LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas » Struktūra » Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 12.00-13.30 233 kab.

Antradieniais 15.00-17.00

Trečiadieniais 16.00-17.00

Ketvirtadieniais 12.00-13.30

Dėstomi dalykai:

 • Bendroji kartografija ir topografija
 • GIS studijos
 • Pasaulio socialinė-ekonominė geografija
 • Regionistika ir regioninių tyrimų metodai
 • Ekonominė geografija
 • Visuomeninės geografijos teorija ir metodologija
 • Rekreacijos ir turizmo geografija
 • Tolimoji praktika

El. p. geostudijos@gmail.com

Tel. nr. 8 46 398 661

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvos ir Baltijos šalių pakrančių regionų socialinė ir ekonominė geografija

Turizmo geografija ir turizmo plėtros procesai pasienio regionuose

Miestų socialinė ir ekonominė geografija

GIS taikymas socialiniuose tyrimuose

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos gamtinė geografija
 • Landšaftų ekologija
 • Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka
 • Geosferos ir gamtiniai procesai
 • Jūrų ūkio geografija
 • Regionų vystymasis

El. p. angelijab@gmail.com

Tel nr. 8 46 398 661

Konsultacijų laikas ir vieta

Pirmadieniais 12.30-13.30 233 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Baltijos jūros regiono darnios plėtros problemos ir sprendimai

Kraštovaizdžio geografija ir ekologija

Integruotas pajūrio regiono ir jūrų ūkio sektoriaus tvarkymas

Dėstomi dalykai:

 • Europos Sąjungos geografija
 • Lietuvos socialinė ekonominė geografija
 • Specialioji praktika

El. p. daiva.verkuleviciute-kriukiene@ku.lt

Tel. nr. 8 46 398 607

Konsultacijų laikas ir vieta:

Penktadieniais 14.00-16.00 S. Nėries g. 5, 103 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių ir ekonominių procesų teritorinė analizė

Gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės teritoriniai tyrimai

Dėstomi dalykai:

 • Erdvinė statistika

El. p. ingrida.borisenko@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Erdvinės statistikos metodų taikymas duomenų prognozei

Geografinių informacinių sistemų ArcGIS, QGIS taikymas erdvinių duomenų analizei ir vizualizacijai žemėlapių pavidalu

Statististinių programų R, RStudio, SAP naudojimas duomenų analizei

Nuotolinio mokymo kursų sudarymas Moodle sistemos pagalba

Dėstomi dalykai:

 • Elgesio geografija
 • Sveikatos geografija
 • Kokybinių tyrimų metodai visuomeninėje geografijoje

El. p. spiriajeviene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Antradieniais 16.30-17.00 233 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Visuomenės elgesio geografiniai skirtumai

Mitybos geografija

Socialinių tyrimų metodologija

Dėstomi dalykai:

 • Geografinių atradimų ir idėjų raida
 • Paveldo geografija
 • Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka

El. p. klaidas.p@balticum-tv.lt

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Geografijos istorija

Istorinė geografija

Laivybos istorija

Gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdžiai

Gamtinis ir kultūrinis paveldas

Vakarų Lietuvos geografija ir istorija

Baltijos regiono geografija, kultūra, istorija

Dėstomi dalykai:

 • Transporto ir komunikacijų geografija
 • Ekonominė geografija (ūkio šakos)
 • Lietuvos socialinė ir ekonominė geografija

El. p. pakamoriene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Geografijos didaktika

Geografijos edukologija

Pasaulio socialinė ir ekonominė geografija

Plėtros geografija

Dėstomi dalykai:

 • GIS pagrindai
 • GIS studijos
 • Socialinės-ekonominės geografijos teorija ir metodologja
 • Paslaugų geografija
 • Urbanizacija ir miestų geografija

El. p. laimonasbeteika@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Miestų sociogeografiniai tyrimai

Geografinių tyrimų metodai

GIS taikymas socialiniuose tyrimuose

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų geografija
 • Kaimo geografija

El. p. erikacepiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 11.30-12.00 233 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Kaimų raida ir vystymasis

Socialiniai ir ekonominiai kaimų raidos ypatumai

Kaimo gyvenamųjų vietovių tyrimai

Kuruojamos studijų programos ir jų tinkleliai

Nuo 2016 metų liepos 1 d. įgyvendinant Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto restruktūrizacijos planą Socialinės geografijos bei Viešojo administravimo ir teisės katedros buvo sujungtos į vieną padalinį – Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedrą.

Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro programos bei
Visuomenines geografijos magistro programos dėstytojų kolektyvas
Nuotraukos autorius: Rita Gorodeckienė
Logotipo autorė Andžela Šlušnytė
Logotipo autorė Andžela Šlušnytė

Šiame puslapyje esate neatsitiktinai. Tikėtina, kad renkatės, kur studijuoti arba jau studijuojate. O galbūt ieškote darbuotojų savo įstaigai arba įmonei? Arba tiesiog domitės valstybės valdymo, regioninių tyrimų, regionų plėtros ir studijų klausimais? Domitės socialine ir ekonomine geografija? Geografinės informacijos sistemomis (GIS)? Kokios bebūtų Jūsų paieškos, profesionali Klaipėdos universiteto viešojo administravimo ir socialinės geografijos dėstytojų-ekspertų komanda visada pasirengusi patenkinti Jūsų smalsumą. Jei galvojate, kur studijuoti, tai Viešojo administravimo, Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro programos, o taip pat Regionų valdysenos ir Visuomeninės geografijos magistrantūros studijų programos yra puikus, ultra šiuolaikiškas pasirinkimas. Nuolatinė sąveika su darbdaviais ir socialiniais partneriai leido sukurti programas, kurios savo turiniu, kokybe, studijų metodais, prieinamumu ir formomis atitinka besikeičiančius Jūsų ir darbdavių poreikius. Profesionalių dėstytojų ir praktikų „tandemas“ užtikrina apsikeitimą inovatyviomis žiniomis, jų pateikimą ir dalijimąsi su Jumis. Studijos remiasi ne „sausomis“ teorijomis, o tikrais „realiais“ viešojo administravimo ir socialinės, ekonominės geografijos bei regionistikos studijų pavyzdžiais. Netiki? Šias studijas sėkmingai baigė daugiau nei tūkstantis absolventų ir jie tikrai neapsiriko. Šiandien jie dirba specialistais, viešosios politikos analitikais, ekspertais ir vertintojais, regioninės plėtros ekspertais, geografijos mokytojais, GIS specialistais, projektų vadovais, logistikos specialistais, turizmo ir rekreacijos vadybininkais, žemėtvarkininkais,  auditoriais ir kontrolieriais, valstybės tarnautojais. Kiti įkūrę savo verslus ir sėkmingai juos plėtoja. Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedra siūlo rinktis tokias studijų programas:

 

Pasirinkęs bent vieną iš siūlomų programų, gaunate įvairių papildomų galimybių ir naudų, kurios Jums tikrai patiks.

 • Galite rinktis studijas pagal ERASMUS+ programą viename iš Klaipėdos universiteto užsienio universitetų partnerių (gaunate stipendiją pragyvenimui ir kelionės išlaidoms);
 • Galite rinktis praktiką užsienyje pagal ERASMUS + programą (gaunate stipendiją pragyvenimui ir kelionės išlaidoms);
 • Studijuojantys Socialinę ekonominę geografiją ir regionistiką, dalyvauja mokomojoje, specialiojoje praktikose, o taip vyksta į Tolimąją praktiką užsienyje (KU lėšomis);
 • Dalyvauti geografinėse išvykose, žygiuose, ekspedicijose;
 • Įsitraukti į įgyvendinamų regioninės plėtros projektų veiklas, dalyvauti vasaros mokyklose;
 • Turite galimybę atlikti praktiką ministerijose, savivaldybėse, valstybės valdomose įmonėse arba privačiose įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose;
 • Už savo studijų, mokslinius, sportinius ir kt. pasiekimus galite gauti įvairias universiteto ir rėmėjų (socialinių partnerių) siūlomas stipendijas;
 • Esate kviečiami prisijungti prie universitete veikiančių sporto ir saviraiškos klubų savirealizacijai;
 • Gaunate puikias galimybes atlikti mokslinius tyrimus, pristatyti savo tyrimus, idėjas konferencijose;
 • Esate kviečiami dalyvauti vasaros mokyklose ir seminaruose;
 • Įgaunate puikią progą susipažinti ir kurti tinklaveiką su bendraminčiais iš visos Lietuvos;
 • Galite susipažinti su politikais, valstybės tarnautojais, verslininkais, įmonių vadovais.
 • Baigė bakalauro studijas įstoti į magistrantūros studijas.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. katedroje įkurta Geografinių informacijos sistemų (GIS) laboratorija. Laboratorijos tikslas – stiprinti visuomeninės geografijos mokslo taikymą praktikoje, studentai mokomi sudaryti žemėlapius, dirbti su GPS įranga, modeliuoti ir analizuoti geografinius duomenis.