LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Centrai » Lituanistikos ir užsienio kalbų centras

Dėstomi dalykai:  

Lietuvių kalba ir kultūra (kitakalbiams)        Ispanų kalba

Moksliniai interesai

Lyginamoji kalbotyra    Vertimas

8 (46)  39 85 44
polyglosia@gmail.com
S. Nėries g. 5, 305 kab.

Dėstomi dalykai:

Rusų kalba A1(1)-B2(2)

8 (46)  39 85 29
aleksejeva@mail.ru
S. Nėries g. 5, 305 kab.

Moksliniai interesai

Užsienio kalbų dėstymo metodikos

8 (46)  39 85 29
lukc.shmf@ku.lt
S. Nėries g. 5, 305 kab.

Lituanistikos ir užsienio kalbų centras – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto padalinys, apimantis  ir pedagoginę, ir edukacinę, ir komercinę veiklą, palaikantis ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, diplomatinėmis atstovybėmis,  atviras miesto ir šalies bendruomenei bei bendradarbiavimui.