LT   |   EN      Mano KU   |   
Projektas ir tarptautinė mokslinė konferencija

Lapkričio 14-16 dienomis SHMF vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Julija Melnikova dalyvavo projektiniame susitikime bei tarptautinėje mokslinėje konferencijoje RTUWO 2018, vykusioje Rygos Technikos universitete (rtuwo.org/). Susitikimo bei mokslinės konferencijos metu aptarti tęstinio mokslinio projekto „Pažangus duomenų valdymas I“ ir „Pažangus duomenų valdymas II: tarpdisciplininės studijos“ („Advances in Data Mining I“ and „Advances in Data Mining II: interdisciplinary studies“)  rezultatai. Projekto koordinatorius – Klaipėdos universiteto Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetas. Projekte taip pat dalyvauja šie partneriai:

Hochschule Wismar, Wismar, Vokietija

Steinbeis Hochschule Berlin, Berlin, Vokietija

Kauno Technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva

Centre for Innovation and Education Research (Ugdymo inovacijų ir tyrimų centras), Ryga, Latvija

Tartu universitetas, Tartu, Estija

Talino Technologijų universitetas, Talinas, Estija

Rezeknės Technologijų akademija, Rezeknė, Latvija

Projektas yra mokslinės – tiriamosios veiklos rezultatų pristatymo bei mokslinio renginio projekto tema organizavimo derinys. Projektas skirtas tarpdisciplininei diskusijai duomenų išgavimo tema inicijavimui skatinant socio–techninį požiūrį į duomenų išgavimo technologijas. Platesnis projekto tikslas yra parodyti duomenų išgavimo technologijų efektyvumą bei svarbą švietimo, ekonomikos ir inžinerijos srityse. Projekto partneriai turi mokslinį įdirbį duomenų išgavimo srityje. Jų mokslinės–tiriamosios veiklos įžvalgos bus pristatytos aukšto lygio mokslinėse publikacijose bei mokslo renginiuose.  Projekto rėmuose organizuoti renginiai bei mokslinės–tiriamosios veiklos rezultatų pristatymas paskatins tolesnį Baltijos šalių ir Vokietijos partnerių  bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą (Horizon 2020 ir kitose mokslinių tyrimų programose).

Pirmąjį ir antrąjį projekto etapus finansuoja the Baltic-German University Liaison Office (http://www.hochschulkontor.lv/en). The Baltic-German University Liaison Office yra institucija, skatinanti Vokietijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimą bei dialogą. Kasmet HochschulKontor skelbia du kvietimus Vokietijos ir Baltijos šalių mokslinėms projektams finansuoti.

Nuotraukoje:

The Baltic-German University Liaison Office vadovė Ms. Ieva Pranka ir projekto „Advances in Data Mining“ komanda su projekto vadove dr. Julija Melnikova.