LT   |   EN      Mano KU   |   
 • University of Wroclaw, Institute of Political Sciences, Lenkija
 • The Romanian Association for the Nordic and Baltic Studies, Rumunija
 • Sofijos Universitetas “St.Kliment Ohridski”, The Centre of Excellence Dialogue Europe, Bulgarija
 • Belarusian state university,Center for International Studies
 • Belarusian institute of law, Minsk, Belarus
 • Franicisk Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economical Sciencies, Institute of Public Policy and Economics
 • Ilia State University, Dept. of Public Administration,Tbilisis, Gruzija
 • Harz University of Applied Sciences, Dept. of Public Management, Halberstadt, Vokietija
 • The College of Regional Development, Private College in Prague and Brno, Čekija
 • Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Kosice, Slovakija
 • Charles University in Prague, Čekija

 

Įgyvendinamos bendros mokslinių tyrimų bei akademinės pedagoginės veiklos bendradarbiaujant su Latvijos universiteto (Ryga), Rusijos Baltijos Federacinio I. Kanto universiteto (Karaliaučius), Lenkijos Gdansko ir Torūnės universitetų, Ukrainos Odesos nacionalinio I. Mečnikovo universiteto, Vokietijos Tiubingeno ir Greifsvaldo universitetų, Suomijos Joensuu ir Turku universitetų, Rumunijos Oradijos universiteto, Prancūzijos Aix Marselio ir Le Havro universitetų, Ispanijos Saragosos universiteto, Turkijos Uludago universiteto ir Italijos Triesto universiteto geografais.

Taip pat bakalauro bei magistro studijų studentai, atitinkantys Erasmus mainų programos reikalavimus turi galimybę išvykti vieną arba du semestrus studijuoti pagal Erasmus studentų mainų programos veiklas į tuos universitetus, su kuriais sudarytos Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartys.

Socialinės geografijos katedra turi sudariusi Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartis Latvijos universiteto, Gdansko universiteto, Joensuu, universiteto, Turku universiteto, Oradijos universiteto, Greifswaldo universiteto, Tiubingeno universiteto, Aix Marselio universiteto, Le Havro universiteto, Uludago universiteto ir Triesto universiteto geografijos mokslo krypties katedromis.

Geografijos studijos anglų kalba dėstomos pagal Erasmus programą studijuojant Suomijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Turkijoje, Tiubingeno ir Greifswaldo universitetuose vokiečių kalba, o Aix Marselio universitete prancūzų kalba.

Klaipėdos migrantų centras

Svarbu sukurti sąlygas ir galimybes trečiųjų šalių piliečiams pažinti priimančią visuomenę, jos kultūrines vertybes, kalbą, istoriją ir kitus migrantų integracijai įtaką darančius veiksnius, todėl jau antrus metus iš eilės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija aktyviai veikia migrantų programose, kuria informacinius bei konsultacinius centrus.

“Klaipėdos migrantų centras” yra tęstinis projektas (2013-07-01 − 2014-06-30), kurio tikslas − palankesnių galimybių trečiųjų šalių piliečiams naudotis viešomis bei privačiomis paslaugomis kūrimas, teikiant jiems tiesiogines konsultacijas ir informaciją, supažindinimas su Lietuvos visuomene.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos projekto veiklos:

 • Socialinės konsultacijos;
 • Teisinės konsultacijos;
 • Profesinio orientavimo konsultacijos;
 • Psichologinės konsultacijos;
 • Lietuvių kalbos mokymams;
 • Žmogaus teisių mokymai;
 • LR Konstitucijos, Darbo teisės mokymai;
 • Sociokultūriniai vakarai;
 • Informacinės popietės;
 • Kultūriniai-pažintiniai mokymai.

Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę trečiųjų šalių piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime, susipažinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, tradicijomis, užsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. Visa tai turi teigiamos įtakos trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų integracijai Lietuvoje.

Kontaktai:

“Klaipėdos migrantų centras”, K. Donelaičio g. 21a, Klaipėda
„Klaipėdos migrantų centras“, projekto vadovė
Ieva Narkeliūnaitė
Tel. (8 5)  21 27 322
ieva@redcross.lt
„Klaipėdos migrantų centras“, socialinės darbuotojos
Alina Birbalaitė,
Rusnė Hrabovskyi,
Svetlana Murašova
Tel. (8 46)  21 14 72
infocentre@redcross.lt
„Klaipėdos migrantų centras“, centro administratorė
Marina Popova
Tel. (8 46)  21 14 72
infocentre@redcross.lt
„Klaipėdos migrantų centras“, socialinio darbuotojo padėjėja
Inga Gattsuk
Tel. (8 46)  21 14 72
infocentre@redcross.lt
arba
http://redcross.lt/lt/veikla/pagalba-migrantams
    ES SADM RK

