LT   |   EN      Mano KU   |   
Psichologijos katedra

Psichologijos katedros vedėja

Dėstomi dalykai:

 • Mokslinio darbo metodologija
 • Psichologo etika ir profesinės veiklos standartai
 • Psichologijos istorija
 • Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose
 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Konflikto psichologija
 • Asmenybės ir socialinė psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija
 • Psicholingvistika

El. paštas roma.simulioniene@ku.lt

Tel. nr. (8 46) 398628

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Kalbos psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija
 • Tyrimų metodologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Ketvirtadieniais 14.30 – 16.30 206 kab.

PRIĖMIMO LAIKAS

 • Trečiadieniais 14.00 – 15.00
 • Penktadieniais 9.00 – 10.00

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Raidos psichologija II
 • Šeimos psichologija
 • Suaugusiųjų psichologija
 • Psichologo darbas švietimo sistemoje
 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Psichologiniai asmens pažinimo metodai

El. paštas ramcepiene@gmail.com

Tel. nr.: (8 46) 39 86 05

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos ir pedagoginė psichologija
 • Šeimos psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Antradieniais 13.30 – 15.30, 243 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Emocijos ir motyvai
 • Įvadas į psichologijos studijas.

El. paštas mindaugas.rugevicius@ku.lt

Tel. nr.: (8 46) 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Emocijų psichologija
 • Sveikatos psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Antradieniais nuo 17.00, 242 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Asmenybės psichologija
 • Raidos psichologija I
 • Ugdymo psichologija
 • Karjeros psichologija
 • Karjeros konsultavimas
 • Pozityvioji psichologija.

El. paštas audrone.liniauskaite@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Laiko psichologija
 • Raidos psichologija
 • Pedagoginė psichologija
 • Karjeros psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Antradieniais 12.00 – 14.00, 207 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė psichologija
 • Bendravimo psichologija
 • Politinė psichologija
 • Asocialaus elgesio psichologija
 • Organizacinė psichologija

El. paštas zakpov@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Karo psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Antradieniais 17.00 – 18.30 236 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Pažintinė praktika
 • Mokomoji praktika
 • Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas
 • Pedagoginė psichologija
 • Krizių psichologija
 • Mokymosi sutrikimai
 • Krizių ir traumų psichologija

El. paštas reda.gedutiene@ku.lt

Tel. nr.: (8 46) 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Skaitymo ir rašymo psichologija
 • Disleksija
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadieniais 17.00 – 19.00, 242 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Vaiko psichologija
 • Psichologijos metodai
 • Raidos psichologija
 • Raidos ir pedagoginė psichologija
 • Žaidimo psichologija

El. paštas aldonazak@gmail.com

Tel. nr.: 8 (46) 39 86 05

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos psichologija
 • Psichologijos metodai ir tyrimo proceso ypatumai
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadieniais 11.30 – 13.30, 243 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Psichologinis konsultavimas
 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Projekciniai asmenybės tyrimo metodai
 • Psichologinio konsultavimo procesas
 • Vaiko konsultavimas ir psichoterapija
 • Konsultavimo teorija ir praktika

El. paštas diana.butiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Egzistencinė psichologija
 • Psichoterapija
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Pirmadieniais 13.30 – 14.30, 140 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Psichologijos metodai
 • Bendravimo psichologija
 • Socialinė psichologija su socialinių įgūdžių praktikumu
 • Eismo psichologija

El. paštas renata.arlauskiene@balticum-tv.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Organizacinė psichologija
 • Sveikatos psichologija
 • Rizikingas elgesys
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Antradieniais 10.00 – 11.00, 207 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Klinikinė psichologija
 • Grupių konsultavimas
 • Asmenybės funkcionavimo sunkumai
 • Psichologinis konsultavimas

El. paštas viktorija.taroziene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Klinikinė psichologija

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadieniais 13.00 – 13.40
 • Dėl konsultacijos vietos tartis el.p.

Dėstomi dalykai

 • Asmenybės psichologija
 • Pažinimo procesai I: jutimas, suvokimas, dėmesys
 • Psichologinio įvertinimo metodai
 • Streso įveikimo technikos                                                                                                                                                                                                                                                     El. p. mbernote@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Evoliucinė psichologija
 • Neuropsichologija
 • Vaiko raidos sutrikimai ir jų korekcija

El. p. albins.bagdons@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai I: jutimas, suvokimas, dėmesys
 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Intelekto įvertinimas
 • Vaiko psichologinis įvertinimas

El. p. brazdeikieneliana@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Vaikystės psichologija
 • Neuropsichologija
 • Kūrybos psichologija
 • Religijos psichologija

Dėstomi dalykai:

 • Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose
 • Mokslinio darbo metodologija

El. p. kairys.antanas@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė psichologo etika
 • Neįsisąmoninti psichikos reiškiniai
 • Psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo technikos
 • Konsultavimo teorija ir praktika I
 • Grupinės patirties praktikumas

El. p. dkujaliene@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos psichologija
 • Šeimos ir vaiko konsultavimas
 • Konsultavimo teorija ir praktika

El. p. mindaugas.radusis@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Mokomoji praktika

El. p. raimonda.sadauskaite@ku.lt

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Krizių ir traumų psichologija
 • Krizių ir dvasinių traumų psichologija
 • Psichologinis konsultavimas

El. p. teresa.sausaitis@gmail.com

Psichologijos katedra įsteigta 1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą. Katedros dėstytojai psichologijos disciplinas dėsto visuose Klaipėdos universiteto fakultetuose. Iš viso parengta ir realizuojama 60 bakalauro ir 30 magistro studijų pakopų sandai. Psichologijos katedra yra pasirašiusi Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Belgijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Portugalijos, Slovakijos ir Turkijos aukštosiomis mokyklomis. Katedros dėstytojai yra Lietuvos psichologų sąjungos, Lietuvos disleksijos asociacijos, ICOPE (International Council of Psychology Educators) ir ISSBD (International Society for the study of Behavioral Development) nariai.

Katedroje vykdomos bakalauro (pirmoji pakopa) ir magistrantūros (antroji pakopa) studijos. 2000 m. pradėta vykdyti Psichologijos bakalauro studijų programa, nuo 2003 m. – Pedagoginės psichologijos magistro programa. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti pirmoji Lietuvoje Konsultavimo psichologijos magistro programa.

Studijos Bakalauro Magistrantūros
Studijų programa Psichologija Pedagoginė psichologija Konsultavimo psichologija
Studijų forma Nuolatinės Ištęstinės Nuolatinės sesijinės (sutrumpintos) Ištęstinės Nuolatinės
Studijų trukmė 4 metai Iki 6 metų 3 metai 3 metai 2 metai
Kokio pasirengimo asmenys priimami Turintys vidurinį išsilavinimą Turintys universitetinį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą arba baigę socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas Turintys psichologijos bakalauro laipsnį
Studijų apimtis ECTS kreditais 240 240 180 120 120
Suteikiama kvalifikacija Psichologijos bakalauras Psichologijos magistras