LT   |   EN      Mano KU   |   
Projekto pabaigtuvės


Baigiamas dvejų metų tarptautinis projektas OffBook.

Septyniose Klaipėdos mokyklose visus mokslo metus trukusias teatro dirbtuves vainikavo bendras renginys – mokyklų atstovų susitikimas vaikų ir jaunimo dienos centre „Liberi“. Pradžioje vaikai atliko keletą projekto metu išbandytų pratimų, „patikrino“ juos burtų keliu sudarytose grupėse, tokiu būdu ir susipažindami, ir pasidalindami patirtimi. Antroje dalyje – arbatos ritualas ir projekto aptarimas. Trečioji dalis – spalvotų emocijų išliejimas centro kiemelyje.

Džiugu, kad projektas pavyko, daugelyje mokyklų vaikai prašė, kad tokios dirbtuvės vyktų ir ateityje. Projekto rezultatais dabar bus dalinamasi ir su kitomis mokyklomis, vyks pristatymai mokytojams ir kitiems ugdytojams Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje bei išvažiuojamosios dirbtuvės atokesniuose miesteliuose.OffBook pristatymas