LT   |   EN      Mano KU   |   

Asmeninį paskaitų tvarkaraštį galite stebėti ir naujai įdiegtoje Paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje (KU PTIS http://istc.ku.lt/ptis).
Prisijungiantys studentai arba dėstytojai, kurie Virtualiojoje mokymosi aplinkoje (VMA http://vma.ku.lt) jungiatės vardas.pavarde vardu, prie KU PTIS junkitės tais pačiais duomenimis. Likusieji, kurie neturite vardas.pavarde prisijungimo vardo, kreipkitės paskaitu.tvarkarasciai@ku.lt paštu dėl prieigos suteikimo.

2017/2018 s. m. rudens semestro tvarkaraščiai

Dėmesio! Studijų tvarkaraščiai nėra galutiniai.