LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinės geografijos ir regionistikos centras – projekto „Common Heritage of Curonian Lagoon: from Extraordinary to Familiar“ CROSS-HERITAGE partneris

 

 

 

Klaipėdos universitetas kaip projekto partneris įgyvendina projektą „Common Heritage of Curonian Lagoon: from Extraordinary to Familiar“ CROSS-HERITAGE (Nr. LT-RU-1-038), kurį finansuoja 2014–2020 m. Lietuvos–Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto pagrindinis partneris yra VšĮ „Kintai Arts“ (Šilutės rajonas), projekto partneriai Lietuvoje: Šilutės rajono savivaldybė, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras. Projekto partneriai Rusijos Federacijoje: Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Pasaulinio vandenyno muziejus ir Baltijos federacinis Imanuelio Kanto universitetas.

     Projekto tikslas – skatinti kultūros, edukacijos ir rekreacijos turizmo plėtotę Kuršių marių pakrančių ir pasienio regione, stiprinant bendro paveldo tapatybę ir puoselėti bendrus tradicinius amatus Kuršių marių Lietuvos ir Rusijos Federacijos pakrančių ir pasienio teritorijose. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti keturis uždavinius:

  1. sukurti naujus turizmo produktus ir paslaugas: pasienio vandens turizmo maršrutą, pasienio sausumos turizmo maršrutą, almanachą keliautojams po Kuršių marių regioną, supažindinant su bendru gamtos, kultūros ir istorijos paveldu;
  2. sukurti, atkurti ir pritaikyti infrastruktūrą tradicinių vėtrungių gamybai, keramikos dirbinių kūrimui ir kurėnų statymui ir įgyvendinti edukacines programas;
  3. ugdyti pasienio teritorijų amatininkų gebėjimus keičiantis patirtimis ir žiniomis, siekiant darnaus turizmo plėtros Kuršių marių regione;
  4. stiprinti tradicinių amatų ir bendro paveldo žinomumą visuomenėje.

Projekto veiklas Klaipėdos universitete įgyvendina:

doc. dr. Eduardas Spiriajevas – projekto vadovas,

doc. dr. Aleksandra Batuchina – projekto koordinatorė,

Renata Rudenčenko – projekto finansininkė,

lekt. Erika Čepienė – projekto tyrėja,

doc. dr. Irma Spiriajevienė – projekto tyrėja,

lekt. Angelė Pakamorienė – projekto tyrėja.

 

Projekto trukmė – 24 mėn. (pradžia nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d.)

Projekto biudžetas: 517 872 eurai.

 

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras – Turizmo geografijos studijų ir pasienio regionų plėtros lyderis Vakarų Lietuvoje!

 

Norėdami daugiau sužinoti apie Cross-Heritage projektą, rašykite adresu: borderlithuania@gmail.com

 

Informaciją parengė doc. dr. Eduardas Spiriajevas