LT   |   EN      Mano KU   |   
                              QR Dėstytojai / Kontaktai Moksliniai interesai
Prof. dr. Linutė Juškevičienė

El. paštas juskevic9@yahoo.com

 • viešoji valdysena
 • aukštojo mokslo politika ir valdymas
 • socialinių mokslinių tyrimų metodologija
riekasius Doc. dr. Remigijus Riekašius

El. paštas remigijus.riekasius@gmail.com

 • viešojo valdymo reforma
 • vietos savivalda
 • politinis dalyvavimas
  Doc. dr. Jaroslav Dvorak

El. paštas jaroslav.dvorak@ku.lt

 • viešųjų paslaugų teikimo modeliai
 • viešosios politikos vertinimo modeliai
 • įrodymų pagrįsta politika
 • korupcijos prevencija
 • ES Sanglaudos politikos įgyvendinimas ir vertinimas
Mantas Duda Lekt. Mantas Dūda

El. paštas dudamantas@yahoo.com

 • viešojo ir privataus sektorių partnerystė
 • viešojo administravimo teorijos
 • darni plėtra
 • elektroninė valdžia
 • elektroninė demokratija
Doc. dr. Valentina Burkšienė

El. paštas valentina@inkarokaimas.lt

 • darnus vystymasis
 • viešojo sektoriaus administravimas
 • turizmo ekonomika
 • organizacinis mokymasis ir žinių kūrimas
Normante Lekt. Inga Normantė

El. paštas inga.normante@gmail.com

 • viešojo valdymo reformos
 • viešosios paslaugos
Lekt. dr. Edita Stumbraitė-Vilkišienė
(vaiko priežiūros atostogose)El. paštas dr.stumbraite@gmail.com
 • piliečių dalyvavimas valdyme
 • viešųjų paslaugų teikimas
 • piliečių pasitenkinimo tyrimai
 • NVO veiklos galimybės
 • valstybės tarnyba
 • piliečių ir valdžios institucijų santykiai
 granickas_foto_destym Lekt. dr. Vaidotas Granickas

El. paštas vaidotas.granickas@dest.smk.lt

 • darbo ginčai
 • darbo apmokėjimas ir jo organizavimas
 • drausminė darbuotojo atsakomybė
 • darbo sutarties nutraukimas
 • ES darbo teisė
 burb Lekt. Gabriele Burbulytė-Tsiskarishvili

El. paštas gabriele.burbulyte@gmail.com

 • regioninė politika
 • regionistika, regioninis planavimas ir valdymas
 • vietos savivalda
Asist. Rasa Tirylytė-Zelenina

El. paštas rasa.zelenina@gmail.com

 •  verslo teisė
 • juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė
 • tarptautinė jūrų teisė
 • tarptautiniai santykiai
Statneckyte Dokt. Simona Statneckytė

El. paštas s.statneckyte@gmail.com

 • decentralizacija
 • viešojo valdymo reformos
 • europeizacijos procesai
 • valstybės tarnyba
Doc. dr. Eduardas Spiriajevas

El. paštas
geostudijos@gmail.com
Tel. (8 46)  39 86 74
Mob. 8 685 48236

 

 • turizmo geografija
 • ekonominė geografija
 • turizmo plėtros regioniniai skirtumai
 • pasienio regionų socialinė ekonominė geografija
 • GIS metodai socialiniuose tyrimuose
Lekt. Angelė Pakamorienė

El. paštas
pakamoriene@gmail.com

 • transporto geografija
 • jūrų transportas ir uostų veikla
Lekt. Laimonas Beteika

El. paštas
laimonasbeteika@gmail.com

 • miesto geografija
 • aptarnavimo ir paslaugų geografija
Prof. dr. Angelija Bučienė

El. paštas
angelijab@gmail.com

 • geosferos ir gamtiniai procesai
 • Lietuvos gamtinė geografija
 • kraštovaizdžio ekologija ir geografija
 • jūrų ūkio geografija
 • Baltijos šalių socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė geografija
 • Baltijos regiono darnios plėtros problematika
Doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė
(Socialinių mokslų fakulteto prodekanė)El. paštas verkuleviciute.daiva@gmail.com
 • gyvenimo lygio, gyvenimo kokybės, socialinių reiškinių teritoriniai tyrimai
Lekt. dr. Aleksandra Batuchina
(vaiko priežiūros atostogose)El. paštas Aleksandra.ro@gmail.com
 • migracija
 • grįžtamoji migracija
 • sveikatos geografija
 • politinė geografija
 • trečiųjų šalių gyventojų (piliečių) migracijos
cepiene
Asist. Erika Čepienė
 • kaimo geografija
 • kaimo gyvenamųjų vietovių tyrimai
nuotrauka_irma_spiriajeviene-resized Lekt. dr. Irma Spiriajevienė

El. paštas spiriajeviene@gmail.com

 • visuomenės elgesio geografija
 • sveikatos geografija
Asist. Jelena Galinienė

El. paštas elenasynanovic@gmail.com]

 • urbanizuotų teritorijų klimatas
 • biometeorologija
 • klimatas, mikroklimatas
 • socioekonominių veiksnių analizė
 • ArcGis programinė įranga

Atvykstantys dėstytojai:

Prof. habil. dr. Sebastien Gadal
(Aix Marselio universitetas, Prancūzija)El. paštas sebastien.gadal@univ-amu.fr
 • miestų geografija
 • urbanizacija
 • metropolizacija
 • GIS nuotolinio atpažinimo metodika
Doc. dr. Arnaud Serry
(Le Havro universitetas, Prancūzija)El. paštas arnaud.serry@univ-lehavre.fr
 • jūrinis transportas ir uostų veikla
 • jūrinė ekonomika ir logistika
 • Baltijos jūros regiono erdvinė organizacija
Prof. dr. Sebastian Kinder
 • ekonominė geografija
 • regionų geografija