LT   |   EN      Mano KU   |   
Prelato kun. Edmundo Putrimo vizitas Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorijoje

Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratoriją aplankė Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas kun. Edmundas Putrimas.

Kunigas yra vienas iš fondo „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ steigėjų Klaipėdoje, gerai žinomas Šiaurės Amerikos, Europos, Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse. Jis daugelį metų ne tik vykdo sielovadą pasaulio lietuvių bendruomenėse, bet ir lanko savo tautiečius Pietų Amerikos kalėjimuose, teikdamas dvasinę pagalbą jauniems lietuviams, patyrusiems dvasines krizes, patekusiems į prekybos žmonėmis prekeivių pinkles. Šie jaunuoliai dėl savo nepatyrimo, naivumo ir (arba) nepalankios socialinės aplinkos dažnai atsiduria Pietų Amerikos (Peru, Brazilijos ir kt.) kalėjimuose. Apie tai sukurtas M. Starkaus dokumentinis filmas „Mulai“. Šiame filme nukentėjusių jaunų žmonių istorijas padeda atskleisti kun. E. Putrimas.

KU mokslininkų grupė susitikime su kunigu aptarė įvairias prekybos žmonėmis prevencijos formas bendrojo ir profesinio ugdymo mokyklose, šio filmo panaudojimo galimybes skatinant jaunimą kritiškai reaguoti į įvairius veiklos pasiūlymus užsienyje.

KU SHMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorijai patikėta užduotis – parengti mokytojams filmo „Mulai“ aptarimo su paaugliais ir jaunimu metodiką, kurią galėtų taikyti mokyklos kaip vieną iš prekybos žmonėmis prevencijos priemonių.