2014 m. rugpjūčio 10–24 d. penki Viešojo administravimo ir teisės katedros studentai dalyvavo tarpdisciplininėje ERASMUS IP vasaros mokykloje „Language Contact in Contemporary Europe“, kuri vyko Greifswaldo universitete, Vokietijoje. Mokykloje dalyvavo skirtingų pakopų studentai iš Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos ir Švedijos. Taip pat vasaros mokykloje paskaitą skaitė ir VAT katedros dėstytojai prof. L.Juškevičienė ir doc. J. Dvorak. Nepaisant intensyvios paskaitų darbotvarkės studentai turėjo įdomią socialinę programą. Aplankė Berlyną, Štralzundą, dalyvavo ekskursijose Greifswaldo mieste ir universitete.

 Iš Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvo

2014 m. birželio−liepos mėn. doc. dr. J.Dvorak praėjo stažuotę Baltarusijos valstybiniame universitete Tarptautinių santykių fakultete, Tarptautinių tyrimų centre Stažuotės metu J. Dvorak dalyvavo Baltarusijos valstybinio universiteto ekonomikos mokslų disertacijų gynimo tarybos susitikime. Vyko diskusijos, buvo keičiamasi patirtimi su tarptautinių santykių fakulteto katedrų vedėjais. Taip pat stažuotės metu stažuotojas susipažino su universiteto kokybės sistema. J. Dvorak dalyvavo dvejose tarptautinėse konferencijose. Viena iš konferencijų – pagal ES Ž. Monnet programą „Europos Sąjunga ir Baltarusijos Respublika: bendradarbiavimo perspektyvos“ („The European Union and Belarus: Getting Closer for better future“). Remiantis konferencijos rezultatais, bus išleistas mokslinių tezių rinkinys. Taip pat stažuotojas dalyvavo konferencijoje „Socialinių teisių apsauga: baltarusiška ir europietiška patirtis“. J. Dvorak mokslinės stažuotės metu atliko struktūruotų interviu seriją su ekspertais ir su Baltarusijos valstybinio universiteto, Valdymo Akademijos prie Baltarusijos Respublikos prezidente. Taip pat buvo organizuota interviu serija su Ekonominio Nepriklausomų Valstybių Sąjungos teismo, Eurazijos ekonominės sąjungos teismo tarnautojais. Galiausiai buvo surinkta fokus grupė su Nacionalinio Baltarusijos Respublikos įstatymų rengimo ir teisinių tyrimų centro tarnautojas ir moksliniais darbuotojais.


2014 m. gegužės 22−24 d. doc. J. Dvorak, lekt. G. Burbulytė-Tsiskarishvili, dokt. I. Normantė dalyvavo 22-oje NISPAcee kasmetinėje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Government vs. Governance in Central and Eastern Europe, kur skaitė pranešimus Competent Public Servant in the Ager of Uncertainties (prof. L. Juškevičienė, doc. J. Dvorak), Optimization of Urban and Sub-Urban Public Transport System at the Klaipeda City Municipality (dokt. I. Normantė, lekt. G. Burbulytė-Tsiskarishvili), Institutional and Policy Arrangements for Evaluation of the European Union Structural Funds in Lithuania (doc. J. Dvorak), Matter of Size for Local Governance: Lithuania and Latvia Compared ( lekt. G. Burbulytė-Tsiskarishvili, doc. R. Riekašius).

 


2014 m. gegužės 5 d. Viešojo administravimo ir teisės katedros kvietimu viešėjo Seimo narė Agnė Bilotaitė. Seimo narė skaitė pranešimą ir supažindino studentus su Lietuvos regionų plėtros politikos gairėmis. Buvo kalbėta apie regionų vaidmens stiprinimą, savivaldybių suinteresuotumo kūrimą, jaunimo skatinimą per švietimo ir būsto politika ir verslo skatinimą atsiliekančiuose regionuose. Seimo narė pateikė daug įdomių sprendimų, pvz. įgyvendinti vieningą planavimą, stiprinti regionų tarybas, indeksuoti savivaldybes, įgyvendinti biudžeto formavimo pokyčius.

 


2014 m. kovo 7 d. katedros kvietimu pranešimą „Euro įvedimas Lietuvoja: mitai ir tikrovė“ skaitė Lietuvos banko, Komunikacijos departamento, Viešųjų ryšių sk. vyresn. specialistas Rimantas Pilibaitis. LB atstovas išaiškino esminius Euromitus, pateikė daug įvairių mitų pavyzdžių ir paaiškino kaip atskirti tikrus eurus.

