LT   |   EN      Mano KU   |   

Katedros dėstytojai bendradarbiauja su daugelio Europos ir kitų valstybių geografais, ruošia bendrus mokslinius straipsnius, įgyvendina tarptautinius mokslo ir plėtros projektus, dalyvauja mobilumo programose, vyksta į tarptautines mokslines konferencijas, stažuotes.

Įgyvendinamos bendros mokslinių tyrimų bei akademinės pedagoginės veiklos bendradarbiaujant su Latvijos universiteto (Ryga), Rusijos Baltijos Federacinio I. Kanto universiteto (Karaliaučius), Lenkijos Gdansko ir Torūnės universitetų, Ukrainos Odesos nacionalinio I. Mečnikovo universiteto, Vokietijos Tiubingeno universiteto, Suomijos Joensuu ir Turku universitetų, Rumunijos Oradijos universiteto, Prancūzijos Le Havro universiteto, Ispanijos Saragosos universiteto, Turkijos Uludago universiteto ir Italijos Triesto universiteto geografais.

Taip pat bakalauro bei magistro studijų studentai, atitinkantys Erasmus mainų programos reikalavimus turi galimybę išvykti vieną arba du semestrus studijuoti pagal Erasmus studentų mainų programos veiklas į tuos universitetus, su kuriais sudarytos Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartys.

Klaipėdos migrantų centras

Svarbu sukurti sąlygas ir galimybes trečiųjų šalių piliečiams pažinti priimančią visuomenę, jos kultūrines vertybes, kalbą, istoriją ir kitus migrantų integracijai įtaką darančius veiksnius, todėl jau antrus metus iš eilės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija aktyviai veikia migrantų programose, kuria informacinius bei konsultacinius centrus.

„Klaipėdos migrantų centras“ yra tęstinis projektas (2013-07-01 − 2014-06-30), kurio tikslas − palankesnių galimybių trečiųjų šalių piliečiams naudotis viešomis bei privačiomis paslaugomis kūrimas, teikiant jiems tiesiogines konsultacijas ir informaciją, supažindinimas su Lietuvos visuomene.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos projekto veiklos:

  • Socialinės konsultacijos;
  • Teisinės konsultacijos;
  • Profesinio orientavimo konsultacijos;
  • Psichologinės konsultacijos;
  • Lietuvių kalbos mokymams;
  • Žmogaus teisių mokymai;
  • LR Konstitucijos, Darbo teisės mokymai;
  • Sociokultūriniai vakarai;
  • Informacinės popietės;
  • Kultūriniai-pažintiniai mokymai.

Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę trečiųjų šalių piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime, susipažinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, tradicijomis, užsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. Visa tai turi teigiamos įtakos trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų integracijai Lietuvoje.

Adresas:

„Klaipėdos migrantų centras“, K. Donelaičio g. 21a, Klaipėda