LT   |   EN      Mano KU   |   

PRAKTIKĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI IR BENDROSIOS PRAKTIKOS NUOSTATOS

Praktika – tai Universiteto integrali studijų programų sudedamoji dalis. Praktikos tikslas – įtvirtinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius, įgytus studijuojant.

Praktikos organizavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką bei praktikos organizavimo procese dalyvaujančių asmenų funkcijas reglamentuoja Klaipėdos universiteto Rektoriaus 2009-09-15 įsakymu  Nr.1-003 patvirtinta „Klaipėdos universiteto studentų praktinio mokymo(-si) tvarka“ ir priedai:

bei Socialinių mokslų fakulteto Tarybos 2011-11-23 nutarimu Nr. 45 S-8 patvirtintas  „Socialinių mokslų fakulteto studentų praktinio mokymo(-si) organizavimo tvarkos aprašas“.

Praktikos organizavimo, priežiūros tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – Universiteto, praktikos institucijos ir studento Trišalė praktinio mokymo sutartis. Jums tinkančią sutartį rasite pagal savo studijų programą skyriuje „PRAKTIKA PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS“.

Praktikų atlikimo galimybę Lietuvoje numato dvišalės Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo su Lietuvos institucijomis sutartys, kuriose numatyta galimybė atlikti praktiką.

Siekiant tobulinti studijų procesą rengiant specialistus, sukuriant sąlygas praktikai atlikti bei gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdoma studentų anketinė apklausa apie praktikos instituciją (anketos forma), kurioje studentas (ai) atliko praktiką. Apklausa atliekama du kartus kiekvienais studijų metais  rudens bei pavasario semestruose, kuriuose yra numatytos praktikos.

Studentų praktikos tvarkaraštis 2018-2019 m. m.

Ekonomikos studijų praktikos programa

Bendra praktikos atlikimo tvarka.

Praktikos tikslą, užduotis Jūs rasite pateiktuose „Bendruose praktikos atlikimo reikalavimuose (praktikos programa)“. Praktikos laiką rasite prisegtame tvarkaraštyje.

Praktikos atlikimo vietas studentai susiranda patys, tarpininkaujant Fakulteto praktikos vadovei bei katedros praktinio mokymo vadovui. Pasiūlymų galite rasti:

 • Fakulteto svetainėje (Studentų praktika, Studentų praktikų ir karjeros duomenų bankas);
 • Fakulteto praktikų skelbimų lentoje;
 • KU Karjeros centro tinklapyje;
 • Kituose Lietuvos ir užsienio praktikos vietų paieškų informaciniuose tinklalapiuose;
 • Padės panaršymas po Lietuvos Universitetų, kolegijų, karjeros centrų svetaines.

Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki praktikos pradžios, Fakulteto praktikos vadovė ir katedros praktinio mokymo vadovas pakviečia studentus į praktikos instruktažą, kurio metu aptariami visi klausimai susiję su praktika.

Fakulteto praktikos vadovė organizuoja reikiamų dokumentų rengimą (žr. dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios), jų registravimą, tarpininkauja praktikos vietų paieškoje, kontroliuoja praktikos eigą. Šiais klausimais prašome kreiptis į Fakulteto praktikos vadovę Milda Juščienę 217 (3) kab. tiesiogiai arba tel. (8 46) 398657, el. paštu: milda.jusciene@ku.lt

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios:

 • Trišalė sutartis (pildoma 3 egz.) ir Praktikos dienynas (pildoma 1 egz.). Parsisiųsti.
 • Fakulteto dekano tarpininkavimo raštas (1 egz., pildo SMF praktikos vadovė Milda Juščienė).

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti po praktikos atlikimo:

 • Praktikos ataskaita (rengiama 1 egz.). Rengiama pagal Praktikų  ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijas. Jas galite įsigyti KU knygyne adresu H. Manto g. 84.
 • Praktikos dienynas (1 egz.)
 • Apklausos anketa. Studentas užpildytą anketos formą turi pateikti per 10 d.d. po praktikos atlikimo SMF praktikos vadovei (217 kab.) arba atsiųsti el. paštu milda.jusciene@ku.lt.

