LT   |   EN      Mano KU   |   
Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra

Dėstomi dalykai:

 • ES viešojo administravimo sistema
 • Viešieji finansai ir biudžetas
 • Korupcija ir jos prevencija
 • Tarpinstituciniai organizaciniai tinklai
 • Regionų programų vertinimas

El. p. jaroslav.dvorak@ku.lt

Tal. nr. 8 46 398675

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais  12.00-13.00 220 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

ES politika ir administravimas

Bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas)

Korupcija ir jos prevencija

Valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena

Programų vertinimas

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos viešojo adinistravimo sistema
 • Kokybės vadyba viešajame administravime
 • Darni organizacijų plėtra
 • Regioninės plėtros projektų ruošimas

El. p. valentina@inkarokaimas.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais  15.10-17.00 220 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Darnus vystymasis

Viešasis administravimas

Viešjų organizacijų vadyba

Kokybės vadyba

Regioninės plųėtro projektų vadyba

Turizmo vadyba

Dėstomi dalykai:

 • Teisė

El. p. vaidotas.granickas@dest.smk.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais  17.00-18.00 220 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Darbo sutartys

Darbo ginčai

Darbo teisės teorija

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo valdymo reformos
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime
 • Žmonių išteklių vadyba viešajame sektoriuje
 • Dalyvaujamoji valdysena regionuose

El. p. remigijus.riekasius@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais  9.15-10.00 220 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo valdymo reformos

Politinis dalyvavimas

Piliečių dalyvavimas viešajame valdyme

Dalyvaujamoji valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių mokslų tyrimo metodologija
 • Viešosios politikos analizė

El. p. juskevic9@yahoo.com

Dėl konsultacijos tartis el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Tyrimų metodologija

Socialinio teisingumo viešoji politika

Etikos valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Vietos savivaldos modeliai,
 • Viešųjų organizacijų administravimas
 • Regionų administravimas

El. p. gabriele.burbulyte@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 15.30-16.30 220 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Regioninė politika

Vietos savivalda

Visuomenės (gyventojų) dalyvavimas

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo administravimo įvadas
 • Valstybės tarnyba
 • Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

El. p. inga.normante@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais  9.00-10.00 220 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešųjų paslaugų teikimas

Piliečių dalyvavimas

Kooprodukcija

Viešųjų paslaugų kokybės matavimas

Dėstomi dalykai:

 • Elektroninė valdžia
 • Viešojo administravimo praktika

El. p. dudamantas@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais  11.00-12.00 220 kab.(lyginė savaitė)

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešojo administravimo teorijos

Darni plėtra

Elektroninė valdžia

Elektroninė demokratija.

Dėstomi dalykai:

 • Valstybės tarnyba
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime

El. p. dr.stumbraite@gmail.com

Dėl konsultacijos tartis el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Piliečių dalyvavimas valdyme

Viešųjų paslaugų teikimas

Piliečių pasitenkinimo tyrimai

NVO veiklos galimybės

Valstybės tarnyba

Piliečių ir valdžios institucijų santykiai

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo administravim etika

El. p. s.statneckyte@gmail.com

Dėl konsultacijų tartis el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Valstybės tarnyba

Europeizacijos procesai

Politikos mokslų krypries studijų programų vadovas

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinės minties istorija
 • Politinė filosofija
 • Saugumo politinės filosofijos problemos

El. p. siliauskas@gmail.com

Tel. nr. 8 46 39 86 73

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais  11.00-13.00 106 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos teorijos

Politinės minties istorija

Demokratizacijos procesai Lietuvoje 21 a.

Dėstomi dalykai:

 • Politinė sociologija
 • Vidaus saugumas
 • Lietuvos visuomenė ir politika

El. p. v.laurenas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais  13.30-14.30 106 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Politinė teorija

Postkomunizmo politinė sociologija

Žinių valdymas

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinė sistema
 • Nacinalinio saugumo strategijos
 • Strateginė komunikacija
 • Ryšiai su visuomene

El. p. Antanas.Bucinskas@ku.lt

Tel. nr. 8 46 39 86 51

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais  11.30-13.00 216 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Tarptautinė politika

Pilietinės visuomenės resursai Lietuvoje darnios plėtros kontekste

Socialinė politika, politika ir pedagogika

Strateginė komunikacija ir ryšiai su visuomene.

Dėstomi dalykai:

 • Tarptautinių santykių įvadas
 • Trečio pasaulio problemos
 • Europos politika
 • Lyginamoji politika
 • Nacionalinio saugumo istorija ir teorija
 • Nacionalinio saugumo transnacionalizacija
 • Europos geopolitika

El. p. serpetisk@gmail.com

Tel. nr. 8 46 39 86 63

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais  13.30-15.00 106 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių mokslų metodologija

Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų prieigos

Politinės komunikacijos disciplinos

Dėstomi dalykai:

 • Politinės technologijos
 • Politinės partijos ir ideologijos
 • Europos studijos
 • Politinis dalyvavimas
 • Valstybės teorijos

El. p. cesiulis@centras.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais  9.00-10.00 106 kab. (nelyginė savaitė)

MOKSLINIAI INTERESAI

Pilietinė visuomenė Lietuvoje ir jos problemos

Lietuvos partinės sistemos raida

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinė sistema
 • Europos integracija
 • ES bendroji užsienio ir saugumo politika

El. p. julius.zukas@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais  11.00-12.00 106 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Europos integracijos istorija

Klaipėdos krašto ir Baltijos jūros regiono socialinė ir ekonominė istorija

RF Kaliningrado srities socialinė politinė raida

Dėstomi dalykai:

 • Politikos mokslo įvadas
 • Praktika

El. p. alvydao@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 10.00-10.30  109 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos ir demokratizacijos