LT   |   EN      Mano KU   |   
Šiemet jūrinių ekonomistų dėmesys skirtas Afrikos regionui

Š.m. rugsėjo 11-14 dienomis Kenijoje, Mombasoje, vyko Tarptautinės jūrinių ekonomistų asociacijos organizuota 26-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Tvari jūros, uostų ir logistikos pramonė aglomeruotoje ekonomikoje: kryptingai Mėlynojo augimo link“, kurioje dalyvavo ir mokslinį pranešimą skaitė Ekonomikos katedros docentė dr. Rasa Viederytė.

Ši konferencija buvo skirta jūrų pramonės tvaraus mėlynojo ir žaliojo augimo problematikai visame pasaulyje. Pagrindinės mokslinės diskusijos vyko šiomis tematikomis: a) Uostų, laivybos ir logistikos rinkų plėtra, apimant krovinių ir kruizinių rinkų dalyvius; b) Mėlynosios ekonomikos ir Mėlynojo augimo sąvokų išgryninimas: apibrėžtys, tikslai ir poveikis; c) Skirtumai tarp jūrų ekonomikos ir Mėlynosios ekonomikos: ar jie išvis egzistuoja; d) Išsivysčiusių šalių gerosios praktikos per žinias ir mokymąsi perdavimas besivystančioms šalims ir atvirkščiai; e) Jūrinių žinių ir mokymosi plėtra besivystančiose ekonomikose, įskaitant uostų automatizavimo ir technologinės pažangos iššūkius bei jų poveikį naujų darbo vietų kūrimui; f) Esamos situacijos, poveikio ir politikos priemonių apžvalga laivybos, uostų ir logistikos pramonėms; g) Socialinė uostų paskirtis ir uosto-miesto santykiai besivystančiose ekonomikose; h) Jūros ir uostų saugumo laivyboje bei uostuose iššūkiai ir kt.

Pranešimų sekcijose „Uosto ekonomika“, „Žalieji uostai“, „Mėlynoji ekonomika“, „Technologijos ir inovacijos“, „Laivybos ekonomika ir politika“, „Uostų bendradarbiavimas“, „Žalioji laivyba“ ir „Uostų plėtra“ dalyvavo virš 250 ekonomistų iš viso pasaulio. Doc. dr. R. Viederytė skaitė pranešimą tema „Politiniai ir technologiniai sprendimai jūrų pramonės tvariai plėtrai: Baltijos jūros regiono atveju“.

Tarptautinės jūrinių ekonomistų asociacijos organizuota tarptautinė mokslinė konferencija Afrikoje buvo surengta pirmą kartą. Šis neeilinis renginys sutraukė nemažai nacionalinės žiniasklaidos dėmesio; mokslinės konferencijos plenarinį posėdį tiesiogiai transliavo Kenijos nacionalinė televizija. Visos konferencijos metu buvo papildomai rūpintasi visų dalyvių saugumu. Konferencijos programoje buvo ir Mombasos, kaip vieno iš didžiausių Rytų Afrikos uosto, lankymas – šio vizito metu pristatytos krovos darbų apimtys, parodyta infrastruktūra, supažindinta su uosto strateginės plėtros kryptimis.

Konferencijos metu buvo suorganizuotas tematinis mini-hakatonas, kurio tikslas – pagerinti Mombasos uosto informacijos sistemos veikimo principus ir pateikti geriausius ekonominius sprendimus, skirtus optimizuoti informacijos sistemos valdymą, įvertinti galimas rizikas, nustatyti poveikį aplinkai ir pan.

Konferencijų moksliniai pranešimai bus išspausdinti šiuose moksliniuose žurnaluose: „Maritime Policy and Management“, „Maritime Business Review“, „Asian Journal of Shipping and Logistics“. Konferencijos metu buvo apdovanoti geriausi autoriai šiose kategorijose: geriausia publikacija jaunųjų tyrėjų kategorijoje, geriausia publikacija aglomeruotos ekonomikos jūrine tematika, geriausia publikacija Kyoto premijai laimėti.

Tematinės aukšto lygio jūrinių ekonomistų konferencijos metu dalyvė ne tik skaitė mokslinį pranešimą, bet ir apsikeitė gerąja patirtimi, pasidalijo savo įžvalgomis, klausėsi kitų jūrinių ekonomistų skaitomų mokslinių pranešimų, užmezgė dalykinių kontaktų, aktyviai dalyvavo mokslinėse diskusijose ir pasitarimuose, taip stiprindama kompetencijas jūrinės ekonomikos tyrimų srityje.

 

Ši išvyka į užsienyje vykusią mokslinę konferenciją buvo finansuota gavus Lietuvos mokslo tarybos dotaciją pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

JTGMF projektų ir socialinių ryšių prodekanė, doc. dr. Rasa Viederytė