LT   |   EN      Mano KU   |   
Startuoja projektas, skirtas žaliojo augimo kompetencijų didinimui

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedra, kaip pagrindiniai projekto partneriai, pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „SB BRIDGE“, skirtą žaliojo augimo kompetencijų stiprinimui ir glaudesnio bendradarbiavimo tarp įmonių ir studentų skatinimui regionuose, patenkančiuose į Pietų Baltijos programos interesų lauką.

Š.m. spalio 8-9 d. į Klaipėdoje organizuotą projekto starto renginį rinkosi tarptautinio projekto „SB BRIDGE – Building bridges for green tech future“ partneriai iš visų Pietų Baltijos programos šalių: Danijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos. Suburtas solidus partnerių tinklas (6 projekto partneriai ir 15 asocijuotų partnerių) apima ne tik universitetus, bet ir savivaldybes, verslo inkubatorius, tematinius klasterius bei konsultacines įmones, padedančias jauniems žmonėms kurti startuolius žaliojo ir mėlynojo augimo srityse. Projekto asocijuotais partneriais bus nemažai įmonių, dirbančių žaliojo augimo srityje, taipogi asociacijų, vienijančių šias įmones ir skatinančių tvarią bei mažiau taršią plėtrą. Iš Lietuvos projekte taipogi dalyvaus šios organizacijos: Klaipėda ID, Lietuvos inovacijų centras ir Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė.

Projekto įgyvendinimo metu tarptautinio bendradarbiavimo dėka visose dalyvaujančiose šalyse jaunimui bus organizuojamos tematinės kompetencijų didinimo stovyklos žaliojo augimo srityse, vyks technologinės olimpiados, idėjų generavimo ir sprendimų modeliavimo sesijos. Taip pat bus sukurta tematinė internetinė svetainė su el.darbo paieškos ir pasiūlos moduliu. Žaliojo augimo tematikose veikiančioms įmonėms bus sukurta galimybė tiesiogiai sutikti ir pabendrauti su darbo ieškančiais jaunais žmonėmis, turinčiais žinių ir gebėjimų dirbti ir taip prisidėti prie žaliųjų technologijų diegimo konkrečiuose verslo sprendimuose.

Projekto starto renginyje šiltą sveikinimo žodį susirinkusiems tarė prof. dr. Antanas Bučinskas, palinkėdamas visiems kartu spręsti iškylančius šio regiono tvarumo bei žaliojo augimo iššūkius. Ekonomikos katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Juščius sveikinimo kalboje ir plenariniame pranešime akcentavo organizacijų socialinės atsakomybės principus, skirtingų institucijų darbo bendram labui poreikį, išskyrė pagrindinius ekonominius, aplinkos ir socialinius įtakos veiksnius, taip pademonstruodamas žaliojo augimo tematines tyrimų sritis ir projekto idėjos aktualijas. Projekto vadovė doc. dr. Rasa Viederytė projekto partneriams  pristatė projekto idėjos generavimo istoriją, sėkmingus Seed money projekto „BRIDGE“ rezultatus, pristatė projekto veiklų struktūrą ir pakvietė bendram darbui tolesnėse projekto atidarymo darbinėse sesijose.

Projekto starto renginyje taipogi dalyvavo ir pagrindines projekto administravimo ir finansavimo taisykles pristatė Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato atstovės Jennifer Billowie ir Anna Siroco.

Svečiai taip pat buvo pakviesti tematiniam vizitui po Klaipėdos uosto akvatoriją laivu. Vizito metu informaciją apie uosto įmones ir uosto žaliųjų technologijų plėtros perspektyvas pristatė Lietuvos valstybinio jūrų uosto direkcijos Tarptautinių ryšių ir protokolo vadovė Kristina Gontier.

Pasak projekto vadovės R. Viederytės, projektu didžiausią naudą gaus ne tik Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentai, bet ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto jaunimas, besidomintis žaliosiomis technologijomis, mažiau taršia aplinka ir tvariais socialinės bei ekonominės aplinkos gerinimo sprendimais.