  Fakulteto praktikos vadovės darbo laikas: 8:00-16:30 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:30 val.


Politikos mokslų studijų praktikos programa

Bendra praktikos atlikimo tvarka.

Praktikos tikslą, užduotis Jūs rasite pateiktuose „Bendruose praktikos atlikimo reikalavimuose (praktikos programa)“. Praktikos laiką rasite prisegtame tvarkaraštyje.

Praktikos atlikimo vietas studentai susiranda patys, tarpininkaujant Fakulteto praktikos vadovei bei katedros praktinio mokymo vadovui. Pasiūlymų galite rasti:

 • Fakulteto svetainėje (Studentų praktika, Studentų praktikų ir karjeros duomenų bankas);
 • Fakulteto praktikų skelbimų lentoje;
 • KU Karjeros centro tinklapyje;
 • Kituose Lietuvos ir užsienio praktikos vietų paieškų informaciniuose tinklalapiuose;
 • Padės panaršymas po Lietuvos Universitetų, kolegijų, karjeros centrų svetaines.

Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki praktikos pradžios, Fakulteto praktikos vadovė ir katedros praktinio mokymo vadovas pakviečia studentus į praktikos instruktažą, kurio metu aptariami visi klausimai susiję su praktika.

Fakulteto praktikos vadovė organizuoja reikiamų dokumentų rengimą (žr. dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios), jų registravimą, tarpininkauja praktikos vietų paieškoje, kontroliuoja praktikos eigą. Šiais klausimais prašome kreiptis į Fakulteto praktikos vadovę Milda Juščienę 217 (3) kab. tiesiogiai arba tel. (8 46) 398657, el. paštu: milda.jusciene@ku.lt

 

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios:

 • Trišalė sutartis (pildoma 3 egz.) ir Praktikos dienynas (pildoma 1 egz.). Atsisiųsti
 • Fakulteto dekano tarpininkavimo raštas (1 egz., pildo SMF praktikos vadovė Milda Juščienė).

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti po praktikos atlikimo:

 • Praktikos ataskaita (rengiama 1 egz.). Rengiama pagal Politikos mokslų nuolatinių arba ištęstinių studijų praktikos programas.
 • Praktikos dienynas (1 egz.)
 • Apklausos anketa. Studentas užpildytą anketos formą turi pateikti per 10 d.d. po praktikos atlikimo SMF praktikos vadovei (217 kab.) arba atsiųsti el. paštu milda.jusciene@ku.lt.

Politikos mokslų programos numatomi praktikų atlikimo terminai 2017/2018 mokslo metais

Praktikos laikas

Praktikos susiradimo data

Ataskaitų pateikimo data

Įvertinimų data

Nuolatinės studijos

2018-02-04 – 2019-03-29

(6 sem. 8 sav.)

Iki 2019 -01 -11

Iki 2018-04-15

Iki 2018-04-24

Ištęstinės studijos

2018-07-02 – 2018-12-03

(9 sem. 8 sav.)

Iki 2018-07-02 Iki 2018-12-21

Iki 2019-01-18

Fakulteto praktikos vadovės darbo laikas: 8:00-16:30 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:30 val.


Socialinės-ekonominės geografijos ir regionistikos studijų praktikos programa

Bendra praktikos atlikimo tvarka (taikoma specialiajai praktikai).

Praktikos tikslą, užduotis Jūs rasite pateiktuose „Bendruose praktikos atlikimo reikalavimuose (praktikos programa)“. Praktikos laiką rasite prisegtame tvarkaraštyje.

