LT   |   EN      Mano KU   |   
Projekto „Skaitmeninio verslumo ugdymas: atliepiant imigrantų ir pabėgėlių poreikius“ partnerių susitikimas

 

 

 

Š. m. rugsėjo 3 d. KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete įvyko įžanginis projekto „Skaitmeninio verslumo ugdymas: atliepiant imigrantų ir pabėgėlių poreikius“ („Development of digital entrepreneurship: addressing the needs of immigrants and asylum seekers“) partnerių susitikimas. Projekto Nr. NPAD-2019/10145. Projektas finansuojamas iš Nordplus Adult programos lėšų. Projektą vykdo KU SHMF Lituanistikos ir užsienio kalbų centras. Konsorciumą sudaro 3 šalys: Lietuva, Latvija ir Švedija. Projekto veiklomis siekiama prisidėti prie efektyvesnės imigrantų ir pabėgėlių ekonominės, socialinės ir kultūrinės integracijos Baltijos šalyse perimant Skandinavijos šalių patirtį imigrantų integracijos ir švietimo srityje. Projekto tikslas – sukurti edukacines programas imigrantų ir pabėgėlių verslumo kompetencijai ugdyti. Šis projektas yra tęstinis. 2018 m. KU SHMF Lituanistikos ir užsienio kalbų centras laimėjo ir sėkmingai įgyvendina Nordplus Adult 2018 projektą „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ugdant imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo įgūdžius“, kurio tikslas – plėtoti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas imigrantų ir pabėgėlių ugdymo srityje.

2019 m. spalio 23-25 d. pagal projektą SHMF įvyks mokslinė-praktinė konferencija, skirta imigrantų ir pabėgėlių švietimo klausimams. Konferencijos metu projektų vykdytojai pasidalys naujomis žiniomis ir patirtimi imigrantų ir pabėgėlių ugdymo srityje. Kviečiame dalyvauti!

Akimirkos iš projekto partnerių susitikimo

 

 

 

 

 

Informaciją parengė lekt. dr. Julija Melnikova