 


 

Viešojo administravimo ir teisės katedros vedėjas doc. dr. Jaroslav Dvorak 2013 m. gruodžio 4−6 d. dalyvavo universiteto dėstytojams skirtame pažintiniame vizite Briuselyje. Jo metu buvo lankomasi Europos Komisijoje. Vizitą organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato skyriumi.

IMG_1980 Iš Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvo


2013 m. lapkričio 19 d. katedros kvietimu pranešimą skaitė Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš. Vyriausybės atstovė išaiškino esminius savo darbo dalykus, Vyriausybės atstovo funkcijas, pateikė daug įvarių savo veiklos pavyzdžių. Daug diskusijų sukėlė ne vien Vyriausybės atstovo veikla, bet ir išsilavinimo reikalavimai valstybės tarnautojams. Daiva Kerekeš papasakojo apie savo kelią link Vyriausybės atstovo posto.

 


2013 m. lapkričio 13 d. vyko vieša paskaita, kurioje LR Specialiųjų Tyrimų Tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas skaitė pranešimą „Korupcija ir jos prevencija“. Buvo kalbama apie teorinius korupcijos prevencijos aspektus, apie Lietuvos atvejį, korupcijos prevencijos formas, būdus.

 


2013 m. spalio 18 d. doc. J. Dvorak, prof. L. Juškevičienė, lekt. G.Burbulytė-Tsiskarishvili, asist. M.Dūda, dokt. S.Statneckytė dalyvavo Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros 2-oje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Good Governance at Local Self-Government: Democracy, Decentralization, Development“, kur skaitė pranešimus „Liminalation in Evaluation of Regional Programs“ (prof. L.Juškevičienė, doc. J.Dvorak), Territorial Decentralization in Lithuania: A Missing Continuum (prof. L.Juškevičienė, doc. R.Riekašius, lekt.G.Burbulytė-Tsiskarishvili).

 


Vietos savivaldos dieną (spalio 10 dieną) Viešojo administravimo ir teisės katedra pažymėjo Šilutės rajono savivaldybėje. Ten vykusioje konferencijoje doc. dr. J. Dvorak skaitė pranešimą „Socialinės inovacijos viešajame sektoriuje: galimybės ir ribotumai“, lekt. G. Burbulytė-Tsiskarishvili − „Modernių idėjų sklaida ir diegimas savivaldybės valdyme“, prof. dr. L. Juškevičienė − „Nauji valstybės tarnautojų gebėjimai“.

 


2013 m. rugsėjo 10−14 d. doc. Jaroslav Dvorak dalyvavo EGPA kasmetinėje konferencijoje Edinburge (Jungtinė Karalystė), kur skaitė pranešimą „Towards Master of Partnerships in Public Administration“ (bendrautorė prof. L. Juškevičienė).

VAT sem

Iš Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvo


2013 m. gegužės 8 d. vyko vieša paskaita, kurioje Klaipėdos miesto savivaldybės Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė skaitė pranešimą „Strateginio planavimo sistema Klaipėdos miesto savivaldybėje“. Buvo kalbama apie teorinius strateginio planavimo aspektus, apie Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio plėtros plano 2014−2020 metams prioritetus.

 


2013 m. balandžio 26 d. Socialinių mokslų fakultete vykusiame tarptautiniame seminare „Regional and Territorial Research Methods: Theory, Practical Application and Interdisciplinary Approach“ mūsų katedros dėstytojai skaitė du pranešimus. Prof. dr. Linutė Juškevičienė ir doc. dr. Jaroslav Dvorak − „The Use of Narratives for the Evaluation of Regional Programmes“, o Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili ir Inga Normantė − „Modernization of Lithuanian Regions 2000−2011: a Small State Approach“.

 

Straipsnis: Ieva Liškevičiutė. „Mokslinė stažuotė – mėnuo neįkainojamos patirties“.


 

2013 m. kovo 20 d. bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija suorganizuota paskaita „Valstybės tarnyba. Teorija ir praktika“. Paskaitoje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Informacijos ir viešųjų ryšių departamento, projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Alina Sirevičiūtė. Specialistė pristatė valstybės tarnautojo darbo specifiką, atsižvelgiant į kurso problematiką pateikė studentams praktinių su valstybės tarnybos darbu susijusių pavyzdžių. Studentams buvo suteikta galimybė pažvelgti į valstybės tarnautojo darbo ypatumus.


 

2012 m. gruodžio 04 d. Viešojo administravimo ir teisės katedra bendradarbiaujant su Europos Komisijos Lietuvos atstovybės organizavo paskaitą apie Europos Komisijos darbo programą 2013 m. Paskaitą skaitė EK pranešėja politiniais klausimais p. Laima Pilukaitė. Pranešėja papasakojo apie EK prioritetus, planus 2013 m.

Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvas

2012 lapkričio 21–23 dienomis Viešojo administravimo ir teisės katedros dėstytojai, prof. dr. L. Juškevičienė ir doc. dr. J. Dvorak, lankėsi Baltarusijos valstybiniame universitete Tarptautinių santykių fakulteto Tarptautinių tyrimų centre, kur dalyvavo tarptautiniame moksliniame seminare ir pasidalijo magistrantūros programų rengimo patirtimi su kolegomis iš Baltarusijos. Prof. dr. L. Juškevičienė skaitė pranešimą „Teisinis magistrantūros programų reguliavimas Lietuvoje“. Profesorės pranešimas sudomino Baltarusijos dėstytojus, ypač tai, kaip Lietuvoje įgyvendinami Bolonijos proceso tikslai ir kokie vidiniai universiteto dokumentai reglamentuoja magistrantūros programų kūrimą ir veiklą. Doc. dr. J. Dvorak skaitė pranešimą „Viešojo administravimo aukštojo išsilavinimo sistema Lietuvoje“. Ar yra vietos naujoms magistrantūros programoms? Baltarusijos dėstytojus sudomino viešojo administravimo ir teisės katedros vedėjo pristatyta trijų lygių magistrantūros programų rengimo prieiga. Vizito metu katedros dėstytojai aplankė Valdymo akademiją prie Baltarusijos prezidento, kur su kolegomis aptarė įvairias bendradarbiavimo galimybių formas.

Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvas

2012 m. spalio 23 d. Viešojo administravimo ir teisės katedra bendradarbiaujant su Klaipėdos m. savivaldybė organizavo paskaitą apie jaunimo politiką ir jaunimo dalyvavimą savivaldoje. Paskaitą skaitė jaunimo reikalų koordinatorius Modestas Vitkus. Pranešėjas papasakojo apie jaunimo galimybes dalyvauti Klaipėdos m. savivaldoje, apie jaunimo veiklas Klaipėdos mieste. Po paskaitos studentai dalyvavo simuliaciniame žaidime ir siekė praktiškai pritaikyti įgytas žinias.

2012 m. spalio 10 d. Viešojo administravimo ir teisės katedra bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija organizavo diskusiją apie 2013 m. Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Diskusijoje dalyvavo užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Ministras pristatė Lietuvos planus, prioritetus, tikslus, kurioms Lietuva skirs pagrindinę dėmesį.

Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvas

2012 m. gegužės 07 d. Viešojo administravimo ir teisės katedra bendradarbiaujant su Europos Komisijos Lietuvos atstovybės organizavo paskaitą apie ES biudžetą ir fiskalinės drausmės sutartį. Paskaitą skaitė EK pranešėja politiniais klausimais Laima Pilukaitė. Pranešėja papasakojo apie ES biudžeto struktūrą, ES Sanglaudos politiką ir fiskalinės drausmės sutartį.

Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvas

2012 m. balandžio 16 d. Viešojo administravimo ir teisės katedra bendradarbiaujant su Valstybės kontrole organizavo paskaitą apie valstybės finansų kontrolę. Paskaitą skaitė Valstybės kontrolės 3-ojo audito departamento Klaipėdos skyriaus vedėja Rasa Rakauskienė. Auditorė papasakojo apie valstybės kontrolės raidą, finansinį (teisėtumo) auditą ir karjeros galimybės.

Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvas

2012 m. sausio 17 d. Kauno tardymo izoliatoriuje bausmių vykdymo sistemos pareigūnams vyko seminaras „Europos sąjungos dabartis ir ateitis“, kurį, pagal projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos kėlimas“Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-033, organizavo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir paskaitas skaitė Viešojo administravimo ir teisės katedros dėstytojas Dr. Jaroslav Dvorak. Seminaro metu buvo pristatyta Europos Sąjungos tapsmas ir ateities raidos perspektyvos, Europos Sąjungos institucijų sprendimų priėmimo ypatumai, Europos Sąjungos Sanglaudos politikos formavimas ir įgyvendinimas bei Europos Sąjungos saugumo, gynybos ir socialinė politika, teisės taikymo pavyzdžiai.

Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvas

2011 metais lapkričio mėn. KU SMF Viešojo administravimo ir teisės katedros dėstytojai dalyvavo moksleivių projekto „Mokomasis Europos Parlamentas“ regioninėje sesijoje. Viešojo administravimo ir teisės katedros dėstytojai diskutavo su moksleiviais Europos Sąjungos užsienio reikalų klausimais.

Viešojo administravimo ir teisės katedros archyvas

Dr. Jaroslav Dvorak pateikė MEP Užsienio reikalų komiteto nariams informaciją, kurią moksleiviai turėjo galimybę panaudoti rengiant Rezoliuciją dėl Bendros užsienio ir saugumo politikos.