Praktikos atlikimo vietas studentai susiranda patys, tarpininkaujant Fakulteto praktikos vadovei bei katedros praktinio mokymo vadovui. Pasiūlymų galite rasti:

 • Fakulteto svetainėje (Studentų praktika, Studentų praktikų ir karjeros duomenų bankas);
 • Fakulteto praktikų skelbimų lentoje;
 • KU Karjeros centro tinklapyje;
 • Kituose Lietuvos ir užsienio praktikos vietų paieškų informaciniuose tinklalapiuose;
 • Padės panaršymas po Lietuvos Universitetų, kolegijų, karjeros centrų svetaines.

Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki praktikos pradžios, Fakulteto praktikos vadovė ir katedros praktinio mokymo vadovas pakviečia studentus į praktikos instruktažą, kurio metu aptariami visi klausimai susiję su praktika.

Fakulteto praktikos vadovė organizuoja reikiamų dokumentų rengimą (žr. dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios), jų registravimą, tarpininkauja praktikos vietų paieškoje, kontroliuoja praktikos eigą. Šiais klausimais prašome kreiptis į Fakulteto praktikos vadovę Milda Juščienę 217 (3) kab. tiesiogiai arba tel. (8 46) 398657, el. paštu: milda.jusciene@ku.lt

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios:

 • Trišalė sutartis (pildoma 3 egz.) ir Praktikos dienynas (pildoma 1 egz.). Parsisiųsti.
 • Fakulteto dekano tarpininkavimo raštas (1 egz., pildo SMF praktikos vadovė Milda Juščienė).

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti po praktikos atlikimo:

 • Praktikos ataskaita (rengiama 1 egz.). Rengiama pagal Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos nuolatinių arba ištęstinių studijų specialiosios praktikos programas.
 • Praktikos dienynas (1 egz.)
 • Apklausos anketa. Studentas užpildytą anketos formą turi pateikti per 10 d.d. po praktikos atlikimo SMF praktikos vadovei (217 kab.) arba atsiųsti el. paštu milda.jusciene@ku.lt.

 • Fakulteto praktikos vadovės darbo laikas: 8:00-16:30 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:30 val.


Vadybos studijų praktikos programa

Bendra praktikos atlikimo tvarka

Praktikos tikslą, užduotis Jūs rasite pateiktuose „Bendruose praktikos atlikimo reikalavimuose (praktikos programa)“. Praktikos laiką rasite prisegtame tvarkaraštyje.

Praktikos atlikimo vietas studentai susiranda patys, tarpininkaujant Fakulteto praktikos vadovei bei katedros praktinio mokymo vadovui. Pasiūlymų galite rasti:

 • Fakulteto svetainėje (Studentų praktika, Studentų praktikų ir karjeros duomenų bankas);
 • Fakulteto praktikų skelbimų lentoje;
 • KU Karjeros centro tinklapyje;
 • Kituose Lietuvos ir užsienio praktikos vietų paieškų informaciniuose tinklalapiuose;
 • Padės panaršymas po Lietuvos Universitetų, kolegijų, karjeros centrų svetaines.

Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki praktikos pradžios, Fakulteto praktikos vadovė ir katedros praktinio mokymo vadovas pakviečia studentus į praktikos instruktažą, kurio metu aptariami visi klausimai susiję su praktika.

Fakulteto praktikos vadovė organizuoja reikiamų dokumentų rengimą (žr. dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios), jų registravimą, tarpininkauja praktikos vietų paieškoje, kontroliuoja praktikos eigą. Šiais klausimais prašome kreiptis į Fakulteto praktikos vadovę Milda Juščienę 217 (3) kab. tiesiogiai arba tel. (8 46) 398657, el. paštu: milda.jusciene@ku.lt

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios:

 • Trišalė sutartis (pildoma 3 egz.) ir Praktikos dienynas (pildoma 1 egz.). Parsisiųsti.
 • Fakulteto dekano tarpininkavimo raštas (1 egz., pildo SMF praktikos vadovė Milda Juščienė).

