LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Socialinių pokyčių studijų centras

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

El. p. arunasacus@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

El. p. aldis.gedutis@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

El. p. sigita.kraniauskiene@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI


Gyvenimo eigos sociologija

Kartos

Suaugystė

Socialinė atmintis

Identitetas

Biografinis metodas

Tyrimų metodologija

 

Dėstomi dalykai:

  • Sociologija
  • Kokybinių ir kiekybinių tyrimų metodikos
  • Statistinių analizės metodų taikymas vadyboje

El. p. jolitav.ku@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Antradieniais 15.10-16.10 val., KU SHMF Vadybos katedroje (101 kab.)

MOKSLINIAI INTERESAI

Sociologija

Kokybinių ir kiekybinių socialinių tyrimų metodikos

Sociologinė fenomenologija

Negalios studijos

Socialinės įvairovės valdymas

Internetiniai socialiniai tinklai ir socialinis kapitalas

El. p. giedre.straksiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Meno ir kultūros sociologija

Mokslo ir meno komunikacija

Komunikacinė kompetencija ir jos ugdymas

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Sociologija: vartotojų kultūra, vartotojiškumas