pokyčių studijų centras

El. p. liutauras.kraniauskas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

El. p. arunasacus@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

El. p. aldis.gedutis@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

El. p. sigita.kraniauskiene@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI


Gyvenimo eigos sociologija

Kartos

Suaugystė

Socialinė atmintis

Identitetas

Biografinis metodas

Tyrimų metodologija

 

Dėstomi dalykai:

  • Sociologija
  • Kokybinių ir kiekybinių tyrimų metodikos
  • Statistinių analizės metodų taikymas vadyboje

El. p. jolitav.ku@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Antradieniais 15.10-16.10 val., KU SHMF Vadybos katedroje (101 kab.)

MOKSLINIAI INTERESAI

Sociologija

Kokybinių ir kiekybinių socialinių tyrimų metodikos

Sociologinė fenomenologija

Negalios studijos

Socialinės įvairovės valdymas

Internetiniai socialiniai tinklai ir socialinis kapitalas

El. p. giedre.straksiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Meno ir kultūros sociologija

Mokslo ir meno komunikacija

Komunikacinė kompetencija ir jos ugdymas