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti po praktikos atlikimo:

 • Praktikos ataskaita (rengiama 1 egz.). Rengiama pagal Vadybos profesinės praktikos nuolatinių arba ištęstinių studijų programas bei Vadybos profesinės praktikos metodines rekomendacijas.
 • Praktikos dienynas (1 egz.)
 • Apklausos anketa. Studentas užpildytą anketos formą turi pateikti per 10 d.d. po praktikos atlikimo SMF praktikos vadovei (217 kab.) arba atsiųsti el. paštu milda.jusciene@ku.lt.

 • Fakulteto praktikos vadovės darbo laikas: 8:00-16:30 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:30 val.


Viešojo administravimo studijų programa

Bendra praktikos atlikimo tvarka

Praktikos tikslą, užduotis Jūs rasite pateiktuose „Bendruose praktikos atlikimo reikalavimuose (praktikos programa)“. Praktikos laiką rasite prisegtame tvarkaraštyje.

Praktikos atlikimo vietas studentai susiranda patys, tarpininkaujant Fakulteto praktikos vadovei bei katedros praktinio mokymo vadovui. Pasiūlymų galite rasti:

 • Fakulteto svetainėje (Studentų praktika, Studentų praktikų ir karjeros duomenų bankas);
 • Fakulteto praktikų skelbimų lentoje;
 • KU Karjeros centro tinklapyje;
 • Kituose Lietuvos ir užsienio praktikos vietų paieškų informaciniuose tinklalapiuose;
 • Padės panaršymas po Lietuvos Universitetų, kolegijų, karjeros centrų svetaines.

Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki praktikos pradžios, Fakulteto praktikos vadovė ir katedros praktinio mokymo vadovas pakviečia studentus į praktikos instruktažą, kurio metu aptariami visi klausimai susiję su praktika.

Fakulteto praktikos vadovė organizuoja reikiamų dokumentų rengimą (žr. dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios), jų registravimą, tarpininkauja praktikos vietų paieškoje, kontroliuoja praktikos eigą. Šiais klausimais prašome kreiptis į Fakulteto praktikos vadovę Milda Juščienę 217 (3) kab. tiesiogiai arba tel. (8 46) 398657, el. paštu: milda.jusciene@ku.lt

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios:

 • Trišalė sutartis (pildoma 3 egz.) ir Praktikos dienynas (pildoma 1 egz.). Parsisiųsti  (nuolatinės studijos; ištęstinės studijos)
 • Fakulteto dekano tarpininkavimo raštas (1 egz., pildo SMF praktikos vadovė Milda Juščienė).

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti po praktikos atlikimo:

 • Praktikos ataskaita (rengiama 1 egz.). Rengiama pagal Viešojo administravimo nuolatinių arba ištęstinių studijų praktikos programas.
 • Praktikos dienynas (1 egz.)
 • Apklausos anketa. Studentas užpildytą anketos formą turi pateikti per 10 d.d. po praktikos atlikimo SMF praktikos vadovei (217 kab.) arba atsiųsti el. paštu milda.jusciene@ku.lt.

 • Fakulteto praktikos vadovės darbo laikas: 8:00-16:30 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:30 val.


Žurnalistikos studijų praktikos programa

Bendra praktikos atlikimo tvarka

Praktikos tikslą, užduotis Jūs rasite pateiktuose „Bendruose praktikos atlikimo reikalavimuose (praktikos programa)“. Praktikos laiką rasite prisegtame tvarkaraštyje.

Praktikos atlikimo vietas studentai susiranda patys, tarpininkaujant Fakulteto praktikos vadovei bei katedros praktinio mokymo vadovui. Pasiūlymų galite rasti:

 • Fakulteto svetainėje (Studentų praktika, Studentų praktikų ir karjeros duomenų bankas);
 • Fakulteto praktikų skelbimų lentoje;
 • KU Karjeros centro tinklapyje;
 • Kituose Lietuvos ir užsienio praktikos vietų paieškų informaciniuose tinklalapiuose;
 • Padės panaršymas po Lietuvos Universitetų, kolegijų, karjeros centrų svetaines.

Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki praktikos pradžios, Fakulteto praktikos vadovė ir katedros praktinio mokymo vadovas pakviečia studentus į praktikos instruktažą, kurio metu aptariami visi klausimai susiję su praktika.

Fakulteto praktikos vadovė organizuoja reikiamų dokumentų rengimą (žr. dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios), jų registravimą, tarpininkauja praktikos vietų paieškoje, kontroliuoja praktikos eigą. Šiais klausimais prašome kreiptis į Fakulteto praktikos vadovę Milda Juščienę 217 (3) kab. tiesiogiai arba tel. (8 46) 398657, el. paštu: milda.jusciene@ku.lt

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti iki praktikos pradžios:

 • Trišalė sutartis (pildoma 3 egz.) ir Praktikos dienynas (pildoma 1 egz.). Parsisiųsti.
 • Fakulteto dekano tarpininkavimo raštas (1 egz., pildo SMF praktikos vadovė Milda Juščienė).

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti po praktikos atlikimo:

 • Praktikos ataskaita (rengiama 1 egz.). Rengiama pagal Žurnalistikos studijų praktinio mokymo programą.
 • Praktikos dienynas (1 egz.)
 • Apklausos anketa. Studentas užpildytą anketos formą turi pateikti per 10 d.d. po praktikos atlikimo SMF praktikos vadovei (217 kab.) arba atsiųsti el. paštu milda.jusciene@ku.lt.

 • Fakulteto praktikos vadovės darbo laikas: 8:00-16:30 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:30 val.


Laisvu nuo paskaitų metu, studentai gali atlikti savarankišką praktiką ir taip įgyti daugiau praktinių gebėjimų.

Šią praktiką gali atlikti pažangūs  prašymo pateikimo metu neturintys akademinių skolų studentai, kurių mokymosi vidurkis ne mažiau 8 balų.

Savarankiškos praktikos vieta ir laikas derinami su Fakulteto praktikos vadove Milda Juščiene  217 (3) kab.  tel. (8 46) 398657, el. paštas milda.jusciene@ku.lt

Savarankiškos praktikos dokumentai:

Savarankiška praktika atliekama tik Lietuvoje. Ji  nėra studijų programos dalis, todėl ji nevertinama, neskiriamas praktikos vadovas ir nereikia rašyti praktikos ataskaitos.

Fakulteto praktikos vadovės darbo laikas: 8:00-16:30 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:30 val.

Socialinių mokslų fakultete puoselėjamos tarptautiškumo idėjos: jeigu studentai  nori tobulėti pasisemti vertingos profesinės patirties užsienio šalies įmonėse ar organizacijose – gali dalyvauti  ERASMUS+ praktikos  programoje.

Klaipėdos universiteto studentų praktikų užsienyje pagal Erasmus+ programą taisyklės

Rekomenduojama pradėti tvarkyti praktikos dokumentus bent 3 mėn. iki praktikos laikotarpio pradžios.

Studentai gali dalyvauti Erasmus+ programoje 12 mėnesių, nepriklausomai nuo mobilumų skaičiaus ir rūšies (studijos ar praktika), per vieną studijų pakopą.

Pateikiami atrankos dokumentai Erasmus+ studentų praktikai:

Dokumentai, kuriuos reikia užpildyti po Erasmus+ praktikos užbaigimo:

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus+ praktikos mobilume.

Atrankos kriterijai:

 • mokymosi rezultatai;
 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios (tikrinama testu)

Tinkamos ir netinkamos įmonės bei organizacijos:

Studentas / absolventas Erasmus+ praktikos mobilumui gali vykti į aukštojo mokslo instituciją (AMI), turinčią Erasmus aukštojo mokslo chartiją, arba įmonę / organizaciją, esančią bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija).

