LT   |   EN      Mano KU   |   
Psichikos sveikatai palanki mokykla. Kokia ji?

KU SHMF Socialinių pokyčių studijų centras pradėjo vykdyti mokslo projektą „Psichikos sveikatai palankios mokyklos tarpsritinė koncepcija ir tyrimas“ (2020–2022), kurį įgyvendina LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Dera paminėti, kad dokumente Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, sveikata išskiriama kaip didžiausias turtas, todėl neatsitiktinai ypatingas dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos ir aplinkos kūrimui ugdymo įstaigose. Bendradarbiaujant Klaipėdos universitetui, VšĮ „Domo solis“ ir Kėdainių visuomenės sveikatos centrui sukurta tarpsritinė koncepcija bei atliktas tyrimas leis kompleksiškai įvertinti psichikos sveikatai svarbius veiksnius mokykloje bei atskleis jų tarpusavio ryšius.

Tarpsritinė koncepcija orientuota į mokyklos bendruomenę, atsižvelgiant į holistinį jos narių (mokinių, pedagogų, administracijos ir mokinių tėvų) psichikos sveikatos supratimą, esamos situacijos vertinimą bei priemones, kurios leistų gerinti situaciją. KU mokslininkai (G. Strakšienė, R. Šimulionienė, I. Klanienė) nagrinės ne tik psichikos sveikatos problemas, bet ir platesnį jų priežasčių lauką: pedagogų nuostatas, komunikacines, vadybines strategijas mokyklose ir kt.

Svarbu paminėti, kad atlikto mokslinio tyrimo pagrindu bus sukurtas ir 5-iose Lietuvos mokyklose pilotuojamas įsivertinimo instrumentas, kuris leis ugdymo įstaigai nuolat stebėti pagrindinius psichikos sveikatos rodiklius bei jų dinamiką. Autorės planuoja rengti ir mokslines publikacijas bei organizuoti mokslinius – praktinius seminarus įvairiuose Lietuvos regionuose.

Tokiame kontekste norisi pridurti, kad projektas ne tik prisidės prie psichikos sveikatos gerinimo ugdymo įstaigose, o kartu padės efektyviau spręsti ugdymo problemas bei stiprinti mentalinę ir socialinę visuomenės sveikatą.