LT   |   EN      Mano KU   |   
Pristatoma magistrantų konferencijos „Šeima yra ne tik raginimas gyventi, bet ir gyvenimas“ (Z. Bajoriūnas) mokslinių straipsnių rinktinė

Klaipėdos universitete tradiciškai, kiekvienais metais, organizuojama magistrantų konferencija „Šeima yra ne tik raginimas gyventi, bet ir gyvenimas“, skirta atminti šeimos edukologą, familistikos žinovą, mokslininką prof. habil. dr. Z. Bajoriūną. 5-ojoje magistrantų mokslinėje konferencijoje mokslinius pranešimus pristatė Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros I kurso Edukologijos, Socialinės pedagogikos (specializacija – Šeimos ir vaiko teisių apsauga) studijų programų magistrantai. Šiemet ši konferencija vyko 2021 m. sausio mėn. 15 d.

Čia pristatoma mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta šioje konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu. Moksliniuose straipsniuose analizuojamos įvairiapusės ir daugiaaspektės problemos: socialinio ugdymo (tėvų ir pedagogų bei kitų specialistų bendradarbiavimo, šeimoje kylančių problemų sprendimo, vaikų patyčių elgsenos prevencijos, šeimų, patiriančių laikiną emigraciją įsitraukimo į ugdymo procesą), sveikatos stiprinimo ir ugdymo (šeimos sveikatai skiriamo laiko valdymo, senyvo amžiaus žmonių emocinės sveikatos ugdymo), vaikų etninės kultūros ugdymo, informacinių technologijų naudojimo ugdyme ir kitos problemos.