LT   |   EN      Mano KU   |   

Centro vadovė                                        Jūratė Derukaitė

Dėstomi dalykai:  

  • Lietuvių kalba ir kultūra (kitakalbiams)
  • Ispanų kalba

Moksliniai interesai:

  • Kalbų mokymas
  • Lyginamoji kalbotyra
  • Vertimas        CV

Konsultacijos nuotolinio darbo metu:

  • Dėl susitikimo tartis telefonu arba el. paštu.

Kontaktai

S. Nėries g. 5, 305 kab.                  8 (46) 398544                                  polyglosia@gmail.com

Centro administratorė                             Ramunė Valeikienė

Konsultacijos nuotolinio darbo metu:

  • Dėl susitikimo tartis telefonu arba el. paštu.

Kontaktai

S. Nėries g. 5, 305 kab.                  8 (46) 398529                                  lukc.shmf@ku.lt