LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Lituanistikos ir užsienio kalbų centras

Dėstomi dalykai:  

Lietuvių kalba ir kultūra (kitakalbiams)

Ispanų kalba

8 (46)  39 85 44
mailto:polyglosia@gmail.com

S. Nėries g. 5, 305 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lyginamoji kalbotyra

Vertimas

Lyginamosios kultūrų studijos

Dėstomi dalykai:

  • Rusų kalba A1(1)
  • Rusų kalba A1(2)
  • Rusų kalba A2(1)
  • Rusų kalba A2(2)
  • Rusų kalba B1(1)
  • Rusų kalba B1(2)
  • Rusų kalba B2(1)
  • Rusų kalba B2(2)

8 (46)  39 85 29
aleksejeva@mail.ru
S. Nėries g. 5, 305 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Užsienio kalbų dėstymo metodikos

Lituanistikos ir užsienio kalbų centras – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto padalinys, apimantis  ir pedagoginę, ir edukacinę, ir komercinę veiklą, palaikantis ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, diplomatinėmis atstovybėmis,  atviras miesto ir šalies bendruomenei bei bendradarbiavimui.