LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • Bendroji kartografija ir topografija
 • GIS studijos
 • Pasaulio socialinė-ekonominė geografija
 • Regionistika ir regioninių tyrimų metodai
 • Visuomeninės geografijos teorija ir metodologija
 • Rekreacijos ir turizmo geografija
 • Tolimoji praktika

El. p. geostudijos@gmail.com

Tel. 8 46 398 674

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvos ir Baltijos šalių pakrančių regionų socialinė ir ekonominė geografija

Turizmo geografija ir turizmo plėtros procesai pasienio regionuose

Miestų socialinė ir ekonominė geografija

GIS taikymas socialiniuose tyrimuose

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos gamtinė geografija
 • Landšaftų ekologija
 • Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka
 • Geosferos ir gamtiniai procesai
 • Jūrų ūkio geografija
 • Regionų vystymasis

El. p. angelijab@gmail.com

Tel nr. 8 46 398 674

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Baltijos jūros regiono darnios plėtros problemos ir sprendimai

Kraštovaizdžio geografija ir ekologija

Integruotas pajūrio regiono ir jūrų ūkio sektoriaus tvarkymas

Dėstomi dalykai:

 • Europos Sąjungos geografija
 • Lietuvos socialinė ekonominė geografija
 • Specialioji praktika

El. p. daiva.verkuleviciute-kriukiene@ku.lt

Tel. 8 46 398 607

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 15.30-16.30 val., 109 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių ir ekonominių procesų teritorinė analizė

Gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės teritoriniai tyrimai

Dėstomi dalykai:

 • Elgesio geografija
 • Sveikatos geografija
 • Kokybinių tyrimų metodai visuomeninėje geografijoje

El. p. spiriajeviene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Visuomenės elgesio geografiniai skirtumai

Mitybos geografija

Socialinių tyrimų metodologija

Dėstomi dalykai:

 • Transporto ir komunikacijų geografija
 • Ekonominė geografija (ūkio šakos)
 • Lietuvos socialinė ir ekonominė geografija

El. p. pakamoriene@gmail.com

KONSTULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Geografijos didaktika

Geografijos edukologija

Pasaulio socialinė ir ekonominė geografija

Plėtros geografija

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų geografija
 • Kaimo geografija

El. p. erikacepiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Kaimų raida ir vystymasis

Socialiniai ir ekonominiai kaimų raidos ypatumai

Kaimo gyvenamųjų vietovių tyrimai

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Kuruojamos studijų programos ir jų tinkleliai

Nuo 2018 m. liepos mėn. 1 d. įgyvendinant Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto restruktūrizacijos planą, Socialinės geografijos katedra buvo reorganizuota į Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centrą.

Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro programos bei
Visuomenines geografijos magistro programos dėstytojų kolektyvas
Nuotraukos autorius: Rita Gorodeckienė
Logotipo autorė Andžela Šlušnytė
Logotipo autorė Andžela Šlušnytė

Šiame puslapyje esate neatsitiktinai. Tikėtina, kad renkatės, kur studijuoti. Kokios bebūtų Jūsų paieškos, profesionali Klaipėdos universiteto geografijos dėstytojų komanda pasiruošusi dirbti su Jumis.

Siūlome rinktis pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą Socialinė ekonominė geografija ir regionistika, kurios apimtis – 180 ECTS kreditų. Nuolatinių studijų trukmė – 3 metai, o ištęstinių studijų – 4 metai. Tai yra klasikinė studijų programa, kuri vykdoma nuo 1995 metų. Studentai dalyvauja mokomojoje praktikoje (Lietuvoje), tolimojoje praktikoje (užsienyje) ir specialiojoje praktikoje (Lietuvoje).

Siekiantiems gilesnių ir specializuotų žinių bei geoinformacinių kompetencijų, siūlome rinktis antrosios pakopos (magistro) studijų programą Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas, kurios apimtis – 90 ECTS kreditų. Studijų vakariniu tvarkaraščiu trukmė – 1,5 metų. Tai yra atnaujinta studijų programa, taikomi inovatyvūs visuomenės geografijos mokymo metodai bei didelis dėmesys skiriamas darbui su Geografinės informacijos sistemomis (GIS).

2019 m. priėmimo metu bakalauro studijų kursas formuojamas nuo 8 studentų, o magistro studijų kursas nuo 6 studentų. Abi programos įtrauktos į Lietuvoje vykdomų unikalių studijų programų sąrašą. Programos priklauso Visuomeninės geografijos studijų krypčiai. Klaipėdos universitetas – tai vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje vykdomos Visuomeninės geografijos krypties bakalauro ir magistro studijų programos.

Bakalauro ir magistro programos tarptautinių ekspertų yra akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įkurta GIS laboratorija, kurios paskirtis – stiprinti visuomeninės geografijos mokslo taikymą praktikoje, studentai mokomi sudaryti žemėlapius, dirbti su GPS įranga, modeliuoti ir analizuoti geografinius duomenis. Laboratorija gali naudotis ir kitų studijų programų studentai. 

Taip pat:

 • galite rinktis studijas pagal ERASMUS+ programą viename iš Klaipėdos universiteto užsienio universitetų partnerių (gaunate stipendiją gyvenimo ir kelionės išlaidoms);
 • galite rinktis praktiką užsienyje pagal ERASMUS+ programą (gaunate stipendiją gyvenimo ir kelionės išlaidoms);
 • studijuojantys Socialinę ekonominę geografiją ir regionistiką, dalyvauja mokomojoje, specialiojoje praktikose, vyksta į tolimąją praktiką užsienyje (KU lėšomis);
 • galite dalyvauti geografinėse išvykose, žygiuose, ekspedicijose;
 • galite įsitraukti į įgyvendinamų regioninės plėtros projektų veiklas, dalyvauti vasaros mokyklose;
 • turite galimybę atlikti praktiką ministerijose, savivaldybėse, valstybės valdomose įmonėse arba privačiose įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose;
 • už savo studijų, mokslinius, sportinius ir kt. pasiekimus galite gauti įvairias Universiteto ir rėmėjų (socialinių partnerių) siūlomas stipendijas;
 • esate kviečiami prisijungti prie Universitete veikiančių sporto ir saviraiškos klubų savirealizacijai;
 • gaunate puikias galimybes atlikti mokslinius tyrimus, pristatyti savo tyrimus, idėjas konferencijose;
 • baigę bakalauro studijas galite stoti į magistrantūros studijas.

Informaciją parengė doc. dr. Eduardas Spiriajevas

El. p. geostudijos@gmail.com