Praktika negali vykti AMI, įmonėse / organizacijose, esančiose Lietuvoje arba studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence), taip pat ES institucijose bei agentūrose (žr. išsamų sąrašą).

Erasmus+ praktikos laikotarpis

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 12 mėnesių (1 mėn. – 30 d.). Kiekvienos pakopos studijų studentas turi galimybę 12 mėn. panaudoti studijoms ir praktikai pagal Erasmus+ mobilumo programą.

Erasmus+ praktikos stipendija

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas ir išvykstantis pagal Erasmus+ praktikų programą, gauna Erasmus+ stipendiją, kuri skiriama kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau ji nepadengia visų su mobilumu patirtų išlaidų. Taip pat studentai gali vykti atlikti praktiką su Erasmus+ „Nuline stipendija“ – tai reiškia, kad jiems neskiriamas Erasmus+ finansavimas, tačiau suteikiamas Erasmus studento statusas (ir visos su juo siejamos privilegijos / atsakomybės).

Studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais gali gauti papildomą finansavimą.

2015- 2016 AKADEMINIŲ METŲ ERASMUS+ PRAKTIKOS STIPENDIJŲ DYDŽIAI

Priimančioji šalis PRAKTIKŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 700
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 600
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės
Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 500

Kaip susirasti praktikos vietą?

Erasmus+ praktikos vietos pasiūlymai

Siekiant studentams palengvinti tinkamos Erasmus+ praktikai įmonės paieškas, žemiau yra talpinami galimų praktikos bazių pasiūlymai. Pasiūlymai gali būti gaunami iš partnerinių aukštojo mokslo institucijų, Švietimo mainų paramos fondo ar pačių įmonių, tad KU Studijų skyrius gali ir neturėti papildomos informacijos apie pasiūlymą. Todėl kilus klausimams dėl praktikos pobūdžio, turinio, sąlygų ir panašiai, rekomenduojame kreiptis kontaktais, nurodytais pačiame skelbime.

Dėl akademinės informacijos, atrankos sąlygų ar Erasmus+ stipendijos, prašome kreiptis el. paštu dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt, Studijų skyrius tel. 398950.

Rekomenduojame pradėti tvarkyti praktikos dokumentus bent 3 mėn. iki praktikos laikotarpio pradžios.

Absolventų praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo), tačiau dokumentai pildomi ne vėliau kaip 1 mėn. prieš baigiamojo darbo gynimą.

Visa informacija: http://www.partners4value.lt/

Tarptautinės praktikos vietos: http://www.partners4value.lt/praktikos-vietos/.  Prisijungimo duomenys skelbimams su spynele: vartotojo vardas – ku; slaptažodis – @Partners4ku893

Didelė dalis informacijos apie tarptautinės praktikos vietas ir kita informacija skelbiama socialiniame tinkle „Facebook“  https://www.facebook.com/partners4value/

Pateikiami atrankos dokumentai „Patirties partneriai“ absolventų praktikai:

Studentas/absolventas norėdamas kandidatuoti privalo pateikti:

 • Paraiška;
 • Gyvenimo aprašymas (CV) anglų kalba.

Ir vėliau šiuos dokumentus:

 • Priimančios įstaigos raštiškas patvirtinimas / Praktikos sutartis;
 • Studijų rezultatų nuorašas su akad. vidurkiu (viso studijų laikotarpio) (pažymą paruošia SMF dekanato sekretorė);
 • Katedros vedėjo rekomendacija;
 • Studento motyvacinis laiškas.

Dokumetai, kuriuos reikia užpildyti po „Patirties partnerių“ praktikos užbaigimo:

Visais klausimais dėl iniciatyvos „Patirties partneriai“ tarptautinių stažuočių/praktikų kreipkitės:

Inga Anulytė
Vyr. specialistė studentų karjerai
Studentų reikalų skyrius
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
Tel.: 846 398 976