LT   |   EN      Mano KU   |   
Popiežiškosios Akademijos simpoziumas Romoje

Šių metų gegužės 9-10 dienomis Romoje (Italija) vyko tarptautinis Vatikano Popiežiškosios Teologijos Akademijos simpoziumas tema Tarp praeities ir dabarties: Popiežiškoji Teologijos Akademija šiandien ir praeityje. Simpoziume dalyvavo ir Klaipėdos universiteto profesorius mons. dr. Arvydas Ramonas, vienintelis iš Baltijos šalių, šios Akademijos narys. Ši mokslo įstaiga yra viena iš seniausių pasaulyje, savo amžių skaičiuojanti nuo 1718 metų, taigi kitąmet švęsianti 300 metų jubiliejų. Akademiją pasveikino popiežius Pranciškus, Popiežiškosios kultūros Tarybos prezidentas kardinolas Gianfranco Ravasi, Laterano universiteto rektorius vysk. E. Dal Covolo. Pranešimus skaitė garsūs visame katalikiškame pasaulyje profesoriai R. Penna. (Italija), Y. de Andia (Prancūzija), P. Salvini (Argentina) bei kiti prelegentai. Popiežiškojo Laterano universiteto Teologijos fakulteto dekanas prof. N. Ciola kartu su svečiu iš Lietuvos aptarė mokslinio bendradarbiavimo galimybes.

Nutarta šių metų spalio 18-19 dienomis pasirašyti tarptautinę bendradarbiavimo sutartį tarp Vatikano Popiežiškojo Laterano universiteto ir Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro.